Julkaistu 21.1.2019

Maakuntakaavapalvelun hankesuunnittelu

Paikkatietoalusta-hankkeen Maakunta-osahankkeessa toteutettiin loppusyksystä 2018 hankesuunnittelua yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Gispo Oy toteutti hankesuunnitelman sidosryhmäkeskustelujen jälkeen, jossa nostettiin esiin konkreettisia ehdotuksia siitä miten työtä tulisi jatkaa. Suunnittelun aikana tuotettiin ensin sidosryhmille eli maakuntien liitoille suunnattu työpaja sisältöjen priorisoinniksi, jonka jälkeen hankeryhmän kanssa vietiin suunnitelmaa eteenpäin ja muokattiin työpaketteja sekä budjettia. Toteutus liittyi läheisesti HAME-hankkeessa tuotettujen sisältöjen jalkauttamisen edistämiseen.

Asiakas: Varsinais-Suomen liitto ja Suomen ympäristökeskus
Ajankohta: 11-12/2018
Tilaajan yhteyshenkilöt:
Lena Hallin-Pihlatie (SYKE)
Laura Lähteenmäki (VSL)
Natalia Räikkönen (VSL)

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.