#gispofinland

GIS-problemlösning genom Open Source

Konsultering

Våra experter har ett brett kunnande om GIS, spatial analys och programmering. Vi kan hjälpa genom att ge en objektiv bild av att hur optimera GIS-processer med open source vertyg.

GIS utbildning

Hur använda öppen programvara för geografisk informationsbehandling? Vi erbjuder utbildningar både i klassrum och på distans.

GIS-stöd

Våra tekniska experter ger stöd till användare via webb, e-post och kortare konsultationer.

Globe Builder – Because the World is not flat
My colleague Topi crafted a beautiful map for the #30DayMapChallenge showing the ecoregions of the world in a globe-like map . . .
The power of community: #30DayMapChallenge
New year has started, but it is still nice to reflect how I accidentally managed to reduce the productivity of . . .
The go-to-conference for open source geospatial community (FOSS4G 2019 Bucharest)
The annual FOSS4G held this year at Bucharest, Romania, is the go-to-conference for the latest in open source geospatial software. . . .