Julkaistu 26.2.2019

Ruandassa lähdetään kehittämään avoimesti kaivostoimintaa

The Sustainable Development of Mining in Rwanda (SDMR) on Ison-Britannian rahoittama ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää Ruandan kaivosteollisuutta kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.  Yhtenä pyrkimyksenä on lisätä yksityisen sektorin investointeja maahan.

SDMR:n alainen projekti GIMCS (Geological information Management and Mining Cadastre System) geologisen tiedonhallinnan ja jakelun sekä kaivosrekisterin kehittämiseksi  käynnistyi helmikuussa 2019. GIMCS-järjestelmän teknisessä toteutuksessa hyödynnetään paikkatietojärjestelmän osalta avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoratkaisuja. Toteutus tehdään Ruandan kaivos, öljy- ja kaasutoiminnasta vastaavalle RMB:lle (Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board).

Merkittävä osa projektia on nk. capacity building tarkoittaen sitä, että RMB:n henkilöstöä koulutetaan ja osallistetaan runsaasti mukaan projektin eri vaiheisiin, jotta paikallinen osaaminen kehittyisi ja järjestelmän ja tiedonhallinnan ylläpito ja kehittäminen sujuisivat jatkossa pääasiassa paikallisin voimin.

Mukana kaksivuotisessa projektissa  ovat Geologian tutkimuskeskus (GTK), British Geological Survey (BGS), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) sekä Gispo Oy. Gispo vastaa mm. avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen koulutusten tuottamisesta hankkeessa.

Lisätietoa hankkeesta antaa Pekka Sarkola (Gispo Oy) ja Niina Ahtonen, GTK, niina.ahtonen@gtk.fi, 0400-947118

Seuraa myös @rwandaSDMR Twitterissä!

Ruanda
Ruanda
Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.