Sovelluskehitys

Joskus aineistojen analysointiin tarvitaan työkalua, jota ei ole vielä kehitetty. Voimme yhteistyössä partnereidemme kanssa lähteä suunnittelemaan työkalua. Avoimen lähdekoodin paikkatietotyökaluja voi myös joukkorahoittaa.

Kehitetään avoimesti yhdessä!

  • Ilmastotavoitteet ovat entistä keskeisemmällä sijalla kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Tampereen kaupunki onkin lähtenyt ratkomaan ilmastohaasteita myös yleiskaavoitustyössä. Yleiskaavatyön tueksi Tampere laatii yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointimenetelmää, jonka avulla saadaan suunnittelua ja poliittista päätöksentekoa tukevaa, keskenään vertailukelpoista tietoa sekä nykyisen että tavoitellun yhdyskuntarakenteen päästövaikutuksista. Ilmastovaikutusten mallinnusmenetelmän kehittämisen lähtökohtana on valtakunnallinen SYKE:n ylläpitämä YKR-ruutuaineisto. Tekeillä olevalla mallinnusmenetelmällä on kytkös Suomen

  • Nuuksion parkkipaikkojen saatavuutta valvovan Parkkihaukka-palvelun web-karttasovelluksen kehittäminen. Sovellus näyttää käyttäjälle rajapinnan kautta saadut reaaliaikaiset kamerakuvat Nuuksion parkkialueilta ja sisältää myös alueen joukkoliikenneaikataulut sekä retkeilyreitit ja -kohteet. Gispon toteuttaman karttasovelluksen avulla voi seurata tilannetta parkkipaikalle asennettujen live-kameroiden kautta. Karttasovelluksella kävijä pystyy klikkaamaan haluamaansa parkkipaikkaa ja tarkastamaan sen hetkisen tilanteen kyseisellä alueella. Samalla sovelluksella käyttäjä pystyy myös tarkastamaan

  • MapProxy on avoimen lähdekoodin välityspalvelin paikkatietoaineistoille, jonka avulla voidaan tallentaa WMS- tai WMTS-palveluista aineistoa MapProxy-palvelimelle välimuistiin. WMS:n (Web Map Service) avulla käyttäjä pystyy tietoverkon yli lataamaan karttoja kuvina, jotka voivat olla esimerkiksi JPEG-, PNG-, GIF- tai vektorimuodossa. Suomessa avoimen datan rajapintoja tarjoaa esimerkiksi Maanmittauslaitos, Tilastokeskus, llmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Liikennevirasto ja Geologian tutkimuskeskus. Myös monilla

  • Paikkatietomaailma on melko laaja, joten paikkatietoa ja koodausosaamista hyödynnetään kuluttajien kännykkäsovelluksissa, humanitaarisissa kartta-analyyseissä, kaupunkien infran ja joukkoliikenteen suunnittelussa, urheilussa jne. Oikeastaan on vaikea keksiä aluetta, jossa näitä kahta ei tarvittaisi. Gispolla keskitytään avoimiin teknologioihin ja dataan ja sekään ei rajoita sovellusalueita, vaan luo toisinaan lisää vapauksia esimerkiksi avoimen lähdekoodin osalta. Paikkatiedon teknologiat Paikkatietomaailmassa on käytössä

  • Suomen paras geokoodausrajapinta Tiesitkö, että todennäköisesti Suomessa parhaiten toimiva geokoodaus-rajapinta on toteutettu HSL:n ja Liikenneviraston yhteisessä Digitransit-projektissa? Suomen paras? Kyllä vain. Digitransitin geokoodausrajapinta hyödyntää useita aineistoja: Väestörekisterikeskuksen rakennusten osoitetietoja, OpenStreetMapin osoitetietoja ja Maanmittauslaitoksen avoimen datan maastotietokannan paikannimistöä. Miten voin itse hyödyntää tätä rajapintaa? Toteutimme tätä varten QGIS 3:lle lisäosan, jolla voit hakea osoitteita ja paikkoja Digitransit-geokoodaus-rajapinnan