Räätälöity koulutus

Erikoistoiveita? Ei hätää, me autamme!

Tarjoamme räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan vaikka koko henkilökunnalle tai vain tietystä aihepiiristä. Järjestämme koulutuksia myös asiakkaiden tiloissa. Valmiita koulutuksia voimme järjestää lyhyelläkin varoitusajalla QGIS-, PostGIS- ja GeoServer-ohjelmistojen käytöstä.

Joskus asiakkaamme toivovat erikoiskoulutuksia, joita toteutamme mielellämme. Räätälöidyt koulutukset voivat sisältää esimerkiksi asiakkaan omien aineistojen työstöä jollain tukemallamme ohjelmistolla. Lisäksi voimme tuottaa olemassa olevista koulutuspaketeista sopivan yhdistelmän asiakkaan tarpeisiin sopiviksi - voimme oikeastaan yhdistellä vähän kaikenlaista sopivaksi paketiksi!

Koulutustilana voi olla mikä tahansa kokoustila tai luokkahuone. Koulutusten osalta on usein tarpeen, että jokaisella koulutettavalla on käytössään tietokoneet, tarpeeksi töpseleitä (ja jatkojohtoja) sekä toimivat nettiyhteydet. Koneille pitää voida asentaa myös koulutuksissa tarvittavat ohjelmistot.

Koulutuksen tai työpajan hinta määräytyy räätälöintiin tehtävän työn, koulutettavien määrän ja mahdollisten matkakustannusten perusteella.

 

Koulutamme erilaisia 5-10 hengen koulutusryhmiä valmiilla kurssimateriaaleilla tai asiakkaan toiveiden mukaisesti räätälöidyillä koulutusmateriaaleilla. Mikäli koulutettavia on enemmän kuin 10, koulutukseen tarvitaan yleensä apuopettaja tasapuolisen oppimisen turvaamiseksi. Apuopettajana voi toimia joko asiakkaan kautta hankittu henkilö tai Gispo Oy:n kouluttajat.

Olemme toteuttaneet koulutusryhmien koulutuksia mm. erilaisille julkishallinnon yksiköille.

Työpajoissa ajatuksena on keskittyä tiettyyn asiakkaan toivomaan paikkatietoteemaan - tällainen voi olla esimerkiksi avoimien paikkatieto-ohjelmistojen testaus asiakkaan omilla aineistoilla. Työpajojen kesto voi vaihdella 3-6 tunnin välillä. Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa juuri sellaisen työpajan, joka täyttää asiakkaan tarpeet.

Olemme toteuttaneet mm. seuraavia työpajoja:

  • Mapillary-katunäkymät
  • OpenStreetMap-mapathonit
  • QGIS-työpajat esim. erityisanalyysien tai aineistojen migraatioon
  • Tietomallinnus
  • Tarvekartoitukset