Julkaistu 21.11.2023

QGISin taittotyökalun perusteet

QGISissä on mahdollista tuottaa monenlaisia karttatulosteita. Kokosimme tähän pikakertauksen QGISin taittotyökalusta. Jos artikkelin jälkeen jää vielä kysyttävää tai jotain, mitä haluaisit vielä tietää, varaa meiltä itsellesi online-tukiklinikka tai tule Kartat ja taitot -kurssille!

QGIS

Mikä taittotyökalu?

Taittotyökalu on erillinen ikkuna, jossa pääikkunan puolella tehty kartta voidaan tehdä nätiksi tulosteeksi mittakaavajanoineen, teksteineen ja muine elementteineen. Taittotyökalu mahdollistaa mm.

 • kartan asettelun sivulle
 • kartan mittakaavan ja rajauksen muuttamisen
 • tulosteen koon ja suunnan määrittämisen
 • elementtien lisäämisen tulosteeseen (mittakaavajana, selite, tekstit, attribuuttitaulukko…)
 • kartta-atlaksen teon (jolla voidaan tuottaa kerralla vaikkapa kartta jokaisesta Suomen kunnasta!)

Sivun ominaisuudet ja elementtien lisääminen kartalle

Pääset taittotyökaluun Projekti-valikon alta Uusi taitto -kohdasta. Mikäli aiot käyttää luomaasi taittopohjaa myöhemminkin, voit antaa taitolle sitä kuvaavan nimen.

Aluksi yksi yleisimpiä kysymyksiä taitosta: miten tulosteen kokoa ja suuntaa voi muuttaa? Kun klikkaa taittotyökalun keskellä näkyvää tyhjää sivua hiiren oikealla, avautuvasta listasta voi valita Sivun ominaisuudet. Nyt ikkunan oikeaan laitaan avautuvasta Elementin ominaisuudet -välilehdestä voidaan muuttaa sivun kokoa ja suuntaa.

QGIS

Perustyökalut löydät karttaesitysikkunan työkalupalkista vasemmasta laidasta. Voit myös siirtää työkalupalkkeja haluamaasi kohtaan QGIS-ikkunassa viemällä hiiren työkalupalkin päälle ja painamalla hiiren vasenta painiketta pohjassa samalla kun liikutat hiirtä.

Piirrä kartta pohjapaperiin Lisää kartta -työkalulla. Paina hiiren vasen painike pohjaan ja vedä tulosalueelle suorakulmio, jolloin QGISin karttanäkymän mukainen kartta piirtyy näytölle.

Työkalupalkissa olevalla Valitse tai liikuta elementtiä -työkalulla voit siirtää piirtämääsi karttaa haluttuun kohtaan paperilla sommittelun helpottamiseksi. Muokkaa kartan rajausta interaktiivisesti -työkalulla puolestaan voit liikuttaa kartan kuvaamaa aluetta suoraan taitossa. Voit myös zoomata karttaa sisään ja ulos samalla työkalulla käyttämällä hiiren vieritysrullaa tai kannettavan tietokoneen touchpadin lähennys- ja loitonnusliikkeitä.

QGIS

Muiden työkalujen avulla voit koota karttaesitykseen tarvittavat elementit, kuten pohjoisnuolen, mittakaavan ja selitteen. Jos haluat lisätä lähdetiedot käytetyille aineistoille, otsikoida kartan tai lisätä muuta leipätekstiä, sekin onnistuu. Vaikka taiton työkaluja on paljon, niin usein vain muutamia niistä tarvitaan toistuvasti.

Selite

Selitteeseen tulevat oletuksena kaikki ne tasot, jotka ovat QGIS-projektissa mukana – olivat ne sitten näkyvissä tai eivät. Kaikkia niistä ei välttämättä haluta selitteeseen mukaan. Lisäksi tasot on saatettu nimetä työtilassa eri tavalla kuin ne halutaan karttaesityksessä näyttää.

QGIS
Esimerkki selitteestä, jossa on tarpeettomia ja epäselvästi nimettyjä tasoja.

Selitettä ja muita elementtejä voi halutessaan muokata helposti Elementin ominaisuudet -välilehdestä. Elementin ominaisuudet -välilehti näkyy QGISin oikeassa laidassa heti, kun klikkaat lisättyä elementtiä. Välilehti muokkaa aina kulloinkin valittuna olevan elementin ominaisuuksia.

Jos joskus vahingossa suljet elementti-ikkunan tai se ei ole automaattisesti näkyvissä, voit lisätä sen ylävalikosta Näytä > Paneelit > Elementin ominaisuudet.

QGIS

Jotta selitteen tekstejä voidaan muokata, otetaan raksi pois oletuksena olevasta Päivitä automaattisesti -kohdasta. Kun automaattinen päivitys on päällä, QGISin pääikkunassa tehdyt muutokset mm. tasojen nimiin ja järjestykseen päivittyvät selitteeseen. Joskus tämä on toivottavaa, mutta usein selitettä kannattaa muokata manuaalisesti (jolloin voidaan esimerkiksi jättää projektiin kaikki tarvittavat tausta-aineistot, mutta ottaa ne näkyvistä selitteestä).

QGIS

Kun automaattinen päivitys otetaan pois, selitteen muokkaamisen työkalut tulevat käyttöön. Työkalujen avulla voidaan (järjestyksessä vasemmalta oikealle):

 • siirtää tasoja selitteessä järjestyksessä ylemmäs
 • siirtää tasoja selitteessä järjestyksessä alemmas
 • luoda uusi tasoryhmä selitteeseen
 • lisätä projektin tasoja selitteeseen
 • poistaa tasoja selitteestä
 • muokata tasojen selitteessä näkyviä nimiä
 • luoda lausekkeilla vektoritasolle ja sen alakohteiden nimiö (vain jos vektoritaso on ensin klikattu valituksi selitteen tasolistassa)
 • näyttää kohteiden lukumäärät vektoritason kohteille (vain jos vektoritaso on ensin klikattu valituksi selitteen tasolistassa)

Selitteen, kuten lähes kaikkien muidenkin elementtien, fonttia voi muokata. Vieritä Elementin ominaisuudet -välilehteä alaspäin. Selitteen fonttivalinnat löytyvät Fontit ja tekstin muotoilu -otsikon alta, muissa työkaluissa fontin muuttaminen löytyy esimerkiksi otsikon Ulkoasu tai Näyttö alta.

Mittakaavajana

Mittakaavajanaa pystyy muokkaamaan myös Elementin ominaisuudet -välilehdeltä. Lisää ensin mittakaavajana tai valitse jo olemassa oleva mittakaava aktiiviseksi klikkaamalla elementtiä kartalla.

QGIS

Tärkeimmistä ominaisuuksista kannattaa aina varmistaa, että mittakaavajana on yhdistettynä haluttuun karttaan, varsinkin jos karttoja on samassa taitossa monta. Tyyli-pudotusvalikosta saa muutettua mittakaavan ulkonäköä esimerkiksi janaksi tai suoraan suhdeluvuksi.

Muiden valikoiden kautta voidaan mm. muuttaa mittakaavajanan yksikköä ja korkeutta. Lisäksi janan osioiden mittaa sekä osioiden määrää voidaan säätää halutunlaiseksi. Osiot on nimetty muotoa ”vasen0”, ”oikea” – tämä viittaa osioiden määrään suhteessa mittakaavajanan 0:aan: vasen0 tarkoittaa nollan vasemmalla puolella 0 osioita, oikea2 kahta osiota oikealla puolella.