Palvelupaketit

Tarjoamme asiakkaillemme nyt myös valmiita palvelupaketteja! Palvelupaketit on rakennettu erilaisista konsultointi-, koulutus- ja tukipalveluyhdistelmistä, joilla saavutetaan palvelupaketin tavoite. Paketista riippuen siihen voi sisältyä 2-3 erilaista palvelua. Esimerkiksi kahden palvelun palvelupakettiin voi sisältyä aluksi konsultointia tietystä aihealueesta, jonka jälkeen järjestämme koulutusta konsultoinnissa havaituista tarpeista.

Palvelupaketti niille, jotka pohtivat FOSS4G-työkalujen käyttöönottoa (esimerkiksi QGIS, PostGIS, GeoServer)! Paketti sisältää kahden tunnin koulutuksen FOSS4G-työkaluista, jossa käydään läpi erilaiset avoimen lähdekoodin paikkatietotyökalut ja niiden yleiset mahdollisuudet. Johdantokoulutusta suositellaan etenkin yksiköiden johdolle tai järjestelmien pääkäyttäjille.

Koulutuksen lisäksi pakettiin sisältyy konsultointia, jossa tuotetaan esiselvitys FOSS4G-työkalun tarpeista ja mahdollisuuksista eri yksiköissä (10 yksikköä tai 10 haastattelua). Tuotamme esiselvityksen perusteella kirjallisen suunnitelman työkalujen käyttöönotosta. Samalla laskemme realistisen arvion FOSS4G-työkalujen käyttöönoton kustannuksista ja säästöistä. Yleensä FOSS4G-työkalujen ensimmäisen vuoden käyttöönottokustannukset (esimerkiksi asennukset, koulutus ja käyttöönoton tukeminen) vastaavat kaupallisten ohjelmistojen vuoden kustannuksia organisaatiossa. Tämän jälkeen FOSS4G-työkalujen käytöstä ei välttämättä tule enää kustannuksia ollenkaan.

Palvelupaketin hinta on 5000 € (+ ALV).


Palvelupaketti niille, jotka haluavat siirtyä kaupallisesta MapInfo-paikkatieto-ohjelmistosta avoimen lähdekoodin QGIS-ohjelmistoon. Paketti sisältää "Johdanto QGISin käyttöön päivässä"-koulutuksen, jossa koulutettavat oppivat käyttämään QGISin perustoiminnallisuuksia.

Koulutuksen lisäksi paketti sisältää konsultointia, jossa siirrämme MapInfolla tuotetut paikkatietoaineistot (MIF/TAB-tiedostot) ja niiden kuvaustekniikat QGISin GeoPackage-formaattiin. Siirto tehdään automatisoidulla prosessilla. Muunnamme myös yhden asiakkaan valitseman MapInfo-työtilan QGIS-projektiksi.

Pakettiin kuuluu yhden vuoden GispoHelp-tukipalvelu. GispoHelp-tukipalvelusta saa tukea QGISin käyttöön kahdeksan tunnin vasteajalla (arkisin 9.00-17.00).

Palvelupaketin hinta on 950-3650 € (+ ALV) riippuen osallistujien määrästä. Säästö on yli 10 %!