Julkaistu 10.3.2023

Vertailussa Mergin Maps & QField

Avoimen lähdekoodin mobiilisovellukset paikkatiedon keräämiseen ja tarkasteluun ovat kehittyneet ammattikäyttöön soveltuviksi työkaluiksi, jotka tekevät kenttätyöskentelystä entistä jouhevampaa ja edistyneempää. Netti ja sovelluskaupat ovat pullollaan erilaisia paikkatiedon mobiilisovelluksia, mutta Mergin maps ja Qfield ovat ainoita sovelluksia, jotka toimivat täysin synkronoidusti laajasti käytetyn avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelman QGISin kanssa. Tämä tarjoaa loistavan lisän QGIS -sovelluksen käytölle, kun ohjelman tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan sullottua kompaktiin mobiilisovellukseen. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi näiden mobiilisovellusten eroavaisuuksia ja toiminnallisuuksia.

Mergin Maps on englantilaisen Lutra Consulting Ltd. kehittämä, vuonna 2017 päivänvalon nähnyt sovellus, kun taas Qfield on sveitsiläisen OPENGIS.ch -yhtiön kehittämä ja vuonna 2019 julkaistu sovellus. Sovellukset palvelevat organisaatioita, jotka keräävät tietoa kentältä ja tarvitsevat mobiilisovellusta projektinhallintaan. Perustoiminnoiltaan sovellukset ovat hyvin samanlaisia, mutta pieniä eroja toiminnallisuuksista kuitenkin löytyy.

Projektit helposti pilvestä

Molempien sovellusten vahvuus piilee datan saumattomassa siirrossa ja varastoimisessa. Pilvipalvelu mahdollistaa projektilla työskentelyn usealla alustalla samanaikaisesti. Projektia voi työstää ja dataa kerätä myös ilman verkkoyhteyttä. Synkronoinnin voi toteuttaa jälkikäteen tietokoneella tai mobiililaitteella, kun yhteys verkkoon on taas mahdollinen. Palveluiden tarjoajat mahdollistavat myös oman palvelimen käytön, mikäli esimerkiksi yrityksen tai lain säätämä tietosuojalaki tätä edellyttää. Sovellusten pilvipalvelut edellyttävät palveluihin kirjautumista, ja molemmille palveluille on tarjolla testijakso. Testijakson jälkeen yrityksen tulee ostaa tili, jonka hinnat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan (https://merginmaps.com/pricing ja https://qfield.cloud/pricing.html). QFieldin lisäominaisuutena käyttäjä pystyy siirtämään tiedot manuaalisesti tietokoneelta mobiililaitteen sovelluskansioon, kun taas Mergin Mapsissa pilvipalvelun käyttö tiedonsiirrossa on pakollista.

mergin maps
Pilvipalvelut ovat molemmissa sovelluksissa varsin yksinkertaiset ja käyttöystävälliset.

Hiuksenhienot erot toiminnallisuuksissa

Sovellusten eroja (ja samankaltaisuuksia) on hyvä vertailla taulukoimalla. Tällöin näemme, miten sovellukset oikeastaan toisistaan eroavat.

SovellusMergin MapsQField
Tuetut käyttöjärjestelmätiOS, AndroidiOS, Android
Tuetut tiedostomuodotGeopackage, Shapefile*, Delimited text*, Virtual layer*, PostGIS, WMS, WFS, MBTiles, XYZ-tiles, GeoTIFF, JPEG, PNG, COG, GeoPDF. Geopackage, Shapefile, Delimited text, PostGIS, Spatialite, WMS, WFS,WFS-T, MBTiles, Tiff, JPEG2000, WEBP, 
Yhteiskäyttöinen datan editointiKyllä, PostGIS/GeopackageKyllä, PostGIS
TiedonsiirtoVerkkoVerkko ja ulkoinen laite
GeometriatyökalutTarttuminen, halkaisuTarttuminen, halkaisu, mittaus, kompassi
Valikoiva aineiston synkronointiKylläEi

*Ei tue yhteiskäyttöistä datan editointia

Käyttöjärjestelmät ja tuetut tiedostomuodot ovat ovat pitkälti samoja sovellusten välillä. Mergin Maps suosittelee ohjeissaan käyttämään Geopackagea tiedostomuotona, koska tällöin ohjelma osaa löytää virheet ja päällekkäisyydet aineistoa päivitettäessä. Tiedon synkronointiin liittyy muutamia eroja, mitkä saattavat vaikuttaa käyttäjään mieluisampaa sovellusta valitessa. Mergin Mapsissa on mahdollisuus aktivoida “valikoiva aineiston synkronointi”, jolloin yhteisprojekteissa kukin tiedonkerääjä toimittaa tietonsa yhteiseen projektiin, mutta ei jaa niitä muille projektissa toimiville. Tällä estetään kerätyn datan sekoittumista keskenään tunnistetasolla.

Kun käyttäjä muodostaa lausekkeita tai funktioita esimerkiksi tietokenttien automaattista täyttöä varten, hän saattaa törmätä pieniin eroihin muuttujien kirjoitusasuissa.  Mergin Maps -plugin lisää QGISiin muutamia muuttujia, joita tulee käyttää tiettyjä lausekkeita muodostaessa. Tästä esimerkkinä on tekijän tai muokkaajan automaattinen tunnistaminen, kun tietoja kerätään tai muutetaan mobiililaitteella. Listan Mergin Mapsin omista muuttujista löydät täältä. QField toimii yks’yhteen QGISin muuttujien kanssa.

Mobiililaitteiden etuna on mahdollisuus ottaa kuvia ja liittää ne osaksi kerättyä aineistoa. Tämä toiminnallisuus on käytössä molemmissa sovelluksissa, ja kuvien liittäminen datankeruuvaiheessa on mutkatonta. Ohjelmat tukevat myös ulkoisten, Bluetooth-yhteydellä toimivien GPS-laitteiden käyttöä puhelimiin sisäänrakennetun paikannuksen sijaan, kun halutaan saavuttaa parempi tarkkuus paikantamisessa. 

mergin maps
Mergin Mapsin sovellus on tyyliltään selkeä – olennainen löytyy yleensä yhden napin painalluksen takaa.

mergin maps
QFieldin keskiössä on iso karttanäkymä ja kaikki toiminnallisuudet sekä asetukset löytyvät kartan reunoilta.

Käyttökokemus antaa parhaan tuntuman

Käyttökokeilu antaa käyttäjälle parhaan tuntuman sovelluksesta. Sovellusten mukana asentuu testiprojekteja, joissa käyttäjä pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan olemassa olevia tasoja sekä lisäämään uusia. Molemmilla laitteilla editointi on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Mergin Maps tunnistaa kaikki ne tasot, jotka ovat editoitavissa, kun taas QField vaatii tasojen aktivoimisen jo QGISin puolella, ennen kuin projekti synkronoidaan pilven kautta mobiililaitteelle. 

QFieldissä tasojen editointi pitää myös käydä erikseen aktivoimassa päälle/pois tasot-välilehdeltä, kun taas Mergin Mapsissa on editoinnille oma työkalu (painike) karttanäkymän alareunassa. Tässä mielessä Mergin Mapsissa työkalujen sijoittelu on toteutettu loogisemmin ja ylimääräiset välivaiheet on karsittu pois. QFieldista löytyy kuitenkin editointia tukevina toimintoina kompassi sekä mittatyökalu. Käyttöliittymä ja tyylittely itsessään ovat mielipideasioita, ja tässä asiassa molemmille sovelluksille löytyy tukijansa.

mergin maps
Mergin Mapsissa editointi on yhden napin painalluksen takana, jonka jälkeen sovellus ohjaa prosessissa aina uudelle välilehdelle/ uuteen ikkunaan

mergin maps
Kun painikkeet tulevat tutuiksi, editointi on varsin jouhevaa QFieldissäkin.

Yhteenveto

Molempien sovellusten käyttökokemusten ja kouluttamisen perusteella voin todeta, että molemmat sovellukset ovat vakaita, luotettavia ja käyttöliittymältään yksinkertaisia tiedonkeruuvälineitä kentälle.  Sovellusten käyttö vaatii käyttäjältä perehtymistä, mutta perustoiminnaisuuksiin löytyy hyvät ohjeet molempien sovelluskehittäjien sivuilta. Lopulta ohjelman valinta on kiinni käyttäjän mieltymyksistä, kumpi sovellus tuntuu hänestä oikealta. Toiminnallisuuksien näkökulmasta käyttäjä ei mene vikaan, valitseepa hän kumman tahansa sovelluksen käyttöönsä!

Muihin Mergin Mapsin ja QFieldin käyttäjätarinoihin pääset tutustumaan aiemmista Sannan, Jaakon ja Joonan kirjoittamista blogiteksteissä! Meiltä saa myös koulutusta ja tukea sovellusten käyttöön, laita vain viestiä koulutus@gispo.fi tai ilmoittaudu QField-kurssillemme täältä!

Profiilikuva

Ville Hamunen

Ville on luonnonmaantieteilijä (FM) Joensuusta, jonka osaamisalaa ovat avoimen lähdekoodin paikkatietosovellukset ja paikkatietokoulutukset. Hän on työskennellyt paikkatiedon parissa asiantuntijatehtävissä sekä opettajana. Ville on myös intohimoinen perhokalastaja luonnossaliikkuja.