Julkaistu 14.1.2020

Maakuntakaavat yhteiseen tietomalliin

Maakuntakaavojen yhteiskäyttöisyyttä, erityisesti katselu- ja latauspalveluiden osalta, on valmisteltu ympäristöministeriön ja SYKEn johdolla useamman vuoden ajan harmonisoidut maakuntakaava-aineistot e-aineistoiksi -hankkeessa (HAME). Tavoitteena on saada kaikkien maakuntien maakuntakaavat yhteiseen tietokantaan yhtenäisen tietomallin mukaisena (HAME-tietomalli). Käytännössä tämä tarkoittaa, että maakuntakaavoja on tulevaisuudessa mahdollista tarkastella yhdestä karttapalvelusta myös visuaalisesti yhtenäisinä. Hanke parantaa näin maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä.

Gispo osallistui syksyn ajan HAME-hankkeeseen. HAME-tietomalli syynättiin vielä tarkasti läpi, jotta se vastaa EU:n INSPIRE-direktiivin asettamiin vaatimuksiin. INSPIRE- eli paikkatietodirektiivillä tavoitellaan yhdenmukaisempaa paikkatietoinfrastruktuuria Euroopassa. Samalla keräsimme tarpeita ja toiveita tietomallin kehitykselle maakuntaliittojen suunnalta. Avoimuutta silmällä pitäen tietomallin file geodatabase -formaatin rinnalle tuotettiin myös GeoPackage-versio, jonka avulla maakuntakaavatyötä voi tehdä myös QGIS-ohjelmistolla. GeoPackageen on tuotu valmiit lomakkeet tietojen syöttöä varten, mutta se ei sisällä taulujen välisiä relaatioita, ne kannattaa toteuttaa QGIS-työtilassa.

Myös maakuntaliittojen yhteiset HAME-visualisoinnit käytiin läpi ja korjattiin niiden puutteita. Ymmärrettävät ja yhdessä sovitut visualisoinnit ovat tärkeä osa rajapintapalveluiden vaivatonta käyttöä jatkossa. Ensivaiheessa mahdollistetaan ajantasamaakuntakaavojen saatavuus WMS-rajapintoina. 

Keskityimme projektissa erityisesti auttamaan maakuntaliittoja tuottamaan kaava-aineistoja tietomalliin. Jalkauduimme siis syksyn aikana ympäri Suomea kouluttamaan maakuntaliittoja HAME-tietomallin käyttöönotossa. Lopputuloksena jo 12 maakuntaa on vienyt ajantasamaakuntakaava-aineistonsa yhteiseen tietokantaan! Haastetta ovat aiheuttaneet etenkin erilaiset tarpeet visualisoinneille eri osissa Suomea. Luonnollisesti myös kaava-alueet ovat maakunnissa eri kokoisia, joten maakuntakaavoja saatetaan tarkastella eri mittakaavatasoilla. Haasteita saatiin kuitenkin ratkottua, ja nyt toiveissa siintääkin samanlaisen sisällöllisen ja ulkoisen rakennemuutoksen tuominen myös kuntakaavoitustasolle!

Kiitämme hanketta koordinoinutta Varsinais-Suomen liittoa hyvästä yhteistyöstä! Lisää hankkeesta voit lukea sivuilta maakuntakaavat.fi.

Profiilikuva

Maiju Rekola

Maiju Rekola on aluetieteen ja ympäristöpolitiikan HTM, jota kiinnostaa erityisesti paikkatiedon jalostus ymmärrettävään ja visuaalisesti miellyttävään muotoon. Harrastuksina mm. suunnistus ja samoilu.