Avoimet infraratkaisut

Kartoitamme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvat avoimet ohjelmistot ja avoimen datan ratkaisut. Räätälöimme ja integroimme avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja nykyisiin ja uusiin tietojärjestelmiin. Olemme toteuttaneet erilaisia tietomalli- ja kokonaisarkkitehtuuritöitä. Näissä kaikissa tärkeää on käydä läpi asiakkaan prosessit läpi, tuottaa käsitteistöä, käsitelmallia ja lopulta itse tietomalli. Koska toteutukset tehdään mahdollisimman avoimesti kehitystyötä pystytään viemään eteenpäin projektin jälkeenkin. Käyttöönottoprojekteissa voimme tuottaa lisäosia avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoihin tai konfiguroida ohjelmistot paremmin tukemaan omaa käyttöä.

Ideoita ja asiakastoteutuksia tietomalli- ja infrastruktuuritoteutuksista

  • Aurajoki-kartalle hanke tuo kulttuuri- ja virkistyskohteita esille Aurajokisäätiön Leader-rahoitteisen Aurajoki kartalle -hankkeen tuloksia on esitelty kevään aikana Turussa, Aurassa ja Pöytyällä. Sinikka Paulin, Aurajokisäätiön toiminnajohtaja on vuoden aikana kerännyt valtavan määrään paikkatietoa Aurajoen alueelta, jotka sopivat virkistys- ja matkailukäyttöön. Mukana on reittejä, mielenkiintoisia kohteita, tarinoita ja valokuvia. Mahdollisimman kustannustehokas karttapalveluratkaisu yhdistyksille? Vuoden 2017 keväällä Paulin otti

  • Helsingin kaupunki on tuottanut KIRA-digi-hankkessaan ”Asemakaavat yhteisenä tietovarantona” asemakaavoituksen tiedonhallintaa mm. avoimien rajapintojen avulla. Hanke toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana, Gispo Oy:n osuus toteutuksesta sijoittui vuoden 2017 syksyyn. Gispo Oy oli mukana tietomallin kehitystyössä sekä tarkastelimme myös EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimusten huomioon ottoa tietomallityössä. Tehtäviämme hankkeessa olivat: Tietomallin toteutus pgModelerin avulla ETL-prosessi nykyisestä järjestelmästä PostGIS tietokantaan WMS/WFS rajapintojen

  • Espoon infraomaisuuutta

    Kaupungeissa on teitä, puistoja, leikkipaikkoja ja monenlaista muuta infraomaisuutta, jota uudistetaan, huolletaan ja lisätään tarpeen mukaan. Asukkaiden tarpeiden analysointia, raportointia, huollon organisointia ja monia muita tarkoituksia varten kaupungeilla on infraomaisuuden hallintaan paikkatietojärjestelmä, jonka oleellinen osa ovat tietomallit. KIRA-digin rahoittamassa Saara-Maija Pakarisen vetämässä Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen hankkeessa ”Avoimen lähdekoodin omaisuudenhallintajärjestelmän ja sen rajapintojen kehittäminen” on pohdittiin aihetta