Erikoiskurssit

Erikoiskurssien tavoitteena on syventää koulutettavan tietoja ja taitoja opetettavasta aiheesta. Yleensä erikoiskurssille osallistuminen vaatii jonkinlaista pohjatietoa, jotta koulutettava saa suurimman hyödyn irti kurssista. Järjestämme erikoiskursseja niin lähi- kuin etäkoulutuksenakin. Erikoiskursseja toteutetaan mm. asiakaskohtaisina ja seudullisina koulutuksina sekä kalenterikursseina puolivuosittain tai vuosittain kysynnän mukaan. Ilmoittautuminen kalenterikursseillemme tapahtuu Oppia-verkkosivuston kautta.

Yhden päivän kursseihin sisältyy kahden kuukauden GispoHelp-tukipalvelu ja kahden päivän kursseihin sisältyy neljän kuukauden GispoHelp-tukipalvelu. Tukipalvelusta saat apua opetetun ohjelmiston käyttöön!

Kurssilla syvennytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston kehittyneempiin toiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii mm. käyttämään edistyneempiä editointitoimintoja, topologiatyökalujen käyttöä, katuosoitteisiin perustuvaa geokoodausta, tietomallipohjaista aineistonhallintaa sekä tekstimuotoisten aineistojen hyödyntämistä. Kurssilla käydään läpi myös erilaisia edistyneitä visualisointitoimintoja kuten esimerkiksi 3D-visualisointia ja animointia. Kurssin jälkeen koulutettava osaa mm. tuottaa topologisesti eheää dataa, hallinnoida paikkatietoaineistoja kestävästi sekä hyödyntää uusimpia visualisointikeinoja aineistoissaan.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, joilla on tarve tuottaa eheää vektoriaineistoa kestävästi ja haluavat samalla myös tehostaa paikkatietoinfrastruktuuriaan. Esimerkiksi suunnittelun ja kaavoituksen parissa työskenteleville kurssi on hyödyllinen.


Kurssilla syvennytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston kehittyneempiin toiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii mm. visualisoimaan edistyneesti, geokoodaamaan katuosoitteita, hallinnoimaan aineistoja tietomallipohjaisesti sekä hyödyntämään tekstimuotoisia aineistoja. Kurssilla käydään läpi myös QGISin graafisen mallintajan mahdollisuuksia. Kurssin jälkeen koulutettava osaa mm. konfiguroida QGISin käyttöliittymää, tuottaa tietomallipohjaista aineistoa sekä hyödyntää uusimpia visualisointikeinoja aineistoissaan.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, joilla on tarve tuottaa eheää vektoriaineistoa kestävästi ja haluavat samalla myös tehostaa paikkatietoinfrastruktuuriaan. Esimerkiksi suunnittelun ja kaavoituksen parissa työskenteleville kurssi on hyödyllinen.


Kurssilla syvennytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston monipuolisiin visualisointitoiminnallisuuksiin. Paikkatietoaineiston visualisoinnilla on merkittävä vaikutus siihen, miten lukija tulkitsee paikkatietoaineiston tai kartan tietoa – pahimmillaan visualisointi saa aikaan vääriä tulkintoja. Kurssilla koulutettava oppii mm. rajaamaan ja leikkaamaan paikkatietoaineistoja, käyttämään värejä, symboleita, nimiöitä ja diagrammeja visualisointikeinoina, tuottamaan tyylitiedostoja sekä julkaisemaan erilaisia karttavisualisointeja. Kurssin jälkeen koulutettava ymmärtää visualisoinnin merkityksen paikkatietoaineistojen käytössä sekä osaa käyttää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia visualisointikeinoja paikkatietoaineistojen tuotannossa.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, jotka haluavat tuottaa monipuolisia ja näyttäviä karttavisualisointeja tarkoituksenmukaisesti.


Kurssilla syvennytään erilaisten paikkatietoaineistojen suunnitteluun, editointiin ja kestävään hallinnoimiseen QGISillä. Kurssilla koulutettava oppii paikkatietoaineistojen keskeiset tuottamisprosessit, kuten edistyneempien digitointityökalujen käytön, topologiatarkistuksen sekä ominaisuustietojen muokkauksen. Kurssilla käydään läpi kestävän datan hallinnan perusteet ja tutustutaan tietomallipohjaiseen aineiston tuottamiseen. Kurssin jälkeen koulutettava osaa suunnitella kestäviä aineistoratkaisuja, tuottaa topologisesti eheitä ja laadukkaita paikkatietoaineistoja sekä editoida olemassa olevia paikkatietoaineistoja (geometrioita ja niiden attribuuttitietoja).

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perusteet. Kurssi sopii etenki niille, jotka tuottavat tai editoivat aktiivisesti erilaisia paikkatietoaineistoja ja haluavat parantaa datansa laatua sekä tehostaa työprosessejaan. Esimerkiksi kaavoituksen ja maankäytön parissa työskenteleville kurssi on hyödyllinen.


Kurssilla syvennytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston Python-ulottuvuuteen eli PyQGISiin. Python on ohjelmointikieli, jolla voidaan tuottaa mm. erilaisia toiminnallisuuksia ja lisäosia QGISin Python-konsoliin skriptaamalla. Kurssilla koulutettava oppii käyttämään QGISin Python-konsolia paikkatietoaineistojen lukemiseen, muokkaamiseen ja editointiin sekä kehittämään omia QGIS-lisäosia PyQGISin avulla. Kurssin jälkeen koulutettava osaa tuottaa uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia QGISiin.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen, QGIS-paikkatieto-ohjelmiston, ohjelmoinnin sekä Pythonin perusteet. Kurssi sopii etenki niille, jotka haluavat tuottaa uusia toiminnallisuuksia ja lisäosia QGISiin sekä niille, jotka haluavat tehostaa organisaation QGIS-prosesseja. Esimerkiksi kaupunkitekniikan, maankäytön, ympäristön sekä matkailu- ja kulttuurialan parissa työskenteleville kurssi on hyödyllinen.


Leverage your handling and dissemination of geospatial data on GeoServer with world leading expert. The course will go deeper in the realm of GeoServer. The trainers are highly qualified in GeoServer functionalities and have in depth understanding what you can achieve with it. Previously we have had visiting trainers like Andrea Aime from GeoSolutions and we can ask him for a visit again. The course can be also tailored slightly for the participants needs, so don't hesitate to ask!

The participant should have a basic understanding of GeoServer. The course is suitable for GeoServer users who want to learn more about GeoServer and how to configure their own installations. The course is meant for Geoserver users, application developers and geographic data services administrators.


Kurssilla perehdytään Oskari-karttapalvelun asennukseen ja perustoiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii Oskariin liittyvät perusprosessit, kuten asennuksen, ylläpidon, konfiguroinnin ja paikkatietoaineistojen julkaisun. Oskari mahdollistaa paikkatietoaineistojen katselun ja metatietojen yhdistämisen OGC:n mukaisia paikkatietorajapintoja hyödyntäen. Oskari-karttapalveluun voi  viedä omia paikkatietoaineistoja, toteuttaa kevyitä karttajulkaisuja ja räätälöidä niitä Oskari API:n avulla. Kurssin jälkeen koulutettava osaa asentaa ja konfiguroida Oskari-karttapalvelun, viedä sinne erilaisia paikkatietoaineistoja sekä julkaista karttoja.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatietoaineistojen ja -ohjelmistojen perusteet. Kokemus erilaisista palvelinohjelmistoista ja -ympäristöistä on hyödyllistä. Kurssi sopii etenki niille, jotka haluavat toteuttaa monipuolisen karttapalvelun miellyttävällä frontend-ratkaisulla. Oskari on käytössä useissa suomalaisissa organisaatioissa, kuten esimerkiksi Maanmittauslaitoksella, Tampereen kaupungilla ja Helsingin seudun ympäristöpalveluissa.