Strategisen yleiskaavan edellytykset Iisalmessa

Iisalmen kaupungin KIRA-digi hankkeen selvitystyössä tarkasteltiin yleiskaavan digitalisoinnin mahdollisuuksia käytössä olevilla järjestelmillä huomioiden strategisen yleiskaavoituksen tarpeet. Samalla selvitettiin myös SYKE:n Liiteri-palvelun ja sieltä saatavan YKR-aineiston tiedonvälitysprosessia Iisalmen kaupungin järjestelmiin. Selvitystyö toteutettiin työpajojen ja haastatteluiden avulla. Lisäksi hankkeen purkutilaisuus järjestettiin Iisalmen alueen paikkatietoalan toimijoille.

Asiakas: Iisalmen kaupunki
Ajankohta: 10-12/2018
Tilaajan yhteyshenkilöt:
Sari Niemi
Pirjo Karppinen
Arttu Haanketo

Loppuraportti Iisalmen KIRA-digin sivuilla

Hankkeen KIRA-digi-sivut

Lisätietoa Gispon osalta selvityksestä antaa: Sanna Jokela (sanna@gispo.fi)

Anniina Kovalainen

Anniina Kovalainen on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti GIS, lakimaantiede, tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys. Harrastuksina mm. valokuvaus ja illustrointi.