Erikoiskurssit

Erikoiskurssien tavoitteena on syventää koulutettavan tietoja ja taitoja opetettavasta aiheesta. Yleensä erikoiskurssille osallistuminen vaatii jonkinlaista pohjatietoa, jotta koulutettava saa suurimman hyödyn irti kurssista. Järjestämme erikoiskursseja niin lähi- kuin etäkoulutuksenakin. Erikoiskursseja toteutetaan mm. asiakaskohtaisina ja seudullisina koulutuksina sekä kalenterikursseina puolivuosittain tai vuosittain kysynnän mukaan.

Yhden päivän kursseihin sisältyy kahden kuukauden GispoHelp-tukipalvelu ja kahden päivän kursseihin sisältyy neljän kuukauden GispoHelp-tukipalvelu. Tukipalvelusta saat apua opetetun ohjelmiston käyttöön!

Tilastot ja analyysit QGISillä (uusi!)

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla syvennytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston tilastoihin ja analyyseihin. Kurssilla koulutettava oppii mm. tuomaan QGISiin erilaista taulukkomuotoista dataa, hyödyntämään Tilastot-paneelia ja DataPlotlyä sekä käyttämään QGISin sisäänrakennettua graafista mallintajaa. Kurssin jälkeen koulutettava osaa hyödyntää ja jatkojalostaa erilaisia taulukkoaineistoja sekä ymmärtää QGISin tilastoihin liittyvien lisäosien toimintaperiaatteet. Kurssillä käydään läpi myös erilaisia vektorianalyysejä.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, jotka käsittelevät paljon erilaisia tilastoja/taulukkoja ja haluavat automatisoida prosessejaan.

Kurssiohjelma
 • QGISin käyttöliittymän konfigurointi
 • Taulukot
 • Vektorianalyysi, Tilastot-paneeli ja DataPlotly
 • Graafinen prosessin mallintaja
 • Python-konsoli

Visualisoinnin mestariksi QGISillä

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla syvennytään QGISin monipuolisiin visualisointitoiminnallisuuksiin. Paikkatietoaineiston visualisoinnilla on merkittävä vaikutus siihen, miten lukija tulkitsee paikkatietoaineiston tietoa. Kurssilla koulutettava oppii mm. käyttämään värejä, symboleita, nimiöitä ja diagrammeja visualisointikeinoina teemakartoissa ja hyödyntämään erilaisia tyylitiedostoja. Lisäksi tutustutaan 3D-visualisoinnin mahdollisuuksiin sekä animaation tekemiseen aikaleiman sisältävästä datasta. Kurssin jälkeen koulutettava ymmärtää visualisoinnin merkityksen paikkatietoaineistojen käytössä sekä osaa käyttää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia visualisointikeinoja paikkatietoaineistojen tuotannossa.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, jotka haluavat tuottaa monipuolisia ja näyttäviä karttavisualisointeja tarkoituksenmukaisesti.

Kurssiohjelma
 • Geometry Generator -työkalu
 • Karttatulosteet ja tyylitiedostot
 • Paikkatiedon luokittelu ja teemakartat
 • Nimiöinti ja diagrammit
 • 3D-visualisointi
 • Animaatiot

Suunnittelu, editointi ja datan hallinta QGISillä

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla syvennytään erilaisten paikkatietoaineistojen suunnitteluun, editointiin ja kestävään hallinnoimiseen QGISillä. Kurssilla koulutettava oppii paikkatietoaineistojen keskeiset tuottamisprosessit, kuten edistyneempien digitointityökalujen käytön, topologiatarkistuksen sekä ominaisuustietojen muokkauksen. Kurssilla käydään läpi kestävän datan hallinnan perusteet ja tutustutaan tietomallipohjaiseen aineiston tuottamiseen. Kurssin jälkeen koulutettava osaa suunnitella kestäviä aineistoratkaisuja, tuottaa topologisesti eheitä ja laadukkaita paikkatietoaineistoja sekä editoida olemassa olevia paikkatietoaineistoja (geometrioita ja niiden attribuuttitietoja).

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenki niille, jotka tuottavat tai editoivat aktiivisesti erilaisia paikkatietoaineistoja ja haluavat parantaa datansa laatua sekä tehostaa työprosessejaan. Esimerkiksi kaavoituksen ja maankäytön parissa työskenteleville kurssi on hyödyllinen.

Kurssiohjelma
 • Datan hallinnan perusteet
 • Edistyneet digitointityökalut ja Expressions
 • Ominaisuustietojen hallinta ja relaatiot
 • Topologian hallinta ja geometrioiden eheys
 • Muita työtä helpottavia toimintoja

PyQGIS-ohjelmointi

Alkaen 1099 € (+ ALV)

Kesto: 14 h tai 4 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla syvennytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston Python-ulottuvuuteen eli PyQGISiin. Python on ohjelmointikieli, jolla voidaan tuottaa mm. erilaisia toiminnallisuuksia ja lisäosia QGISin Python-konsoliin skriptaamalla. Kurssilla koulutettava oppii käyttämään QGISin Python-konsolia paikkatietoaineistojen lukemiseen, muokkaamiseen ja editointiin sekä kehittämään omia QGIS-lisäosia PyQGISin avulla. Kurssin jälkeen koulutettava osaa tuottaa uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia QGISiin.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon, QGIS-paikkatieto-ohjelmiston, ohjelmoinnin sekä Pythonin perusteet. Kurssi sopii etenki niille, jotka haluavat tuottaa uusia toiminnallisuuksia ja lisäosia QGISiin sekä niille, jotka haluavat tehostaa organisaation QGIS-prosesseja. Esimerkiksi kaupunkitekniikan, maankäytön, ympäristön sekä matkailu- ja kulttuurialan parissa työskenteleville kurssi on hyödyllinen.

Kurssiohjelma
 • Pythonin pikakertaus
 • PyQGIS-skriptit ja QGISin Python-konsoli
 • Vektori- ja rasteridatan lukeminen
 • Paikkatietoaineistojen muokkaaminen
 • Tyylien määrittely ja muokkaus
 • Karttatulosteiden luonti
 • Johdanto QGISin lisäosiin ja kehitykseen
 • PyDev-ympäristön hyödyntäminen
 • Käyttöliittymä ja Qt Designer
 • Hyvät kehityskäytännöt ja debuggaus
 • i18n eli kansainvälistäminen ja Qt Linguist

Paikkatiedon mobiilikeruu QFieldillä (uusi!)

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla tutustutaan QField-mobiilisovellukseen, joka on tarkoitettu paikkatiedon kenttätyökaluksi tiedon keräämistä varten. QField toimii saumattomasti yhteen QGIS-paikkatieto-ohjelmiston kanssa. Kurssilla koulutettava oppii QField-sovelluksen perustoiminnallisuudet sekä muutamia edistyneempiä toiminnallisuuksia kuten kuvien lisäämisen, lomakkeiden tuottamisen sekä relaatiot. Kurssin jälkeen koulutettava osaa tuottaa QGIS-projektin QFieldiä ja kenttätyöskentelyä varten sekä luoda lomakkeita ja relaatioita datan keräämisen helpottamiseksi.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, jotka keräävät paikkatietodataa kentällä mobiililaitteen avulla.

Kurssiohjelma
 • QFieldin asennus ja käyttöliittymä
 • QField-projektin luominen ja synkronointi
 • Relaatiot
 • Valokuvat
 • Lomakkeet
 • Paikannus

Advanced spatial analytics with PostGIS (uusi!)

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: englanti

Are you interested in various methods of data clustering, managing geospatial 3D data in databases or optimizing SQL efficiency? And how on earth can one analyze Big Data in practice? Advanced geospatial SQL enables various ways to manage, analyze, and process humongous GIS datamasses efficiently. In this course the student learns advanced SQL queries and how to use them when analyzing and processing vast spatial data in PostGIS. This course focuses especially in spatial relations (joins, nearest neighbour...), data clustering and interpolation, and geometric and topological validations.

This course is for those, who have basic GIS and PostGIS skills and crave for more. The course is especially beneficial to those, who have large spatial datasets which need efficient managing, processing and analyzing in a spatial database.

The course and the course materials are in english (if there are only finnish speaking students, the course can be held in finnish but materials are still in english). The course consists of lectures and exercises (license CC-BY-ND 4.0). The course will be held in two three hour-long sessions within two workdays (2 x 3 hours).

Course program
 • Spatial relations (kNN, advanced spatial joins)
 • Data clustering
 • Interpolation
 • Advanced data management (FDW, geometry validation)

Advanced GeoServer

Alkaen 1099 € (+ ALV)

Kesto: 14 h tai 4 x 3 h / kieli: englanti

Leverage your handling and dissemination of geospatial data on GeoServer with world leading expert. The course will go deeper in the realm of GeoServer. The trainers are highly qualified in GeoServer functionalities and have in depth understanding what you can achieve with it. Previously we have had visiting trainers like Andrea Aime from GeoSolutions and we can ask him for a visit again. The course can be also tailored slightly for the participants needs, so don't hesitate to ask!

The participant should have a basic understanding of GeoServer. The course is suitable for GeoServer users who want to learn more about GeoServer and how to configure their own installations. The course is meant for Geoserver users, application developers and geographic data services administrators.

Course program
 • Installing and running GeoServer
 • GeoServer Security
 • Advanced Raster Data Management
 • Styling with SLD
 • Web Processing Service (WPS) and Rendering Transformations
 • Styling with CSS
 • Advanced GeoServer Configuration

Oskari-asennustyöpaja

Alkaen 669 € (+ ALV)

Kesto: 7 h tai 2 x 3 h / kieli: suomi

Kurssilla perehdytään Oskari-karttapalvelun asennukseen ja perustoiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii Oskariin liittyvät perusprosessit, kuten asennuksen, ylläpidon, konfiguroinnin ja paikkatietoaineistojen julkaisun. Oskari mahdollistaa paikkatietoaineistojen katselun ja metatietojen yhdistämisen OGC:n mukaisia paikkatietorajapintoja hyödyntäen. Oskari-karttapalveluun voi  viedä omia paikkatietoaineistoja, toteuttaa kevyitä karttajulkaisuja ja räätälöidä niitä Oskari API:n avulla. Kurssin jälkeen koulutettava osaa asentaa ja konfiguroida Oskari-karttapalvelun, viedä sinne erilaisia paikkatietoaineistoja sekä julkaista karttoja.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon ja -ohjelmistojen perusteet. Kokemus erilaisista palvelinohjelmistoista ja -ympäristöistä on hyödyllistä. Kurssi sopii etenki niille, jotka haluavat toteuttaa monipuolisen karttapalvelun miellyttävällä frontend-ratkaisulla. Oskari on käytössä useissa suomalaisissa organisaatioissa, kuten esimerkiksi Maanmittauslaitoksella, Tampereen kaupungilla ja Helsingin seudun ympäristöpalveluissa.

Kurssiohjelma
 • Oskarin arkkitehtuuri
 • Oskarin asennus
 • Omien Oskari-näkymien luonti (frontend)
 • Haluttujen toiminnallisuuksien (bundle) asennus näkymiin
 • Ulkoasun muokkaus
 • Omien WMS- ja WFS-aineistojen lisääminen
 • Käyttäjien ja roolien lisääminen
 • Karttajulkaisut