Julkaistu 28.4.2021

QField liikenteenohjauslaitteiden ylläpidossa

QField on QGISin kenttätyöhön soveltuva sovellus, joka on ilmaiseksi saatavilla Play-kaupasta Android-laitteille. Se on käytännössä mini-QGIS eli sisältää paljon samoja juttuja kuin QGIS itsekin. Kaikkea ei kuitenkaan mobiililaitteella kannata tehdä, joten QField on nimensä mukaisesti suunniteltu kenttätöiden tekoon. 

QField
Liikenteenohjauslaitteiden tietojen hallinta PostGISin, QGISin ja QFieldin avulla.

Teimme Väyläviraston pyynnöstä testausta kevään 2021 aikana siitä, miten QField soveltuu liikenteenohjauslaitteiden tiedonkeruuseen. Liikenteenohjauslaitteilla tarkoitetaan liikennemerkkejä, liikennevaloja ja ajoratamaalauksia.

“Halusimme selvittää open source -välineiden soveltuvuutta tähän tiedonkeruuseen, jota Väyläviraston ja kuntien tulee nyt tieliikennelain mukaan tehdä”

Matti Pesu, Väylävirasto

Tiedonkeruun taustalla käytettiin Väyläviraston liikenteenohjauslaitteiden (tuttavallisemmin LOL) käsitemallia, jonka pohjalta luotiin ensin tietojen tallennusta varten relaatiotietokanta PostGISiin ja sen avulla tuotettiin QGISin avulla työtila lomakkeineen. Tämä on työnkuvana hyvin samanlainen mitä tällä hetkellä Gispolla muutenkin tehdään: tietojen hallinta PostGISissä, QGIS toimii käyttöliittymänä. Nyt vain vietiin asia askeleen eteenpäin eli kentälle. 

QField
QGIS-työtila, johon luotu LOL-tietomallin avulla lomakkeet ja tarvittavat tasot. Liikennemerkkien visualisoinnit tulevat suoraan Väylävirastolta. Työtila saatavissa PostGIS-tietokantaskriptien lisäksi myös offline-versiona, jossa data tallentuu lokaalisti GeoPackage-muotoon.

Projektissa testasimme Tampereen infra Oy:n, Nurmeksen, Kouvolan ja Ylöjärven kanssa miten käytännön työ QFieldin ja LOL-tietokannan kanssa toimi. Projektin havainnot on koottu yhteen loppuraporttiin sekä ohjeet QFieldin käyttöön sekä offline moodissa että PostGISin kanssa löytyy Väyläviraston GitHubista

Havaintoja LOL-tietomallista ja QFieldistä

LOL-käsitemallia ei oltu aiemmin testattu ns. fyysisen toteutuksen kanssa ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun tietoja pystyttiin tallentamaan sen mukaisesti. Tässä QGIS ja PostGIS toimivat hienosti yhteen. Nyt kun työtila QGISille on tehty, voi sitä käyttää myös ilman QFieldiä haluttaessa. 

Itse LOL-tietokanta on hyvin kattava ja liikennemerkkejä on paljon, siksi niiden etsiminen pitkästä listasta oli vähän haastavaa, mutta jos liikennemerkin nimen tiesi, työkalu mahdollisti sen hakemisen listalta. Testaajia mietitytti mm. alueellisuus – porovaroituksia kun ei ihan joka paikasta löydy.

Muutenkin kenttätyöhön koko LOL-tietomalli oli aika laaja. Käytännön työssä varmasti prosessista karsiutuu pois suuri osa tietokentistä ja käyttäjät luultavasti täyttävät kentällä vain pakolliset ja jatkavat tietojen täyttöä lämpimissä ja ilmastoiduissa sisätiloissa. 

QField
QFieldin perusnäkymässä LOL-tietoja kartalla.

Mittatarkkuuslaitteilla saatiin todella tarkkaa sijaintitietoa tallennettua QFieldin avulla ja tietojen tallennus yhteiseen tietokantaan onnistui hyvin. Testaajat suhtautuivat yllättävän positiivisesti sovellukseen, vaikka Gispon paikkatietoväki oli hieman skeptinen miten tässä nyt käy. Lopulta oikein hienosti onnistuttiin kovissa testiolosuhteissa!

Kehitystä ja kehitystoiveita

QFieldiin tehtiin projektissa suomenkielisten osoitteiden haku, kiitos OpenGIS.ch:lle nopeasta työstä! Se hyödyttää nyt kaikkia QFieldin käyttäjiä Suomessa.

QFieldin akilleen kantapää on ollut pitkään se, että sovellukseen pitää erikseen hakea QGISistä paketoitu työtila tiedostona (esim. USB-piuhalla tai nettisivun kulmalta). Tämä aiheuttaa ylimääräisen työprosessin, josta olisi kiva päästä eroon. Tulossa on kuitenkin ratkaisu lähiaikoina QField Cloudin muodossa ja toivottavasti jatketaan sen osalta vielä testailuja.

No toimiiko se?

Loppujen lopuksi voimme hyvillä mielin suositella QFieldiä kenttätöiden tekoon.

Liikenteenohjausmerkkien osalta työkalua kannattaa käyttää tietojen ylläpitoon, ehkä ihan alusta asti 10 000 liikennemerkin keruu kännykällä voi olla aikamoinen urakka. Mutta jos tarpeena on päivittää tietoja, siihen QField toimii hyvin. 

QFieldiä voisimme suositella mihin tahansa kenttätöihin. QGISin avulla valmiit lomakkeet saa todella näppärästi tehtyä eri tarpeisiin. Kunhan QField Cloud tulee, vain taivas on rajana!

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.