Gispo

Gispo är ett ursprungligen finskt kunskapsföretag med fokus på GIS. Vi erbjuder konsulttjänster inom utbildning, support och vidareutveckling av FOSS4G-applikationer (Free and Open Source Software för Geospatial). Gispo grundades 2012 och har säte i Helsingfors (huvudkontor) samt verksamhet i Åbo, Joensuu och Stockholm.

Vårt sätt att arbeta genomsyras av öppenhet. Vi vill verka för att GIS-programvaror som bygger på öppen källkod och öppna geodata får en större spridning och gör ännu mer nytta i samhället. Vi betonar vikten av öppet bemötande och transparens i vårt arbete och vi vill dela med oss av våra kunskaper.

Antalet medarbetare hos oss växer ständigt. Tillsammans kan vi skapa unika GIS-lösningar av hög kvalitet utan onödiga licensavgifter. Vill du vara med?

Team