Vietnamin metsiä kartoitetaan QGISin avulla

Vietnamissa on ollut menneillään FORMIS II projekti, jossa kehitetään Suomen ulkoministeriön rahoituksella metsätietojärjestelmää (FORMIS). Pääkonsulttina toimii NIRAS Finland Oy. Uuden tietojärjestelmän tärkeimpiä osia on metsävaratietojärjestelmä (Forest Resource Monitoring System, FRMS), jonka kartoitusosio on toteutettu QGIS-työpöytäohjelmiston päälle kehitetyllä laajennusosalla. Työkalun avulla pidetään yllä Vietnamin metsäkuviotietoja. Jo nyt yli puolet Vietnamin provinssien metsätoimistoista on ottanut sen käyttöönsä.

Gispo Oy:n paikkatietoasiantuntija Eduardo ‘Edu’ Gonzalez osallistui joulukuussa 2016 FRMS:n QGIS-laajennusosan testaamiseen ja kehittämiseen paikan päällä. Hän arvioi miten laajennusosa toimii koko järjestelmän osana sekä antoi vinkkejä työkalun kehittämiselle. Edu oli Vietnamista innoissaan: “Vietnam on ihana maa. Osaavia ihmisiä sekä paikalliset että suomalaiset!”

FORMIS projekti jatkuu 2018 loppuun asti. Lisätietoa FORMIS-projektista voi lukea myös Positio-lehden artikkelista (2/2016).

Anniina Kovalainen on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti GIS, lakimaantiede, tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys. Anniina pitää myös mm. graafisesta suunnittelusta ja UI/UX-kehityksestä.

Vastaa