Konsultverksamhet

GIS-artesaner på Gispo är stolta hantverkare och står i din tjänst när du behöver komma fram i geodatadjungeln. Vi hjälper dig att hitta de lämpligaste programvarorna inom öppen källkod, utnyttja öppna data i större omfattning och generellt effektivisera användning av geografiska data. Förutom att våra GIS-artesaner behärskar sina verktyg, känner de också datakällorna och utmaningarna med rådata. Datas kvalitet och topologisk integritet är väsentliga egenskaper för att man kan lita på slutresultatet.

Geografiska informationssystem

Oftast börjar vårt arbete med att identifiera arbetsprocesser och kravställningar som gäller för ett önskat GIS-system. Vi tar fram en systemarkitektur som passar de specifika behoven och åtgärder som ska vidtas innan systemet kan implementeras. Oavsett om behoven är stora eller små, öppnar vi dörren för dig till GIS-världen med mjukvaror som bygger på öppen källkod.

Dataanalys

Vår spetskompetens ligger inom förädling av data. Vi kan visualisera i många dimensioner, förädla rutoptimeringar och ta fram förbehandlade data till ett specifikt ändamål. Synergieffekter uppstår när vi kombinerar olika datakällor. Samlade data på en genomtänkt karta hjälper att förstå bättre mekanismer och kopplingar i den komplexa världen vi lever i. När man förstår var man befinner sig i nuet går det att staka ut den rätta riktningen mot det framtida målet. Lika självklart är att vi på Gispo alltid strävar efter hållbar utveckling i vårt arbete.

Öppna data

Öppna geografiska data är bland det viktigaste av alla våra råvaror. Vi utgår från befintliga öppna data och hjälper våra kunder att bygga vidare på det samt förädla och tillgängliggöra sina egna data. En av våra allra viktigaste datakällor är OpenStreetMap, världsomfattande levande karta som har tagits fram genom internationellt samarbete crowdsourcing.

Datamodeller

Vi skapar högkvalitativa datamodeller vilket resulterar i data med topologisk integritet och användarvänliga programvaror. Våra GIS-artesaner är välbevandrade i datamodeller, framför allt i relationsdatabaser. Ett skräddarsytt tilläggsprogram behöver alltid vila på en robust datamodell. Vi tar fram ett fundament som du kan lita på.

konsultverksamhet

Mari Punakivi

Kontakta Mari när du vill ha expertutbildning för dina geospatiala datasystem eller om du vill få ut mer av din geospatiala data.

mari.punakivi@gispo.se

+46 73 6163316