Publicerad den 18.12.2023

Vill du få mer nytta av digitala kartor i din verksamhet?

Kostnadsfri rådgivning erbjuds inom EU-projektet LIH (Location Innovation Hub) under 2024

Skulle du vilja ha en interaktiv webbkarta på din organisations hemsida? 
Eller veta mer om var man hittar digitala kartor och hur man kan utnyttja dem?
Kanske har du redan en specifik GIS-relaterad fråga? 
Eller flera frågor om geografiska data som bäst besvaras på en online workshop? 

Gispo AB är partner i Location innovation Hub (LIH), ett projekt finansierat av EU och som koordineras av Geodatacentralen i Finland, expertmyndighet inom forskning och geografiska data. 

Inom LIH-projektet erbjuds ett stort spektrum av tjänster till aktörer verksamma både inom offentlig och privat sektor. Målsättningen är att nå fram till olika aktörer i samhället som i dagsläget knappt använder digitala kartor eller gör det men endast i en begränsad omfattning och därefter hjälpa dem att komma i gång och få mer nytta av geografiska data.

Inom ramen av LIH kan vi på Gispo erbjuda kostnadsfri konsultrådgivning inom GIS och geografiska data till både privata företag och offentlig sektor och motsvarar en arbetsinsats på 10-15 arbetstimmar.

Om det låter intressant, tveka inte utan kontakta oss genom att fylla i formuläret, contact us with this form!

OBS:  en så kallad Digital Maturity Assessment (DMA), en bedömning av den sökande organisationens  digitala mognad görs innan man kan delta i projektet och utnyttja tjänsterna. Tidsåtgången för DMA-bedömningen uppskattas till 1-2 timmar och den görs både i början och slutet av projektet. LIH Office ansvarar för bedömningen och bokar en lämplig tid med deltagare. Syftet med bedömningen är att samla in data för att kunna avgöra hur effektiva och omfattande LIH-tjänster är på EU-nivå.