Julkaistu 6.3.2017

Espoossa kokeiltiin pyöräteiden kartoittamista Mapillaryn avulla

mapillary

Espoon kaupunki hankki kesällä 2016 kokeiluideoita aiheella ”Tee Espoosta parempi”. Espoo halusi selvittää, millaisia mahdollisuuksia digitalisointi ja uudet teknologiat tarjoavat kaupungin palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Tavoitteena oli lisätä myös palvelujen laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta. Yhteensä 60 kokeiluideasta 3 valittiin toteutukseen. Gispo Oy:n tarjoama ”Katunäkymä pyöräteihin” -hankeidea oli yksi kokeiluun valituista ideoista.

MITKÄ IHMEEN KATUNÄKYMÄT?

Ideana Katunäkymä pyöräteihin -kokeilussa oli testata alunperin Ruotsissa kehitettyä katunäkymien tallennuspalvelu Mapillary:a, joka on nyt kasvanut globaaliksi avoimen datan kuvauspalveluksi. Katunäkymätiedot ovat varmasti tuttuja mm. Google StreetView-palvelusta. Mapillary on vastaava, mutta datan keruuta voi toteuttaa kuka tahansa. 

Mapillaryn avulla katunäkymätietoja ympäristöstä voi kerätä  ilman raskasta kalustoa tai kamera-autoja. Näin kuvamateriaalia voidaan kerätä myös luontopoluilta ja pyöräteistä. Joukkoistamalla tuotettu tieto kerätään kamerakännykällä tai GPS:llä varustetulla action kameralla – tarvitaan vain vähän muistia ja liikkumisen iloa.

mapillary

JA EIKUN KOKEILEMAAN

Gispo Oy testasi Espoon kaupunkitekniikan kanssa Mapillaryn hyödyntämistä marras-joulukuussa 2016. Kokeilu toteutettiin joukkoistamalla ja kuvatiedon kerääjinä toimivat Espoon kaupungin henkilöstö. Mukaan saatiin myös joukko paikallisia aktiivipyöräilijöitä. 

Kuvauksissa haasteena oli Suomen talven pimeys ja lumettomuus. Muutamia aktiivisia pyöräilijöitä ei räntäsade haitannut ja kuvaukset saatiin toteutettua. Käytännössä kuvien keruu toteutettiin seuraavasti: lyhyen ohjeistuksen jälkeen ryhmät innostettiin kävelemään, pyöräilemään ja ajamaan ympäri Espoota ja tallentamaan katunäkymiä. Osalla oli käytössä myös järeämpiä erityiskameroita, mutta suuri osa testaajista kulki reitit omaa älykännykkäänsä hyödyntäen. 

ESPOON KAUPUNKITEKNIIKKA INNOSTUI KOKEILUSTA

Kuvattua materiaalia voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkitekniikassa. Kokeilussa ilmeni useita käyttötapauksia kuvatiedoille. Erityisesti katujen talvikunnossapidon laaduntarkkailu mahdollistuu helpommin Mapillaryn avulla.

”Voidaan esimerkiksi tarkastella missä kunnossa katualue oli ennen jonkin työmaan aloittamista”, kertoo infrapalvelupäällikkö Toni Korjus, Espoon kaupunkitekniikasta.

”Yleisten alueiden kuntoinventoinnissa voidaan käyttää kuvamateriaalia hyödyksi ja auttaahan tämä vaikkapa paikantamaan hulevesikaivoja keväällä mikäli kaivo on peittynyt polanteen alle.”

”Palvelun käyttö matkapuhelimella on todella helppoa, onnistui jopa insinööriltä!”, Korjus innostuu.

mapillary

KÄYTTÖTAPAUKSIA MAPILLARYN HYÖDYNTÄMISEEN

Kokeilun aikana järjestettiin lopulta 4 kuvaustapahtumaa ja yksi hackathon, jossa palvelun käyttöä ideoitiin. Työpajassa kaupungin henkilöstölle annettiin tehtäväksi arvioida Mapillaryn hyödyntämismahdollisuuksia.

Heti toteutettaviksi todettiin seuraavat käyttötapaukset:

 • Koulujen oppilaat voidaab innostaa kuvaamaan kävellen ympäristöään opettajien opastamana. Tämä ei vaadi suurta ohjeistusta .
 • Espoossa on useita korkeakouluja. Uusille opiskelijoille voidaan järjestää teemapäivät tiedonkeruuseen kampusalueilla. Näin opiskelijat saadaan samalla tutustumaan kampusalueeseen.
 • Yhdistysten ja kaupungin välisen keskustelun kehittämisessä Mapillary voi toimia myös hyvin. Palautteen antaminen ja suunnitelmista keskustellessa näkymätiedot helpottavat molempien osapuolien ymmärrystä.

Lisätyötä tai valmistelua vaatisivat seuraavat tapaukset:

 • Matkailukäyttössä Mapillaryä voidaan hyödyntää monin tavoin. Yksi tapa on innostaa kilpailun kautta matkailijoita tutustumaan alueen luontokohteisiin. Matkailijat voivat kilpailussa kerätä esimerkiksi tietoa lempiluontopoluistaan.
 • Koulumatkojen pituuden mittaaminen onnistuu Mapillary-sovelluksen avulla myös, mutta tämä vaatii yhteistyötä ja ohjeistusta koulujen ja kotien välillä.
 • Eri toimijoiden avulla kerättyjä reittejä ja kuvatietoja voidaan hyödyntää yhteistyöprojekteissa. Muiden kuin kaupungin omien toimijoiden tiedonkeruuseen tarvitaan kuitenkin yhteistyötä. Muita toimijoita voisivat olla esim. posti, lehdenjakajat, bussit ja taksit.
 • Kiinteistöjen sisäkuvaukset koettiin myös mielenkiintoiseksi käyttötapaukseksi, mutta GPS-signaalin saaminen sisätiloissa vaatisi sensoritekniikan lisäämistä.
 • Työkalun hiominen kaupunkisuunnittelun tueksi (esim. rakennetun ympäristön tarkastelu, viitoitukset) on mahdollista jo nyt Mapillaryn avulla. Se vaatii kuitenkin kaupunkien omien prosessien uudistamista.

MAPILLARYN KÄYTÖN TOP 5 VINKKIÄ

 • Talvikuvaus tuo arvokasta tietoa esim. pyöräteiden laadusta talviaikaan, mutta varaudu sääolosuhteisiin ja pimeän tuloon!
 • Kännykkäsovellus on helppo tapa lähteä kokeilemaan, se ei vaadi paljon opettelua
 • Action kameroiden käyttö on hieman vaativampaa, mutta samalla kuvien laatu paranee. Eli satsaa laitteisiin, jos mahdollista.
 • Järeämmät kamerat ovat usein kalliita, mutta niitä voi saada myös lainaan. Esimerkiksi kirjastot voisivat toimia lainauspisteinä!
 • Pienet kilpailut motivoivat mukaan joukkoistamiseen! Kehitä vaikkapa “Kuvaa kotikatusi”-kilpailu tai ota Mapillary mukaan työpaikkasi työssäliikkumiskilpailuun.

GISPO AUTTAA

Mapillary on maailmanlaajuinen palvelu, joka tallettaa otetut katunäkymäkuvat ja muodostaa niistä reittejä ja virtuaalinäkymiä. Kuvat ovat avointa dataa ja ne voi myös ladata omaan käyttöön pakattuna. Gispo Oy tarjoaa Mapillaryn käyttökoulutuksia sekä työpajoja ja voimme toimia joukkoistamisen mahdollistajana. Voimme myös yhdessä suunnitella palvelun käyttöä tarpeisiinne. Ota yhteyttä info@gispo.fi tai soita 040 725 2042 (Pekka Sarkola), niin jutellaan lisää!

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.