Peruskurssit

Peruskurssien tavoitteena on johdattaa koulutettava käsiteltävään aiheeseen ja antaa perustaidot opetettavasta aiheesta. Järjestämme peruskursseja niin lähi- kuin etäkoulutuksenakin. Peruskursseja toteutetaan mm. asiakaskohtaisina ja seudullisina koulutuksina sekä kalenterikursseina puolivuosittain tai vuosittain kysynnän mukaan.

Yhden päivän kursseihin sisältyy kahden kuukauden GispoHelp-tukipalvelu ja kahden päivän kursseihin sisältyy neljän kuukauden GispoHelp-tukipalvelu. Tukipalvelusta saat apua opetetun ohjelmiston käyttöön!

Johdanto paikkatietoon ja QGISin käyttöön

Alkaen 1099 € (+ ALV)

Kesto: 14 h tai 4 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla perehdytään paikkatiedon perusteisiin ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perustoiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii QGISin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten paikkatietoaineistojen tuonnin ohjelmistoon lokaalisti ja rajapintapalvelusta, aineiston editoinnin ja analysoinnin, vektori- ja rasterimuotoisen aineiston visualisoinnin sekä lopulta paikkatietoaineiston viennin karttatulosteeksi ja kartta-atlakseksi. Paikkatietoaineiston tuontiin, käsittelyyn ja vientiin liittyy erilaisia ominaisuuksia, joita käydään kurssilla läpi. Kurssin lopuksi testaillaan QGISin suosituimpia lisäosia ja harjoitellaan mm. 3D-mallin tuottamista.

Kurssi sopii etenkin niille, joilla ei ole paikkatietotaustaa tai aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista. Kurssi sopii kuitenkin myös niille, jotka haluavat virkistää muistiaan paikkatiedon perusteista ja oppia käyttämään QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.

Kurssiohjelma
 • Johdanto paikkatietoon ja QGISiin
 • Paikkatietoaineistotyypit
 • QGISin käyttöliittymä
 • Paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Koordinaattijärjestelmät
 • Paikkatietoaineistojen editointi
 • Paikkatietoanalyysit
 • Vektori- ja rasteriaineiston visualisointi
 • Paikkatietoaineiston nimiöinti
 • Paikkatietoaineiston luokittelu
 • Karttatuloste ja kartta-atlas
 • QGISin lisäosat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdanto QGISin käyttöön

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla perehdytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perustoiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii QGISin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten paikkatietoaineistojen tuonnin ohjelmistoon lokaalisti ja rajapintapalvelusta, aineiston editoinnin ja analysoinnin, aineiston visualisoinnin sekä lopulta paikkatietoaineiston viennin karttatulosteeksi. Paikkatietoaineiston tuontiin, käsittelyyn ja vientiin liittyy erilaisia ominaisuuksia, joita käydään kurssilla läpi. Kurssin jälkeen koulutettava osaa mm. digitoida paikkatietoaineistoja sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä ja tilastollisen teemakartan.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista, mutta eivät ole käyttäneet QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa. Kurssi sopii myös niille, jotka ovat käyttäneet QGIS-ohjelmistoa, mutta haluavat tehostaa ja optimoida ohjelmiston käyttöä omassa työssään.

Kurssiohjelma
 • QGISin käyttöliittymä
 • Paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Visualisointi
 • Paikkatietoaineiston nimiöinti ja luokittelu
 • Karttatuloste
 • Paikkatietoaineiston muokkaus
 • Paikkatietoanalyysit
 • QGISin lisäosat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdanto PostGISin käyttöön

Alkaen 1099 € (+ ALV)

Kesto: 14 h tai 4 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla perehdytään PostGIS-tietokannan perustoiminnallisuuksiin. PostGIS-tietokanta on markkinoiden johtavan avoimen lähdekoodin tietokantaohjelmiston, PostgreSQL:n, spatiaalinen lisäosa. Kurssilla koulutettava oppii PostGISin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten PostGISin asennuksen, paikkatietoaineistojen lataamisen, ylläpidon, käsittelyn ja analysoinnin sekä tietokannan varmistuksen ja palautuksen. PostGISistä saat runsaasti lisätehoa erilaisten prosessien ja analyysien tuottamiseen sekä pystyt hallitsemaan massiivisiakin paikkatietoaineistoja. PostGIS-tietokanta toimii saumattomasti yhteen QGIS-paikkatieto-ohjelmiston kanssa. Kurssin jälkeen koulutettava osaa mm. viedä paikkatietoaineistoja PostGIS-tietokantaan, analysoida ja käsitellä niitä SQL-kyselyillä sekä ylläpitää laajaa spatiaalista dataa tehokkaasti.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon perusteet. Kokemus erilaisista palvelinohjelmistoista ja SQL:stä on hyödyllistä. Kurssi sopii etenkin niille, joilla on laajoja paikkatietoaineistoja hallittavana ja näiden paikkatietoaineistojen ylläpitoa halutaan tehostaa.

Kurssiohjelma
 • PostgreSQL ja PostGIS
 • Asennus ja käyttöönotto
 • Paikkatietoaineiston lataaminen
 • SQL:n perusteet
 • Paikkatietokohteiden geometriat
 • Spatiaaliset relaatiot
 • Karttaprojektiot
 • Geoprosessointi
 • PostgreSQL:n konfigurointi ja säätäminen
 • Varmistus ja palautus
 • PostGISin hyödyntäminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdanto GeoServerin käyttöön

Alkaen 1099 € (+ ALV)

Kesto: 14 h tai 4 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla perehdytään GeoServer-palvelinohjelmiston perustoiminnallisuuksiin. GeoServer on avoimen lähdekoodin kartta- ja paikkatietopalvelinohjelmisto, jota käytetään ja hallinnoidaan selaimen avulla. GeoServer tukee standardin mukaisia paikkatietorajapintoja, kuten mm. WMS-, WFS-, WCS-, WMS-T- ja WPS-jakeluprotokollia. Kurssilla koulutettava oppii GeoServerin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten paikkatietoaineistojen lataamisen GeoServer-palvelimelle, käyttäjäprofiilien luomisen, kuvaustekniikan tuottamisen ja lopulta paikkatietoaineiston jakamisen. Kurssin jälkeen koulutettava osaa hallinnoida ja konfiguroida GeoServer-paikkatietopalvelimen sekä jakaa, käsitellä ja editoida sillä erilaisia paikkatietoaineistoja.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon perusteet. GeoServer-koulutus sopii etenkin niille, joilla on tarve julkaista erilaisia kartta-aineistoja verkkokarttapalvelussa. GeoServerin käyttöönottoa harkitseville kurssi antaa valmiudet palvelun hallintaan ja ylläpitoon, kun taas GeoServerin aktiiviset käyttäjät saavat tukea oman työn kehittämiseen ja vinkkejä tiedonhallinnan parantamiseen.

Kurssiohjelma
 • GeoServerin perusteet
 • Verkkokäyttöliittymän rakenne
 • Vektori- ja rasteriaineistojen lisääminen
 • WMS-, WFS- ja WMTS-karttapalvelun julkaiseminen
 • Käyttäjähallinta
 • Kuvaustekniikka
 • GeoServerin lisäosat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikkatiedot tutuksi

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: suomi

Tässä koulutuksessa käydään läpi paikkatietojen perusteita teorian, esimerkkien ja käytännön harjoitusten avulla. Koulutuksessa käydään läpi terminologiaa ja paikkatiedon perusteita.

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti mitä paikkatietomaailman haasteita voi omassa työssä tulla vastaan. Harjoittelu tehdään avoimilla ja ilmaisilla selainpohjaisilla välineillä, joten asennuksia omalle koneelle ei tarvitse tehdä. Koulutuksen jälkeen koulutettavalla on valmiudet kehittää paikkatietoon liittyviä oman toimintaympäristön prosesseja eteenpäin. Osallistujat saavat myös koulutuksesta eväät osallistua halutessaan paikkatieto-ohjelmistojen käyttöönottoon liittyviin koulutuksiin.

Kurssille osallistuvat eivät tarvitse aiempaa paikkatieto-osaamista. Kurssi sopii sekä niille, jotka haluavat saada paremman ymmärryksen paikkatiedoista että niille, jotka haluavat vastaisuudessa kouluttautua paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön.

Kurssiohjelma
 • Johdanto: mitä paikkatieto on?
 • Miten paikkatietoa hyödynnetään?
 • Paikkatietoaineistot: missä paikkatietoa hallitaan?
 • Ohjelmistot paikkatietojen käyttöön
 • Paikkatietoaineistojen tulkinta ja analysointi
 • Koulutuksen yhteenveto: kysymykset ja keskustelu