QGIS-perusteet kunnille

Hinta
Pyydä tarjous
Kieli
suomi
Kesto
2 x 3 h (etä)
Tyyppi
Peruskurssi
 
 

Kurssilla perehdytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perustoiminnallisuuksiin kuntien näkökulmasta. Kurssilla osallistuja oppii QGISin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten paikkatietoaineistojen tuonnin ohjelmistoon omalta koneelta ja rajapintapalvelun kautta, aineiston editoinnin ja analysoinnin, aineiston visualisoinnin sekä lopulta paikkatietoaineiston viennin karttatulosteeksi. Paikkatietoaineiston tuontiin, käsittelyyn ja vientiin liittyy erilaisia ominaisuuksia, joita käydään kurssilla läpi. Kurssin jälkeen osallistuja osaa mm. digitoida paikkatietoaineistoja sekä tuottaa teemakartan. Johdanto QGISin käyttöön kurssista poiketen kurssilla ei käsitellä paikkatietoanalyysejä vaan keskitytään enemmän aineiston tuontiin, hallintaan, editointiin ja karttojen tekemiseen.

Kurssi sopii etenkin niille, joilla on paikkatietotaustaa ja/tai aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista, mutta eivät ole käyttäneet QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa. Kurssi sopii myös niille, jotka ovat käyttäneet QGIS-ohjelmistoa, mutta haluavat tehostaa sen käyttöä omassa työssään. Tämä kurssi on QGIS-sertifioitu ja saat osallistumisesta QGIS-sertifikaatin. Kurssin hintaan sisältyy myös 2 kk GispoHelp-tukipalvelu.

Kurssille ovat tervetulleita kuntaorganisaatioiden lisäksi myös muut QGISin toiminnasta kiinnostuneet.

Kurssiohjelma

  • QGISin käyttöliittymä
  • Paikkatietoaineistot ja -palvelut
  • Paikkatietoaineiston visualisointi
  • Paikkatietoaineiston nimiöinti ja luokittelu
  • Digitoinnin perusteet
  • Edistyneet digitointiominaisuudet
  • Karttatuloste