Julkaistu 23.8.2023

Mikä Oskari on ja mitä sillä voi tehdä?

Oskari on Suomessa kehitetty avoimen lähdekoodin web-karttasovellusten kehitysalusta, jonka avulla voi yhdistää ja jakaa paikkatietoa selaimessa. Oskarin avulla voi luoda ja jakaa yksittäisiä dynaamisia web-karttoja tai hyvinkin monipuolisen karttapalvelun, jossa käyttäjä voi tarkastella moninaisia paikkatietoaineistoja (esim. kartat, tilastot, aikasarjat…) ja niiden yhdistelmiä. Käyttäjä voi lisäksi tehdä paikkatietoanalyyseja sekä jopa luoda ja julkaista omia karttojaan. 

oskari

Oskarin avulla on mahdollista toteuttaa laajamittainen paikkatietopalvelu, joka yhdistää eri menetelmin erilaisia paikkatietoaineistoja ja mahdollistaa käyttäjälle niiden monipuolisen tarkastelun ja jälleenkäyttömahdollisuudet.

Oskarin avulla voidaan yhdistää monia eri tietolähteitä mm. WMS/WMTS/WFS-rajapintojen avulla ja luoda näin paikkatietopalvelu, joka luo huomattavaa lisäarvoa yksittäisille paikkatietoaineistoille.

Lounaispaikan Oskari-pohjaisesta karttapalvelusta tähän blogiin html-koodinpätkällä upotettu kartta näyttää ELY-keskuksen pääpyöräilyreittiaineiston (punainen) ja Turun kaupungin pyörätieverkostoaineiston (sininen) Maanmittauslaitoksen taustakartalla. Kartta voi mm. zoomata ja sen karttatasoja voi valita näkyville/pois.

Oskari on laajasti käytössä paitsi Suomessa julkishallinnon eri tasoilla myös muualla Euroopassa. Tässä artikkelissa esitellään muutamia erilaisia Oskarin avulla toteutettuja verkkokarttoja ja -palveluita: ketkä Oskaria oikein käyttävät ja miten? Oskari voi olla ratkaisu monenlaisiin paikkatietotarpeisiin, joten tutustu ihmeessä tekstissä oleviin esimerkkeihin ja jos haluat tietää lisää, jutellaan ihmeessä aiheesta enemmänkin!

Kansallisen tason Oskari-toteutuksia

Suomessa valtakunnan tason toimijoista Maanmittauslaitos on Oskarin kehitystyön koordinaattoritaho ja he myös ylläpitävät paikkatietoportaali Paikkatietoikkunaa. Paikkatietoikkuna toimii Suomessa julkaisualustana mm. EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämille paikkatietoaineistoille. Paikkatietoikkuna on laajuudeltaan kattavin tuntemamme Oskari-toteutus ja siellä voi tarkastella yhteensä yli 2500 karttatasoa, joiden tiedot tulevat noin 60:ltä eri organisaatiolta. Palvelu mahdollistaa myös omien analyysien tekemisen sekä omien karttojen jakamisen omille verkkosivuille.

oskari

Paikkatietoikkunassa voi tarkastella useita koko Suomen kattavia aineistoja ja myös paljon muuta.

Toinen laaja Oskari-pohjainen paikkatietopalvelu on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiteri. Liiteristä löytyy rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta sekä luonnonympäristöä koskevia tilasto- ja paikkatietoja sadoilla karttatasoilla ja yli tuhannessa tilastossa. Iso osa liiterin sisällöstä on avoimesti kenen tahansa käytettävissä, mutta osa vain maksullisesti sopimusasiakkaille.

oskari

Liiteri-palvelussa voi tarkastella mm. eläinlajien levinneisyyskarttoja (kuvassa järripeipon levinneisyys).

Suomi.fi-kartat puolestaan on julkishallinnon toimijoille tarkoitettu ilmainen, mutta tunnistautumista vaativa karttapalvelu. Sen avulla viranomaiset voivat luoda omia karttoja avointen tausta-aineistojen sekä omien paikkatietoaineistojensa yhdistelminä ja julkaista näitä helposti verkossa. Esimerkkitoteutuksena suomi.fi-karttojen avulla tehdystä karttajulkaisusta voidaan mainita Kansaneläkelaitoksen yksinkertainen palvelupistehaku, jonka avulla käyttäjä voi hakea Kelan palvelupisteitä haluamansa kunnan alueelta. Vastaavanlaiset kartat voisivat olla hyödyllisiä monille kunnille ja muille viranomaistoimijoille ja varsin helposti saatavilla suomi.fi-karttojen avulla!

Teknisesti Oskari-kartta on myös mahdollista saada “puhumaan” sitä ympäröivän verkkosivun kanssa RPC-toiminnallisuuden avulla, mikä lisää kartan käytettävyyttä ja käyttäjälle tarjottavien mahdollisuuksien kirjoa. RPC on käytössä muun muassa kalastusrajoitus.fi-sivulla. Sivulla käyttäjä voi tarkastella kalastusrajoitusten voimassaoloa kartan avulla ja kartan selite reagoi käyttäjän toimintaan (esim. hiiren scrollaus) reaaliaikaisesti niin, että vain kartalla parhaillaan näkyvät asiat näkyvät selitteessä. Vastavuoroisesti myös selitteessä tehty klikkaus näkyy kartalla valintana.  Oskari-RPC on käytössä myös mm. Väyläviraston ylläpitämällä Suomen väylät -sivustolla.

oskari

RPC-teknologian avulla käyttäjän selaintoiminnot (tässä hiiren scrollaus) ohjaa kalastusrajoitus.fi-sivuston karttanäkymää, ja karttaselite päivittyy reaaliaikaisesti. Myös selitteen klikkailu näkyy valintoina kartalla, eli kommunikaatio selaimen ja Oskarin välillä on molemminsuuntaista.

Maakunnat ja kunnat Oskarin käyttäjinä

Aluetason esimerkkinä Oskarin käytöstä voidaan nostaa esille Lounais-Suomen kattava paikkatietoportaali Lounaistieto, johon kuuluva karttapalvelu on toteutettu Oskarin avulla. Dataportaalin karttapalvelu on hyvä esimerkki Oskarin käyttöönotosta ilman räätälöintejä, ja myös sieltä voi jakaa ja upottaa karttoja omille verkkosivuilleen. Laaja valikoima kattaa mm. kaavoitukseen, palveluihin, väestörakenteeseen, hallintoalueisiin ja ympäristönsuojeluun liittyviä aineistoja, joista valtaosa on saatavilla avoimesti ilman kirjautumista.

Kuntakentällä muun muassa Tampereen, Joensuun ja Valkeakosken kaupungit käyttävät Oskaria tiedonhallinnan ja -jakamisen työkaluna. Kullakin kunnalla on karttapalvelussaan jaossa suuri määrä erilaisia aineistoja yleisistä opaskartoista ja rasterimuotoisista väestö- tai ympäristötietoaineistoista yksittäisiin pistemäisiin sijaintitietoaineistoihin kuten muinaisjäännökset, veneenlaskupaikat tai luistelukentät. Näissä kuntien palveluissa on valtava määrä aineistoja saatavilla avoimesti ilman kirjautumista – kannattaa tutustua!

oskari

Tampereen Oskari-karttapalvelussa voi tarkastella sadoista aineistoista esimerkiksi Museoviraston muinaisjäännösten sijainteja.

Oskari käytössä myös ulkomailla

Oskarin käyttö ei rajoitu vain Suomeen, vaan sillä on käyttäjiä myös muualla maailmassa. Oskarin päälle on rakennettu Norjan, Tanskan, Ruotsin, Suomen, Islannin, Venäjän, Kanadan ja USAn karttalaitosten yhteinen tietoportaali Arctic SDI, jonka tarkoituksena on ollut koota eri tiedontuottajien aineistoja yhteen arktista aluetta koskevan päätöksenteon tueksi.

oskari

Arctic SDI -karttapalvelu kokoaa yhteen tietoa arktisista alueista eri maiden tietolähteistä.

Gispo apuun ja Oskari käyttöön!

Kuten ylläolevista kuvista voi päätellä, Oskarin perusnäkymä selaimessa on monelle suomalaiselle tuttu ja käytettyään yhtä Oskari-pohjaista karttapalvelua käyttäjälle on varsin helppoa tutustua aineistoihin myös muilla Oskari-sivustoilla. Tästäkin syystä Oskari on varsin varteenotettava vaihtoehto, jos harkitaan paikkatietojen jakamista verkossa: sen käyttäminen on helppoa!

Oskarin käyttöönotto karttojen julkaisuun puolestaan edellyttää jonkin verran palvelin-, tietokanta- ja ohjelmointiosaamista. Jos Oskarin tarjoamat mahdollisuudet tiedonjulkaisuun (joko laajemman portaalin tai vaikka yksinkertaisemman suomi.fi-kartat-tyyppisen web-kartan muodossa) kiinnostavat, mutta tarvitsisitte apua sen käyttöönotossa, olkaa ihmeessä yhteydessä meihin. Autamme mielellämme myös jo olemassaolevien Oskari-toteutusten ylläpidon tai jatkokehitysideoiden kanssa. Pistäkää viestiä ja mietitään yhdessä millaista tukea Gispo voisi tarjota joko koulutuksen, konsultoinnin tai sovelluskehityksen kautta Oskarin upeiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Profiilikuva

Linda Talve

Linda on turkulainen maantieteen FM, viestijä ja tietotekniikan tradenomi. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluu tiedon esittäminen mahdollisimman toimivasti, mihin avoin data, paikkatieto ja kartat ovat loistavia työkaluja.