Koulutukset ja työpajat

Ydinosaamistamme ovat pedagogisesti suunnitellut paikkatieto-ohjelmistokoulutukset. Tuotamme työpajoja, lähiopetuskursseja sekä verkko-opetusmateriaaleja avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen hyödyntämiseen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tutustu esim. koulutukset sivuillemme sekä GispoLearning verkkokoulutusalustaan.

Ideoita koulutuksiin

  • GIMCS-järjestelmän teknisessä toteutuksessa hyödynnetään paikkatietojärjestelmän osalta avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoratkaisuja. Toteutus tehdään Ruandan kaivos, öljy- ja kaasutoiminnasta vastaavalle RMB:lle.

  • www.gispolearning.com sivusto on avattu! Nyt voit kouluttautua paikkatiedon pariin omaan tahtiisi ja silloin kuin haluat – olemme nimittäin avanneet juuri GispoLearning-oppimisalustan käyttöönne. Koulutukset koostuvat monenlaisista eri oppimistasi tukevista osioista, kuten luentovideoista, käytännön harjoituksista ja niiden palautustehtävistä sekä tietovisoista. Alustalla voit myös keskustella muiden opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa.”Koulutustapahtuma omaan tahtiin sopi omaan ajankäyttööni. Teoriajaksot kysymyksineen ovat mukavan pituisia.

  • Gispo Oy järjestää Helsingin kaupungin henkilöstölle QGIS koulutuksia vuosittain kaupungin sisäisen koulutusinstanssin Oiva Akatemian kautta. Tammikuussa 2017 koulutukseen ilmestyi myös Korkeasaaren intendentti Kirsi Pynnönen-Oudman. Maanmittareiden ja kaavoittajien joukossa Korkeasaaresta tullut osallistuja oli kuin uusi lintulaji ja hän herätti heti mielenkiintomme. Halusimme tietää miten eläintarhassa paikkatietoja hyödynnetään ja mitä kehityssuunnitelmia heillä paikkatietoihin liittyen on. Haastattelussa Helsingin

  • Tampereen kaupunki on jo pitkään ollut Suomessa suunnannäyttäjä avointen paikkatieto-ohjelmistojen käytössä. Tätä kehitystä on tukenut koko kaupungin käyttöön ottama paikkatietostrategia sekä aktiivinen kehitystoiminta mm. karttapalvelupuolella. Nyt Tampereen kaupunki on alkanut kouluttamaan henkilöstöään QGIS:n käytössä Gispo Oy:n toimesta. Ideana on hyödyntää QGIS-ohjelmistoa paikkatietojen hallinnassa, visualisoinnissa ja analysoinnissa entistä tehokkaammin. Paikkatietoaineistot on tallennettu pääosin kaupungin PostgreSQL -tietokannan

  • Paikkatietoasiantuntijamme Sanna Jokela kertoo kokemuksia kouluttamisesta. Sanna aloitti Gispo Oy:llä maaliskuussa 2016. Aikaisemmin hän työskenteli pitkään kuntasektorin ja alueellisten paikkatietoyhteistyön parissa. Kouluttamisen myötä hän on innostunut ennen kaikkea siitä, kuinka moneen asiaan paikkatietoa hyödynnetään “Jokaisella koulutettavalla on ollut erilaiset tarpeet ja haasteet. Toiset ovat tuleet kurssille omasta innosta ja tunteen palosta, mutta aiempaa kokemusta heillä