Harjoittelijan kokemuksia Advanced Geoserver-koulutuksesta

Gispo järjesti toukokuussa kolme päivää kestäneen Advanced Geoserver-koulutuksen. Koulutusta saapui vetämään Helsinkiin Geosolutions:n maailmanluokan kouluttaja, italialainen Andrea Aime. Kokeneena kouluttajana Andrea perehdytti osallistujat Geoserverin monimutkaisempiin piirteisiin syvällisesti ja ymmärrettävästi esimerkkien kautta.

Englanniksi pidetyssä koulutuksessa käsiteltiin monipuolisesti Geoserverin kehittyneempiä ominaisuuksia kustomoiduista karttatyyleistä tietoturvaan. Osallistuessani kurssille Geoserver oli minulle tuttu vain käsitteellisesti, mutta käytännön kokemusta käytöstä ei löytynyt. Koulutuksen alussa tehtiin kuitenkin katsaus Geoserverin käytön perusteisiin kuten tietojoukkojen lisäämiseen ja WMS-palvelun toimintaan. Pikaisen perusasioiden kertauksen ansiosta koulutukseen pääsi aiheeseen perehtymättömänäkin välittömästi mukaan kärryille, eikä aikaisemman Geoserver-kokemuksen puute estänyt osallistumista.

Alkujohdannon jälkeen siirryttiin koulutuksen pääsisältöön eli Geoserverin kehittyneempiin ominaisuuksiin. Kolmen päivää kestäneen koulutuksen aikana perehdyttiin mm. vektori- ja rasteridatan optimointiin ja hallintaan, REST-käyttöliittymän hyötyihin ja Geoserverin konfigurointiin ja laajentamiseen lisäosien avulla.

Lisätietoa koulutuksista

Advanced Geoserver-koulutuksen lisäksi Gispo järjestää myös paljon muita koulutuksia, jotka tukevat paikkatietodatan hallitsemista ja hyödyntämistä. Lisätietoa koulutuksista saat koulutukset-sivulta tai mm. täältä:

QGIS käyttöön päivässä-koulutukset

QGIS-jatkokurssit: Geoprosessien mallinnus

PostGIS-koulutukset

Lisätietoa Advanced Geoserver-kurssin kouluttajasta ja Geoserveristä:

Kuka Advanced Geoserver-kouluttaja Andrea Aime on?

State of Geoserver 

Teoriasta käytäntöön

Passiivisen koulutusmateriaalien lukemisen sijaan koulutus oli luonteeltaan hyvin interaktiivinen. Aktiivista kysymysten esittämistä kannustettiin, ja opittuja asioita pääsi jatkuvasti kokeilemaan myös itse käytännössä. Geoserverin pääkoodarina toimiva Andrea vastasi teorian lisäksi kysymyksiin myös improvisoimalla uusia käyttöesimerkkejä, jotka edistivät ymmärtämistä ja auttoivat ratkaisun havainnollistamisessa.

Henkilökohtaisesti koen oppineeni kolmen päivän aikana todella paljon. Aikaisempi Geoserver-kokemuksen puute tarkoitti sitä, että valtaosa koulutuksesta käydyistä aiheista tulivat täysin uutena. Runsaasta informaatiomäärästä huolimatta tiedon sisäistäminen ei tuottanut hankaluuksia. Oppimistani asioista erityisesti mieleen jäi Geoserverin CSS- ja SLD-karttatyylien tarjoamat mahdollisuudet. Karttatyylien avulla on mahdollista tehdä monipuolisesti todella hyödyllisiä, lennossa palvelimella prosessoituja visualisointeja. Tehokkaalla karttatyylien käytöllä mahdollistetaan saman datan esittäminen ja hyödyntäminen usealla eri tavalla.

Huippuosaajan johdolla vedetty kolme päivää tarjosi mahdollisuuden perehtyä kattavasti ja käytännönläheisesti Geoserverin kehittyneempiin piirteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koulutus herätti paljon ajatuksia siitä, miten esiteltyjä Geoserverin ominaisuuksia voidaan hyödyntää monessa eri käyttökohteessa ja sovelluksessa. Geoserver-osaamisen kartuttamisen lisäksi koulutus tarjosikin kaikille osallistujille mahdollisuuden ohjelmistosta saadun hyödyn maksimointiin.

 

-Mikael Vaaltola, Gispon kesäharjoittelija

Mikael esittäytyy

Mikael Vaaltola on Gispon tiimin uusin jäsen. Hän opiskelee Aalto-yliopistossa energia- ja ympäristötekniikkaa toista vuotta, sivuaineenaan tietotekniikka. Kesän aikana Mikael auttelee meitä mm. pgRouting-asioissa, kurssimateriaalien uusimisessa ja karttahommissa. Varmaan Mapillary-kuvuaksiinkin ehditään! 

Mikael Vaaltola on tuleva geoinformatiikan DI, jota kiinnostaa erityisesti ohjelmistokehitys, paikkatietoanalyysit ja koodaus.