Palvelupaketit

Tarjoamme asiakkaillemme nyt myös valmiita palvelupaketteja! Palvelupaketit on rakennettu erilaisista konsultointi-, koulutus- ja tukipalveluyhdistelmistä, joilla saavutetaan palvelupaketin tavoite. Paketista riippuen siihen voi sisältyä 2-3 erilaista palvelua. Esimerkiksi kahden palvelun palvelupakettiin voi sisältyä aluksi konsultointia tietystä aihealueesta, jonka jälkeen järjestämme koulutusta konsultoinnissa havaituista tarpeista.

Palvelupaketti niille, jotka pohtivat FOSS4G-työkalujen käyttöönottoa (esimerkiksi QGIS, PostGIS, GeoServer)! Paketti sisältää kahden tunnin koulutuksen FOSS4G-työkaluista, jossa käydään läpi erilaiset avoimen lähdekoodin paikkatietotyökalut ja niiden yleiset mahdollisuudet. Johdantokoulutusta suositellaan etenkin yksiköiden johdolle tai järjestelmien pääkäyttäjille.

Koulutuksen lisäksi pakettiin sisältyy konsultointia, jossa tuotetaan esiselvitys FOSS4G-työkalun tarpeista ja mahdollisuuksista eri yksiköissä (10 yksikköä tai 10 haastattelua). Tuotamme esiselvityksen perusteella kirjallisen suunnitelman työkalujen käyttöönotosta. Samalla laskemme realistisen arvion FOSS4G-työkalujen käyttöönoton kustannuksista ja säästöistä. Yleensä FOSS4G-työkalujen ensimmäisen vuoden käyttöönottokustannukset (esimerkiksi asennukset, koulutus ja käyttöönoton tukeminen) vastaavat kaupallisten ohjelmistojen vuoden kustannuksia organisaatiossa. Tämän jälkeen FOSS4G-työkalujen käytöstä ei välttämättä tule enää kustannuksia ollenkaan.

5000 € (+ ALV)