PostGIS-koulutukset

Mikä on PostGIS?

PostGIS on avoimeen lähdekoodiin perustuva paikkatietotietokanta ja tietokantalaajennos, jolla paikkatietoja voidaan tallentaa, analysoida ja käsitellä tehokkaasti satojen paikkatietofunktioiden avulla. PostGIS laajentaa PosgtreSQL-relaatiotietokantaa spatiaalista tietoa sisältävien aineistojen pariin ja mahdollistaa näin tehokkaan tietokannan ja geometriatietojen yhteentoimivuuden. Voit prosessoida sillä hyvinkin laajoja aineistoja ja optimoida näin organisaatiosi ratkaisut. PostGIS-kantaa voidaan hallinnoida myös esimerkiksi QGIS-ohjelmiston kautta.

Millaisia PostGIS-koulutukset ovat?

Jos paikkatietojen ylläpitoa haluaa helpottaa, ne kannattaa tallentaa tietokantaan. Avoimen lähdekoodin maailmassa tähän sopii PostGreSQL-tietokantaohjelmiston spatiaalilisäosa PostGIS. PostGIS:in avulla paikkatietojen hallinta helpottuu ja nopeutuu.

Gispo Oy tarjoaa mm. kahden päivän Johdanto PostGIS:in käyttöön -koulutuksia, jossa opit asentamaan tietokannan, tekemään kyselyitä ja analyyseja SQL-lausekkeilla. Koulutuksessa opitaan myös selättämään karttaprojektioihin liittyviä haasteita.

PostGIS-tietokantaa voi hyödyntää ja muokata myös QGIS:in kautta, ja esim. PostGIS-reitinoptimointityökalu pgRouting:a varten on kehitetty oma QGIS-lisäosa.

Kenelle PostGIS-koulutukset sopivat?

Koulutukseen osallistujien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja -ohjelmistojen perusteet. Kokemus palvelinohjelmistoista ja SQL:stä on hyödyllistä. Koulutus sopii tahoille, joilla on laajoja paikkatieto-aineistoja hallittavana ja niiden ylläpitoa halutaan helpottaa.

Tukea koulutuksen jälkeen

Koulutukseen jälkeen saat käyttöösi tukipalvelumme ilmaiseksi sovituksi ajanjaksoksi. Tukipalvelusta saat henkilökohtaista neuvontaa ohjelmiston käyttöön ja voit tukeutua myös palvelun ratkaisutietokantaan, johon on kerätty ohjeita ohjelmistojen käytöstä. Ilmaisen tukipalvelun pituus vaihtelee koulutuksittain. Tutustu tukipalvelutarjontaamme tästä.

Gispolearning – Gispon koulutukset verkko-oppimisympäristössä

Gispolearning-sivustolla voit suorittaa kursseja missä ja milloin vain. Kehitämme parhaillaan PostGIS-verkkokoulutustamme!