Julkaistu 11.11.2021

Gispo & YK

Olemme tehneet Gispolla yhteistyöprojekteja Yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Tähän blogipostaukseen on koottuna YK:lle tekemiemme projektit ja niiden tulokset.

YK

Koulujen saavutettavuus ja Catchment-lisäosa

Teimme koulujen saavutettavuusalueiden laskentaa YK:n koulutuksesta vastaavalle organisaatiolle (IIEP-UNESCO). Projektissa tutkittiin koulujen saavutettavuutta käyttäen hyväksi OpenStreetMapin aineistoja. Tavoitteena oli tehostaa kouluihin liittyvää suunnittelua, mutta tuloksia voi käyttää muihinkin kouluihin liittyviin matkoihin. Analyysillä voidaan arvioida koulujen potentiaalisia oppilasmääriä, tehdä koulukirjojen toimituksen reittioptimointia tai suorittaa koulujen tarkastusreittien laskentaa. 

Projektin tuloksena julkaisimme Catchment-lisäosan QGISiin. Lisäosa antaa käyttäjän määrittää laskennan parametrit eli kohteena olevat pisteet, liikkumistavan ja etäisyyden, jolta pisteisiin saavutaan. Lisäosa näyttää näin pisteen saavutettavuuden esimerkiksi kävellen, pyöräillen tai autoillen. Lisäosa käyttää laskentaan OpenStreetMapin dataa ja GraphHopper-algoritmia. Testejä tehtiin IIEP:n toimesta kesällä 2021 mm. Pakistanissa, Madagaskarilla, Myanmarissa ja Jamaicalla.

Voit lukea lisää Catchment-lisäosasta  ja projektista blogikirjoituksestamme täältä. Catchment-lisäosan löydät GitHubista. Jos haluat käyttää lisäosaa omiin tarkoituksiisi, saat haluamasi alueen/maan tieaineiston käyttöösi joko ottamalla yhteyttä meihin info@gispo.fi tai pystyttämällä Docker-kontin GitHub-ohjeiden mukaan.

YK

Cloudfree-työkalu eli Cloudfree Remote Sensing Image

Business Finlandin Tempo-rahoituksella toteutimme Un Open GIS -yhteisön käyttöön pilvistä vapaita satelliittikuvia. Samalla saatiin kriisinhallintaan soveltuva työkalu. Pilvet voivat peittää muuten hyvälaatuisista satelliittikuvista isojakin alueita, jolloin alueelle kohdistuvan kenttätyön suunnittelu on vaikeaa. Projektissa pyrittiin automatisoimaan pilvettömien kuvien erottelu valtavasta määrästä satelliittikuvia.

CFSI eli Cloud-Free Satellite Imagery -työkalu yhdistää halutulta alueelta viimeisimmät pilvettömät satelliittikuvat mosaiikiksi. Tekoälyyn perustuva työkalu käyttää  European Space Agencyn (ESA) satelliittikuvia (Sentinel) ja osaa poimia ja yhdistää pilvettömät kuvat aineistosta. Jos alueella tarvitaan esimerkiksi rauhanturvaoperaatiota tai apua luonnonkatastrofin sattuessa, työkalun avulla saadaan kerättyä alueelta tarvittava data. 

Voit lukea projektista lisää blogiartikkelistamme täältä. CFSI:n löydät GitHubista.

YK

E-Resilience Monitoring Dashboard

Keväällä ja kesällä 2021 keräsimme ja visualisoimme internetin käyttöä ja digitalisaatiota kuvavaa dataa UNESCAPin käyttöön. Projektin tavoitteena oli selvittää, millaisia eroja on maiden välillä ja maiden sisällä.

Maakohtaisesti tai ryhmittäin tarkasteltavat visualisoinnit kuvaavat monipuolisesti eri mittareita digitalisaation edistymisen, eriarvoisuuden ja käytön suhteen. Visualisoinneista voi nähdä muun muassa maaseudun ja urbaanien alueiden välisiä eroja sekä sukupuolten välisiä eroja. Yhteistyön tuloksena lanseeratulla nettisivulla voi tarkastella eri maiden tilanteita myös sen suhteen, kuinka isolla osalla yrityksiä on omat nettisivut tai kuinka paljon maassa julkaistaan ja käytetään avointa dataa. Visualisoinnit ja tilastot auttavat päättäjiä ratkaisemaan aiheeseen liittyviä haasteita ja puuttumaan internetin käytettävyyden eriarvoisuuteen.

Visualisoinnit ja tilastot ovat nähtävissä UNESCAPin julkaisemalla sivustolla täällä.

YK

UN Open GIS

Edellä mainittujen projektien lisäksi Gispo on osallistunut YK:n avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen yhteisön (UN Open GIS, http://unopengis.org/) toimintaan vuodesta 2018 lähtien. UN Open GIS -yhteisön tavoitteena on edistää avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen käyttöä YK:ssa ja sen jäsenmaissa sekä myös muissa kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa ja kansalaisjärjestöissä (NGO).

Profiilikuva

Juho Rekilä

Juho on paikkatiedon, data-analyysin ja viestinnän parissa työskentelevä folkloristiikan FM. Juhoa kiinnostaa lähes kaikki paikkatietoon liittyvä, mutta hän uppoutuu mieluiten karttojen tyylittelyyn ja asiakkaiden lähettämien kysymysten ratkomiseen. Paikkatiedon lisäksi työkokemusta löytyy graafisen suunnittelun ja äänisuunnittelun saralta.