Erikoiskurssit

Lähiopetuksena järjestettävät erikoiskurssit syventävät koulutettavan perustaitoja opetettavasta aiheesta. Erikoiskursseja pyritään järjestämään puolivuosittain tai vuosittain kysynnän mukaan.

Yhden päivän kursseihin sisältyy kahden kuukauden GispoHelp-tukipalvelu ja kahden päivän kursseihin sisältyy neljän kuukauden GispoHelp-tukipalvelu.

Kurssilla perehdytään syvällisemmin QGISin erilaisiin työkaluihin ja paikkatietoanalyyseihin. Kurssilla harjoitellaan editointia ja datan hallintaa sekä tutustutaan QGISin prosessimallintajaan. Lopuksi syvennytään aineistojen moniulotteiseen visualisointiin.

Kurssiin sisältyy neljän kuukauden tukipalvelu!

Kurssi on suunniteltu etenkin niille QGIS-ohjelmiston peruskäyttäjille, jotka haluavat oppia lisää karttojen ulkoasun suunnittelun mahdollisuuksista. Yhden päivän kurssilla syvennytään tehokkaiden, informatiivisten ja kauniiden karttojen saloihin. Kurssilla opitaan karttojen visuaalista suunnittelua värivalinnoista monimuuttujaiseen dataan sekä runsaasti käytännön työkaluja toteutuksen tueksi.

Kurssiin sisältyy kahden kuukauden tukipalvelu!

Valitettavasti tämän kurssin seuraavaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa

Kurssi on suunnattu QGISiä käyttäneille paikkatiedon parissa työskenteleville henkilöille. Kurssilla opitaan monia työtä helpottavia ominaisuuksia QGISistä, jotka auttavat esimerkiksi datan editoinnissa ja laadunhallinnassa. Yhden päivän kurssilla käydään läpi mm. QGISin omia topologiatarkistuksen ja ominaisuustietojen muokkauksen työkaluja. Kurssi soveltuu esimerkiksi kaavoittajille ja suunnittelutyötä tekeville henkilöille, mutta myös niille, jotka haluavat parantaa datansa laatua ja nopeuttaa työprosessejaan.

Kurssiin sisältyy kahden kuukauden tukipalvelu!

Valitettavasti tämän kurssin seuraavaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa

Oletko käyttänyt QGISiä työssäsi ja haluaisit oppia toteuttamaan Python-skriptejä tai QGIS-plugineita, joilla saisit tehostettua työtäsi? Tai oletko ohjelmoinut Pythonilla ja haluaisit toteuttaa työkavereille QGISiin apuohjelmia? Jos vastasit jompaan kumpaan kysymykseen kyllä, niin tämä kurssi on juuri sinulle. Kahden päivän kurssilla opiskelija saa pikakertauksen Python-ohjelmointikielestä sekä sen käyttökohteista paikkatietoalalla. Kurssilla opitaan käyttämään PyQGIS-ohjelmointia sekä toteuttamaan QGIS-lisäosia.

Kurssiin sisältyy neljän kuukauden tukipalvelu!

Leverage your handling and dissemination of geospatial data on GeoServer with world leading expert. The course is meant for Geoserver users, application developers and geographic data services administrators. Participants should have basic skills in the Geoserver software and in management of geographic data. The course and the materials will be in English. The course consists of lessons and exercises.The exercises materials can be used after the course also. Each participant has a computer reserved for the courses.

Valitettavasti tämän kurssin seuraavaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa

Työpaja on suunnattu paikkatietoalan toimijoille, jotka haluavat julkaista omia tai muiden tuottamia karttarajapintoja karttapalvelun avulla. Yhden päivän työpajassa opiskelija oppii asentamaan Oskari-paikkatietoalustan sekä ymmärtää Oskarin toimintojen perusperiaatteet.

Työpajaan sisältyy kahden kuukauden tukipalvelu!

Valitettavasti tämän kurssin seuraavaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa