Tampereella kehitetään ilmastotyökalua

Ilmastotavoitteet ovat entistä keskeisemmällä sijalla kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Tampereen kaupunki onkin lähtenyt ratkomaan ilmastohaasteita myös yleiskaavoitustyössä.

Yleiskaavatyön tueksi Tampere laatii yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointimenetelmää, jonka avulla saadaan suunnittelua ja poliittista päätöksentekoa tukevaa, keskenään vertailukelpoista tietoa sekä nykyisen että tavoitellun yhdyskuntarakenteen päästövaikutuksista.

Ilmastovaikutusten mallinnusmenetelmän kehittämisen lähtökohtana on valtakunnallinen SYKE:n ylläpitämä YKR-ruutuaineisto. Tekeillä olevalla mallinnusmenetelmällä on kytkös Suomen ympäristökeskuksen käynnistämään Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR demo) hankkeeseen. Hankkeessa toteutetaan yhdyskuntarakenteen analyyseja kaupunkiseuduille ja kuntiin erityisesti MRL:n uudistamiseen liittyen.

Tampereen ilmastovaikutusten arviointimenetelmä tuottamisesta vastaa konsulttiyhteenliittymä, johon kuuluvat Ubigu Oy, Gispo Oy sekä Tietotakomo. Gispon tehtävänä on kehittää työkalua QGIS ohjelmistoon, jolla tietojen hallintaa voidaan lopulta tehdä. Toteutus tehdään kevään 2019 aikana.

Lisätietoa hankkeesta antaa:

Pia Hastio, Tampereen kaupunki
Ilpo Tammi, Ubigu Oy
Marko Nurminen, Tietotakomo
Sanna Jokela, Gispo Oy