Tietomallinnus

Toteutamme erilaisia tietomalli- ja kokonaisarkkitehtuuritöitä. Tällaisissa töissä on tärkeä käydä läpi asiakkaan erilaiset prosessit läpi, tuottaa käsitemalli ja lopulta itse tietomalli. Koska toteutukset tehdään mahdollisimman avoimesti, kehitystyötä pystytään viedä eteenpäin projektin jälkeenkin. Käyttöönottoprojekteissa voimme tuottaa lisäosia avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoihin tai konfiguroida ohjelmistot paremmin tukemaan asiakkaan omaa käyttöä.

Gispo pääsi toteuttamaan yhdessä Asiantuntijat N+1 Oy:n Pilvi Nummen kanssa Sipoon kunnalle mielenkiintoista projektia, jonka tavoitteena oli automatisoida, nopeuttaa ja . . .
Tuotimme yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa yleiskaavan digitalisoidun tietomallin, jonka tarkoituksena on helpottaa maankäyttötiedon ja maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta. Tietomalli rakennettiin vastaamaan . . .
  Kirjoittaja on Maria Seppälä Tampereen kaupungin Yleiskaavoituksesta. Tampereen yleiskaavan digitalisointi -KIRA-digihanke saatiin päätökseen syyskuun lopussa. Työn tavoitteena oli tuottaa . . .
Huh! Kohta Tampereen ja Gispon työ yleiskaavan tietomallin parissa on loppuraporttia vaille valmis. Tai ei oikeastaan, koska työ jatkuu Tampereella . . .
Testaamme kesän aikana miten Tampereen kaupungin yleiskaavoittajien kanssa kevään aikana kehitetty tietomalli uppoaa käytännön työhön. Pientä viritettävää varmasti vielä löytyy, . . .
Helsingin kaupunki on tuottanut KIRA-digi-hankkessaan "Asemakaavat yhteisenä tietovarantona" asemakaavoituksen tiedonhallintaa mm. avoimien rajapintojen avulla. Hanke toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana, Gispo Oy:n . . .
Espoon infraomaisuuutta
Kaupungeissa on teitä, puistoja, leikkipaikkoja ja monenlaista muuta infraomaisuutta, jota uudistetaan, huolletaan ja lisätään tarpeen mukaan. Asukkaiden tarpeiden analysointia, raportointia, . . .