Helsinki vie eteenpäin kaavoituksen digitalisointia

Helsingin kaupunki on tuottanut KIRA-digi-hankkessaan "Asemakaavat yhteisenä tietovarantona" asemakaavoituksen tiedonhallintaa mm. avoimien rajapintojen avulla. Hanke toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana, Gispo Oy:n osuus toteutuksesta sijoittui vuoden 2017 syksyyn. Gispo Oy oli mukana tietomallin kehitystyössä sekä tarkastelimme myös EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimusten huomioon ottoa tietomallityössä. Tehtäviämme hankkeessa olivat:

  • Tietomallin toteutus pgModelerin avulla
  • ETL-prosessi nykyisestä järjestelmästä PostGIS tietokantaan
  • WMS/WFS rajapintojen julkaisu Geoserverillä
  • Vertailu INSPIRE PLU-skeemaan

Koko hankkeessa toteutetut materiaalit loppuraportteineet löytyvät avoindata.fi-sivuilta.

Asemakaavoituksen tiedonhallintaa on Helsingissä kehitetty vuodesta 2015 lähtien voimakkaasti. Gispo on ollut siitä lähtien mukana edistämässä avointen teknologioiden käyttöä asemakaavoituksessa Helsingin tukena.