Julkaistu 30.11.2022

Tampereen seudun jätehuoltoa hallitaan pian tiedolla QGISissa

Gispo on työstänyt vuosina 2021-2022 yhdessä Tampereen kaupungin jätehuoltoviranomaisen kanssa uutta jätteenkuljetusrekisterisovellusta 17 pirkanmaalaisen kunnan jätehuollon käyttöön. Tekeillä oleva sovellus kokoaa aiemmin hajallaan olleita tietoja eri toimijoiden järjestelmistä yhteiseen tietokantaan ja mahdollistaa niiden aiempaa tehokkaamman käsittelyn ja hyödyntämisen. Tiedot koskevat muun muassa alueen lähes puolen miljoonan asukkaan ja 40000 vapaa-ajan asunnon jätevelvoitteita ja jätekuljetuksia.

Projektin tavoitteena on auttaa alueen jätehuoltoviranomaista täyttämään sen lakisääteiset tehtävät aiempaa tehokkaammin. Tehtäviin kuuluvat mm. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen sekä jätevelvoitteiden ja -kuljetusten seuranta.  Vuonna 2021 voimaan tulleen uuden jätelain yhteydessä rekisterijärjestelmän kokonaisvaltaisempi uudistaminen tuli ajankohtaiseksi myös Pirkanmaalla. Järjestelmästä haluttiin tehdä pelkän rekisterin lisäksi työkalu jätehuoltoviranomaisen töiden tehokkaampaan hoitamiseen.

”Vaikka jätehuoltoa on täällä hoidettu keskitetysti jo 1990-luvulta lähtien, tiedonhallinta on ollut hajanaista, eikä tietoa ole saatu tehokkaaseen käyttöön”, kertovat Tampereen kaupungin jätehuoltopäällikkö Anu Toppila ja projektipäällikkö Miikka Hasari yhteen ääneen. ”Jätteenkuljetustietojen osalta ollaan oltu riippuvaisia jäteyhtiöiden asiakasrekistereistä. Niistä ollaan saatu isoja ja keskenään erilaisia excel-tiedostoja, joiden tehokas hyödyntäminen on ollut käytännössä mahdotonta. Lain vaatimukset ovat täyttyneet, mutta suuresta tietovarannosta on saatu tehokkaaseen käyttöön vain pieni murto-osa”, Hasari jatkaa.

Jätteenkuljetusrekisterin karttanäkymä QGISissä
Uuden sovelluksen avulla jätehuollon kohteita voidaan tarkastella QGIS-karttanäkymässä, joka esittää PostgreSQL-tietokantaan eri lähteistä koottua dataa selkeästi ja visuaalisesti. (Kuvassa näkyvä data on esimerkkiaineistoa eikä kuvaa todellista tilannetta.)

Uudessa sovelluksessa jätevelvoitteita ja jätteenkuljetuksia koskevat tiedot kootaan yhteen ja esitetään karttapohjaisessa näkymässä. ”Näin viranomainen voi esimerkiksi tarkastella jätehuoltoon liittymättömiä kiinteistöjä niiden sijainnin perusteella, mikä tarjoaa selkeämmän kokonaiskuvan tilanteesta koko toimialueella ja mahdollistaa esimerkiksi toimenpiteiden kohdentamisen alueellisesti”, Toppila kertoo. Lisäksi järjestelmä tarjoaa erilaisia suodatuksia ja kyselyitä, joilla viranomainen pystyy sekä tarkastelemaan yksittäisten kiinteistöjen tai asiakkaiden jätehuoltotietoja että tuottamaan koko toimialueen kattavia raportteja.

Jätehuolto haastaa tietokantamalleja

Jätehuollon järjestelmä on kokonaisuus, jonka jäsentäminen toimivaan tietokantamalliin ei ole tehtävä helpoimmasta päästä. Järjestelmäprojekti on opettanut tekijöitään sekä Gispolla että Tampereella: eri lähteistä koostetun datan laatu on teettänyt haasteita, samoin välillä loppumattomilta tuntuvat erilaisten tietoyhdistelmien poikkeuksien poikkeukset. Anu Toppila on kuitenkin tyytyväinen siihen, että vaikeiden kysymysten kautta kokonaisuus on kirkastunut ja ymmärrys siitä, miten tiedolla pystytään ohjaamaan monimutkaista prosessia, on kasvanut.

Vaikka projekti on osoittautunut alkuperäisiä suunnitelmia suuremmaksi, Tampereelta kiitellään Gispoa toimivien ratkaisujen löytämisestä kimuranteissakin tilanteissa. Miikka Hasari mainitsee Gispon osaamisen ja innostuksen projektia eteenpäin vievinä voimina. Myös kaupungin oma IT-tukitiimi on ollut tärkeä apu mm. kaupungin palvelinympäristöön liittyvien haasteiden selättämisessä, Toppila lisää.

Tampere
Uusien jätesäädösten taustalla vaikuttaa tavoite kierrätysasteen nostamisesta.
Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto Oy / Laura Happo

Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden asiakasmäärät nousevat

Vuonna 2021 uudistuneen jätelain tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja lisätä kierrätystä. Taustalla vaikuttavat EU:n tiukentuneet kierrätystavoitteet ja niihin liittyvät kierrätysasteen tilastointi- ja raportointivaatimukset. Uuden lain myötä sekä kiertotalouden piirissä toimivien yritysten että jätehuoltoviranomaisten raportointivelvollisuudet kasvoivat.

Aiemmin kiinteistöt ovat voineet sopia itse kiinteän jätteen kuljetuksesta, mutta uuden lain myötä vastuu kuljetuksista siirtyy kunnille. Pirkanmaalla kunnalliset kuljetukset ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta niissä kunnissa, joissa näin ei ole ollut, kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden asiakasmäärät tulevat kasvamaan uudistuksen myötä huomattavasti. Näin syntyy tarvetta uusille asiakkaan- ja kuljetustenhallintaratkaisuille.

Avoin lähdekoodi kannustaa yhteistyöhön

Jätteenkuljetusrekisteriä on gispolaiseen tyyliin toteutettu avoimen lähdekoodin ohjelmilla ja muutenkin avoimesti niin, että se on hyödynnettävissä myös muissa kunnissa. Järjestelmää mukautetaan parhaillaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tarpeisiin ja kiinnostusta on ollut muuallakin, Gispon Sanna Jokela kertoo.

Naapurikuntien yhteistyö jätehuollon tehostamisessa on hyvä esimerkki yhteistyön voimasta. Tampereen alueella jätehuollon käytännön ratkaisuista vastaava Pirkanmaan jätehuolto Oy tarjoaa Suomen edullisinta jätehuoltoa (lähde: Kiinteistöliitto) pitkälti synergiaetujen ansiosta. Jos vielä jätehuollon kuntayhtymätkin saataisiin hyödyntämään yhteisiä ratkaisumalleja, useampi yhteistyön taso voisi luoda yhä uusia hyötyjä. Kuntakentällä olisi laajemmaltikin tarvetta yhteistyön vahvistamiselle ja löydettyjen ratkaisujen jakamiselle, eivätkä kuntien talousnäkymät ainakaan vähennä tätä tarvetta, Toppilakin toteaa.

Otsikkokuva: Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Profiilikuva

Linda Talve

Linda on turkulainen maantieteen FM, viestijä ja tietotekniikan tradenomi. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluu tiedon esittäminen mahdollisimman toimivasti, mihin avoin data, paikkatieto ja kartat ovat loistavia työkaluja.