Kansallisia tarpeita INSPIRE-tietotuotteille?

Millaisia käyttötarpeita eri paikkatietotuotteilla on?

Tätä selvitettiin Gispolla Maanmittauslaitoksen tilauksesta kevään 2018 aikana. INSPIRE tunnetusti vaatii jonkin verran tutustumista, mutta selvityksen myötä selvisi, että kansalliset tarpeet ovat paljon INSPIRE:n vaatimuksia laajemmat.

Tutkittavana olivat vain muutama teema INSPIRE:n 34:stä aihepiiristä (Hallinnolliset yksiköt, Tilastointiyksiköt, Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt sekä Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut), mutta lopulta selvisi että olisi silti pitänyt tutkia koko kattausta, sillä kansalliset tietotuotteet kuuluivat usein useampaan INSPIRE teemaan.

Pääpaino selvityksessä oli selvittää tiedon tuottajien ja hyödyntäjien tarpeita edellä mainituista tietoteemoista. Tässä niistä muutama nosto, jotka sopivat osin moniin tietotuotteisiin:

  • Eheät aikasarjat
  • Kansallinen yhtenevä pienaluejako
  • Parempi aineistojen löydettävyys ja käytettävyys
  • Valmiit paikkatietotuotteet

 

Lue lisää selvityksestä Paikkatietoalustan sivuilta

Selvitystyön loppuraportin tiivistelmä luettavissa nyt Paikkatietoalustan sivuilla.

Mukana projektitiimissä olivat Gispo Oy:n asiantuntijoiden Salla Multimäki, Pekka Sarkola ja Sanna Jokela. Maanmittauslaitoksen osalta lisätietoa antaa Panu Muhli. Iso kiitos tiimille ja erityisesti työhön osallistuneille haastateltaville ja työpajailijoille!

Anniina Kovalainen

Anniina Kovalainen on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti GIS, lakimaantiede, tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys. Harrastuksina mm. valokuvaus ja illustrointi.