Räätälöity koulutus

Erikoistoiveita? Ei hätää, me autamme!

Valmiiden kurssien lisäksi toteutamme myös räätälöityjä koulutuksia, joissa huomioidaan erilaisten organisaatioiden yksilölliset tarpeet. Voimme räätälöidä olemassa olevia perus- tai erikoiskurssejamme organisaation toiveiden ja tarpeiden mukaan tai tuottaa kokonaan uuden koulutuksen. Olemme toteuttaneet enemmän ja vähemmän räätälöityjä koulutuksia niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille, joissa olemme mm. räätälöineet koulutuksia asiakkaan omiin aineistoihin pohjautuen tai keskittynyt vain tiettyyn aihepiiriin. Olemme myös yhdistelleet valmiiden kurssien aiheita yhdeksi koulutukseksi asiakkaan toiveiden mukaan – voimme oikeastaan yhdistellä vähän kaikenlaista sopivaksi paketiksi!

Järjestämme räätälöityjä koulutuksia yleensä asiakkaan tarjoamissa koulutustiloissa, mutta myös erillisen tilan järjestäminen onnistuu. Asiakkaan tarjoama koulutustila voi olla mikä tahansa kokoustila tai luokkahuone, jossa on toimiva verkkoyhteys ja sopiva määrä pistokkeita. Räätälöity koulutus toteutetaan pääasiassa koulutettavien omilla tietokoneilla, joihin on asennettu koulutukseen tarvittavat ohjelmistot.

Räätälöidyn koulutuksen hinta määräytyy räätälöintiin tehtävän työn, koulutettavien määrän ja mahdollisten matkakustannusten perusteella. Jos koulutukseen osallistuu yli 10 koulutettavaa, apuopettaja on tarpeen tasapuolisen oppimisen turvaamiseksi. Apuopettajana voi toimia joko asiakkaan kautta hankittu kouluttaja tai Gispon tarjoama kouluttaja.

Koulutamme erilaisia 5-10 hengen koulutusryhmiä valmiilla kurssimateriaaleilla tai asiakkaan toiveiden mukaisesti räätälöidyillä koulutusmateriaaleilla. Mikäli koulutettavia on enemmän kuin 10, koulutukseen tarvitaan yleensä apuopettaja tasapuolisen oppimisen turvaamiseksi. Apuopettajana voi toimia joko asiakkaan kautta hankittu henkilö tai Gispo Oy:n kouluttajat.

Olemme toteuttaneet koulutusryhmien koulutuksia mm. erilaisille julkishallinnon yksiköille.


Paikkatietotyöpajan ajatuksena on keskittyä tiettyyn aihepiiriin, jonka ympärillä tehdään töitä. Työpaja on normaalia kurssia “vapaampi”, sillä työpaja ei rakennu kurssin tapaan luentojen ja harjoitusten vuorottelusta, vaan työpaja voi keskittyä pääasiassa pelkkään tekemiseen. Olemme toteuttaneet työpajoja, joissa mm. testattiin avointen paikkatieto-ohjelmistojen käyttöä asiakkaan omilla aineistoilla sekä tutustuttiin ohjatusti FOSS4G-ympäristöön organisaation omassa infrastruktuurissa.

Olemme toteuttaneet mm. seuraavia työpajoja:

  • Mapillary-katunäkymät
  • OpenStreetMap-mapathonit
  • QGIS-työpajat esim. erityisanalyysien tai aineistojen migraatioon
  • Tietomallinnus
  • Tarvekartoitukset