Avoimuus voittaa

PostgreSQL-tietokanta PostGIS-laajennoksella sekä GeoServer-palvelinohjelmisto muodostavat monen paikkatietoja käsittelevän ja jakelevan organisaation arkkitehtuurin keskeiset komponentit. Pienimuotoisessa käytössä tämä ohjelmistot toimivat oikein . . .
Suurta osaa paikkatietodatasta ei voida luoda ja käsitellä pelkästään etäältä, toimiston työpisteeltä käsin, vaan tieto syntyy paikan päällä “kentällä”. Nopeasti . . .
Google Earth Enginen (GEE) avulla pääset helposti käsiksi hyvin pitkälle prosessoituun maantieteelliseen aineistoon tyypillisesti hankalasti säilytettävän ja paljon tallennustilaa vaativan . . .