Julkaistu 16.4.2019

Viherympäristön arviointityökalua suunnittelemassa

Viherympäristöliitto ry:n vetämänä on käynnissä 2-vuotinen Viheralueiden kunnossapidon laadun arvioinnin kehittämishanke. Hankkeeseen liittyen Viherympäristöliitto teetätti esiselvityksen, jossa olivat mukana Turun kaupunki ja Hämeenlinnan kaupunki. Tavoitteena on digitaalistaa viheralueiden arviointiin liittyvän lomake, jota tähän mennessä oli täytetty taulukkolaskentaohjelmiston avulla tai paperisena. Lomakkeen käytössä oli havaittu myös paljon erilaisia käytänteitä ja tietojen keruu yhteen oli haastavaa.

Arviointityön ohjaus tärkeässä osassa

Helmi-maaliskuun 2019 aikana viheralueiden arvioinnin tarpeita ja prosesseja käytiin läpi Gispo Oy:n toimesta. Määrittelytyön aikana selvisi, että tarpeena oli saada mahdollisimman yleiskäyttöinen työkalu, jonka voisi ottaa käyttöön missä tahansa kaupungissa. Arviointia tekevät niin kaupunkien henkilökunta kuin urakoitsijatkin. Mahdollista on, että arviointityökalua voisivat käyttää myös koululaiset osana lähiympäristöön tutustumista.

Käytännössä työ etenee seuraavasti:

  1. Kunnan viheralueista vastaava henkilö määrittää työkalun avulla arvioitavat kohteet ja ohjeistaa arvioitsijat kohteille esim. automaatisen sähköpostiviestin avulla
  2. Arvioitsijat käyvät läpi sovitut viheralueen kohteet ja tarkastavat niiden kunnon (esim. nurmikon leikkuujälki tai pensaiden kunto) sekä antavat arvion kohteista mobiilisovelluksen avulla
  3. Arvioitsijat antavat sovelluksen avulla kohteille myös arvosanat ja ottavat mahdollisesti kuvia kohteista, jotka tallentuvat kohteen tietoihin
  4. Arvioinnin jälkeen arvioitsijat voivat tarkastella muiden arvioitsijoiden antamia arviointeja kyseisestä kohteesta
  5. Tiedot tallentuvat yhteiseen tietokantaan ja pääkäyttäjä eli kunnan viheralueista vastaava henkilö voi tietojen perusteella määrittää hoitotoimenpiteitä tai tehdä raportteja arvioinneista

Suhteellisen helppo toimenpide, mutta vaatii paikkatietoina puistojen aluerajaustiedot, pääkäyttäjälle työkalun jolla arviontikäyntejä ohjataan sekä kätevän mobiilisovelluksen. Tarpeena oli myös linkittää arvioinnin tulokset myöhemmin itse viheralueen tietoihin kaupungeissa ja koska kunnilla on erilaiset tuotantojärjestelmät, tässä pitää hyödyntää avoimia rajapintoja tai yhdistää tietoa myöhemmin analyysien avulla viheralueeseen hyödyntäen esim. yksilöivää viheralueen tunnusta. Työkalu liittyy läheisesti koko kaupunki-infrastruktuurin ylläpitoon ja arviointiin.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut kenttätöiden tekoon

Selvitystyössä ei vielä lähdetty rakentamaan itse mobiilisovellusta tai pääkäyttäjän työtehtävien jakeluun liittyvää välinettä, sillä määrittelyn avulla vasta pystytään arvioimaan työkalun kehitykseen kuluvaa aikaa ja tarvittavia toimenpiteitä. Selvitystyön aikana Gispo kävi läpi myös olemassa olevia arviointityöhön soveltuvia avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja, erityisesti mobiilikäyttöön soveltuvia työkaluja. Vaihtoehtoja on useita, joissa paikkatietoelementti on olennaisena osana toteutusta. Tällaisia työkaluja ovat mm. OpenDataKitKoBoToolBox ja QGIS työpöytäohjelmiston kanssa hyvin yhteen toimiva QField. Lisäksi tutustuttiin ehkä pian avoimena lähdekoodina julkaistavaan Divi.io SAAS palveluun, joka yhdistää palveluna kenttätyökalun, työnohjauksen ja tietokantamaailman. Ehkä olemassa on muitakin ratkaisuja, vinkkaa niistä meille!

Lisätietoa projektista antaa

Gispo: Sanna Jokela ja Maiju Rekola
Viherympäristöliitto: Seppo Närhi

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.