Kevään 2020 kalenterikurssit

Gispon erilaiset koulutukset ovat monille tuttuja joko vuosittaisten Helsingissä järjestettävien kalenterikurssien kautta tai asiakaskohtaisten kurssien kautta. Olemme jälleen saaneet sumplittua kalenterikurssimme vuoden 2020 muottiin. Kevään kalenterikursseja järjestetään maaliskuusta toukokuuhun saakka. Tutustu kaikkiin koulutuksiin täältä.

Helmikuu on “välikuukausi”, jolloin emme järjestä kalenterikursseja. 

Maaliskuu

Maaliskuussa järjestetään “Syvenny QGISin käyttöön”-erikoiskurssi 5.-6.3.2020 ja “Johdanto PostGISin käyttöön”-peruskurssi 19.-20.3.2020.

Syvenny QGISin käyttöön

“Syvenny QGISin käyttöön”-erikoiskurssi on uusin tulokkaamme! Tällä kahden päivän erikoiskurssilla tutustutaan QGIS-paikkatieto-ohjelmiston kehittyneempiin ominaisuuksiin ja opitaan hyödyntämään ohjelmistoa tehokkaasti spatiaalisen datan hallinnan, editoinnin ja analysoinnin työkalujen avulla. Tutuksi tulevat mm. tietomallipohjaisen aineistonhallinnan mahdollisuudet, topologisesti eheiden geometrioiden tuottaminen ja tekstimuotoisten aineistojen hyödyntäminen. Lisäksi opitaan alkeet 3D-visualisoinnista ja animaatioista sekä katuosoitteisiin perustuvasta geokoodauksesta.

Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on jo perustaidot QGISin käytöstä. Se soveltuu erityisesti kaavoituksen ja suunnittelun parissa toimiville sekä paikkatietopinfrastruktuurin prosessien tehostamisesta kiinnostuneille. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista.

Sisältö

 • QGISin käyttöliittymän konfigurointi
 • Aineiston hallinta: tekstitiedostot, ominaisuustiedot ja relaatiot
 • Digitointi ja topologia
 • Edistynyt visualisointi
 • Vektorianalyysi ja analyysiprosessin mallinnus
 • 3D-työkalut
 • Animaatiot Time Manager -lisäosalla
 • Geokoodaus
 • Python-konsoli ja muut lisäosat

Ilmoittaudu kurssille täältä.

Johdanto PostGISin käyttöön

“Johdanto PostGISin käyttöön”-peruskurssi on yksi suosituimmista kursseistamme. PostGIS on markkinoiden johtavan PostgreSQL-tietokannan laajennusosa, jonka avulla PostgreSQL-tietokantaan voi tallentaa myös spatiaalista dataa. PostGISin avulla paikkatietodatan käsittely ja varastointi nopeutuu ja helpottuu.

Sisältö

 • PostgreSQL ja PostGIS
 • Asennus ja käyttöönotto
 • Paikkatietoaineiston lataaminen
 • SQL:n perusteet
 • Spatial SQL:n perusteet
 • Paikkatietokohteiden geometriat
 • Spatiaaliset relaatiot
 • Karttaprojektiot
 • Geoprosessointi
 • PostgreSQL:n konfigurointi ja säätäminen
 • Varmistus ja palautus
 • PostGISin hyödyntäminen

Ilmoittaudu kurssille täältä!

Huhtikuu

Huhtikuussa järjestetään “Johdanto GeoServerin käyttöön”-peruskurssi 16.-17.4.2020.

Johdanto GeoServerin käyttöön

Kahden päivän “Johdanto GeoServerin käyttöön”-peruskurssilla opitaan hyödyntämään, hallitsemaan ja konfiguroimaan GeoServer-paikkatietopalvelinta. Kurssilla opit GeoServerin käyttöön liittyvät perusprosessit käyttöliittymään tutustumisesta aineistojen lisäämiseen ja lopputuotteiden julkaisemiseen. Kurssi soveltuu niille, joilla on paikkatiedon perusteet hallussa.

Sisältö

 • GeoServerin perusteet
 • Web-käyttöliittymän rakenne
 • Vektori- ja rasteriaineistojen lisääminen
 • WMS-, WFS- ja WMTS-karttapalvelun julkaiseminen
 • Käyttäjähallinta
 • Kuvaustekniikka
 • Lisäosien asentaminen ja hyödyntäminen

Ilmoittaudu kurssille täältä!

Toukokuu

Toukokuussa järjestetään “PyQGIS-ohjelmointi”-erikoiskurssi 18.-19.5.2020.

PyQGIS-ohjelmointi

Kahden päivän “PyQGIS-ohjelmointi”-erikoiskurssilla opetellaan käyttämään Python-ohjelmointikieltä yhdessä QGISin kanssa. Kurssilla opitaan tuottamaan mm. omia lisäosia PyQGISin avulla. Pythonia hyödynnetään laajasti monenlaisessa ongelmanratkaisussa myös paikkatietoalalla: esimerkiksi kaupunkitekniikka, maankäyttö, ympäristö-, matkailu ja kulttuurialat ovat hyviä aloja hyödyntää PyQGIS-ohjelmointia.

Sisältö

 • Pythonin pikakertaus
 • PyQGIS-skriptit ja QGISin Python-konsoli
 • PyQGIS-kirjastot
 • Vektori- ja rasteridatan lukeminen
 • Paikkatietoaineistojen editointi
 • Tyylien määrittely ja muokkaus
 • Karttatulosteiden luonti
 • Johdanto QGIS-lisäosiin ja kehitykseen
 • PyDev-ympäristön hyödyntäminen
 • Käyttöliittymä ja Qt Designer
 • Hyvät kehityskäytännöt ja debuggaus 
 • i18n eli kansainvälistäminen ja Qt Linguist

  Ilmoittaudu kurssille täältä!

Seudulliset ja asiakaskohtaiset kurssit sekä räätälöity koulutus

Jos kalenterikurssit eivät sovi sisällöltään tai ajankohdaltaan, ei huolta, järjestämme myös liudan muita koulutustoteutuksia! Voimme toteuttaa asiakkaillemme erilaisia kursseja esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa ja räätälöidä koulutuksen sisällöltään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Jätä meille tarjouspyyntö koulutuksesta, niin otamme sinuun yhteyttä!

Anniina Kovalainen

Anniina Kovalainen on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti GIS, lakimaantiede, tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys. Harrastuksina mm. valokuvaus ja illustrointi.