Vi erbjuder underhåll av platsinformationstjänster. Vi kan hjälpa till med både nya och befintliga geospatiala tjänster vare sig det är GeoServer, PostGIS-databaser eller en skräddarsydd uppsättning. Vi kan utbilda personal, sätta upp eller flytta tjänsten och stödja dess användning. Låt oss kartlägga dina behov tillsammans och skräddarsy ett paket som passar dig bäst!

Hur fungerar underhållet?

Tjänsten underhålls antingen på Gispos eller kundens server. Vi tar hand om tjänstens informationssäkerhetsuppdateringar och bakgrundsuppdateringar av mjukvaruversioner för ett fast månadspris. Vi loggar vidtagna åtgärder. Vi anordnar en lägesgenomgång var sjätte månad, där vi går igenom tjänstens situation angående versionskontroll, dokumentation och andra eventuella frågor relaterade till tjänsten med kunden.

Du får det bästa stödet för din platsinformationstjänst när du kombinerar underhåll och supporttjänst. I det här fallet kommer vi att underhålla din tjänst och ge råd och hjälpa dig att använda den.

Underhåll på Gispo-servern

 • Serverkostnader beroende på användning

Grundtjänster till ett fast månadspris:

 • Säkerhetsuppdateringar
 • Uppdateringar av backend-programvara
 • Loggning av åtgärder
 • Underhållsmöten två gånger per år
 • Rådgivning och användningsstöd som ett paket eller som ett separat timjobb
 • Svarstid 8 timmar på vardagar 9-17

Underhåll på beställarens server

 • Underhåll av platsinformationstjänsten på beställarens server

Grundtjänster till ett fast månadspris:

 • Säkerhetsuppdateringar
 • Uppdateringar av backend-programvara
 • Loggning av åtgärder
 • Underhållsmöten två gånger per år
 • Rådgivning och användningsstöd som ett paket eller som ett separat timjobb
 • Svarstid 8 timmar på vardagar 9-17