Paikkatieto-ohjelmistot

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja (FOSS4G = Free and Open Source Software for Geospatial) on kehitetty kansainvälisesti jo 1980-luvulta lähtien. Ensimmäinen muille avattu paikkatieto-ohjelmisto on GRASS, joka avattiin 1990-luvun lopulla kaikkien saataville. Me Gispolla tuemme mm. QGISin, PostGISin ja GeoServerin käyttöä, mutta pienimuotoisemmin myös paljon muita ohjelmistoja.

Maksuttomuus, yhteensopivuus, yhteisö ja kokeilun vapaus

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat maksuttomia, joten niiden käytöstä ei synny lisenssikustannuksia tai pakollisia ylläpitomaksuja. Kehittäjä- ja käyttäjäyhteisön tuki on kuitenkin välttämätöntä, jotta ohjelmistoja voidaan tuottaa ja tuottamisprosessin jälkeen ylläpitää. Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot tukevat lukuisia eri aineistoformaatteja ja kansainvälisiä standardeja (OGC), mikä helpottaa ohjelmistojen välistä kommunikointia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voi käyttää myös osana kaupallisia ohjelmistoja (hybridiratkaisu).

Avointen paikkatieto-ohjelmistojen kehittämisessä on mukana satoja asiantuntijoita ympäri maailmaa. Yhteisön myötä kehittäminen on nopeaa ja myös virheet paikannetaan ja korjataan nopeasti - tämä lisää tietoturvaa ja vakautta. Ohjelmistoja voi myös itse kehittää, muokata, kopioida ja jakaa muille eteenpäin. Käyttäjällä on vapaus valita ohjelmisto ja toimittaja erikseen. Tämä vapauttaa teknologia- ja toimittajariippuvuuksilta. Työskentely on joustavaa ja vähentää siten riskejä. Esimerkiksi työkaluja on helppo testata ennen käyttöönottopäätöstä.


QGIS (aikaisemmin Quantum GIS) on avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto työpöytäkäyttöön. QGIS on helppokäyttöinen ja monipuolinen ohjelmisto, jolla voi käsitellä ja analysoida erilaisia paikkatietoaineistoja. QGISiä voi käyttää käyttöjärjestelmästä riippumatta ja se lukee laajasti eri aineistoformaatteja niin kovalevyltä kuin tietokannasta. Ohjelmistossa on myös laaja työkaluarsenaali sekä paljon erilaisia työkaluja helpottamaan editointia. QGISiin voi myös kehittää omia työkaluja ja lisäosia helpottamaan työprosesseja!


PostGIS on suositun PostgreSQL-tietokannan lisäosa, jonka avulla PostgreSQL-tietokantaan voidaan viedä spatiaalista dataa. PostGIS mahdollistaa tehokkaan tietokannan ja geometriatietojen yhteentoimivuuden. Paikkatietoja voi tallentaa, analysoida ja käsitellä tehokkaasti satojen PostgreSQL-funktioiden avulla. Voit prosessoida sillä hyvinkin laajoja aineistoja ja optimoida näin organisaatiosi ratkaisut. PostGIS toimii hyvin QGISin kanssa DB Manager -lisäosan avulla.


Geoserver on avoimen lähdekoodin kartta- ja paikkatietopalvelin, jonka avulla voidaan tehokkaasti jakaa, prosessoida, editoida ja visualisoida paikkatietoaineistoja. GeoServerin käyttö ja hallinta on helppoa, sillä se tehdään suoraan selaimessa. GeoServerin avulla voit käyttää muun muassa WMS-, WFS-, WCS-, WMS-T- ja WPS-jakeluprotokollia. GeoServerin avulla voit hakea verkkokarttaasi reaaliajassa aineistoja ja myös julkaista omia aineistojasi standardien ja vaatimuksien mukaisesti.