Tietomallinnus

Olemme toteuttaneet erilaisia tietomalli- ja kokonaisarkkitehtuuritöitä. Näissä kaikissa tärkeää on käydä läpi asiakkaan prosessit läpi, tuottaa käsitteistöä, käsitelmallia ja lopulta itse tietomalli. Koska toteutukset tehdään mahdollisimman avoimesti kehitystyötä pystytään viemään eteenpäin projektin jälkeenkin. Käyttöönottoprojekteissa voimme tuottaa lisäosia avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoihin tai konfiguroida ohjelmistot paremmin tukemaan omaa käyttöä.

Tietomallien avulla paikkatiedot haltuun

  • Tuotimme yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa yleiskaavan digitalisoidun tietomallin, jonka tarkoituksena on helpottaa maankäyttötiedon ja maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta. Tietomalli rakennettiin vastaamaan EU:n INSPIRE-vaatimuksia maankäyttötietojen kansainväliseen tarkasteluun. Työn tulokset ovat avoimesti saatavilla GitHub-ohjelmavaraston kautta. Järjestimme myös Tampereen yleiskaavoittajille tietomallin koulutus- ja esittelytilaisuuden, jossa testasimme yleiskaavoituksen henkilöstöllä tietomallia QGIS-ohjelmistolla. Hanke toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana KIRA-digihankkeessa. Tietomallia lähdettiin viemään

  • Huh! Kohta Tampereen ja Gispon työ yleiskaavan tietomallin parissa on loppuraporttia vaille valmis. Tai ei oikeastaan, koska työ jatkuu Tampereella ihan tosissaan tietomallipohjaisen suunnittelun kommervenkkejä opetellessa ja digitaalisen kaavan hyväksynnän pohdinnoissa. Tietomallikin varmasti elää tulevaisuuden tarpeiden mukaan, sillä kansallisesti on vielä paljon tehtävää niin koodilistojen kuin ohjeistuksenkin suhteen. Onneksi Paikkatietoalustan Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa porhalletaan kovaa eteenpäin. Tampereen

  • Helsingin kaupunki on tuottanut KIRA-digi-hankkessaan “Asemakaavat yhteisenä tietovarantona” asemakaavoituksen tiedonhallintaa mm. avoimien rajapintojen avulla. Hanke toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana, Gispo Oy:n osuus toteutuksesta sijoittui vuoden 2017 syksyyn. Gispo Oy oli mukana tietomallin kehitystyössä sekä tarkastelimme myös EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimusten huomioon ottoa tietomallityössä. Tehtäviämme hankkeessa olivat: Tietomallin toteutus pgModelerin avulla ETL-prosessi nykyisestä järjestelmästä PostGIS tietokantaan WMS/WFS rajapintojen

  • Espoon infraomaisuuutta

    Kaupungeissa on teitä, puistoja, leikkipaikkoja ja monenlaista muuta infraomaisuutta, jota uudistetaan, huolletaan ja lisätään tarpeen mukaan. Asukkaiden tarpeiden analysointia, raportointia, huollon organisointia ja monia muita tarkoituksia varten kaupungeilla on infraomaisuuden hallintaan paikkatietojärjestelmä, jonka oleellinen osa ovat tietomallit. KIRA-digin rahoittamassa Saara-Maija Pakarisen vetämässä Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen hankkeessa “Avoimen lähdekoodin omaisuudenhallintajärjestelmän ja sen rajapintojen kehittäminen” on pohdittiin aihetta