QGIS 3.20.0 tulee, oletko valmis?

Tällä hetkellä näköpiirissä häämöttää QGISin uusi Minor-julkaisu 3.20.0, joka julkaistaan huomenna perjantaina 18.6.2021! Tästä versiosta löytyy paljon mm. visualisointiin, lausekkeisiin, prosessointityökaluihin ja datan hallintaan liittyviä uusia tai paranneltuja ominaisuuksia. Käydään seuraavaksi läpi kiinnostavimpia uudistuksia.

Visualisointityökalujen uudet ominaisuudet

QGISin visualisointityökaluissa on tällä kertaa keskitytty etenkin symbolien ja nimiöiden kehitykseen, mutta tulosteenmuodostajasta ja tason legendasta löytyy myös parannus. Käydään läpi ensimmäisenä kaksi aika hienoa uutta viivatyyleihin liittyvää uutuutta: interpoloitu viiva ja trimmattu viiva. Interpoloidussa viivatyylissä viivan paksuus ja väri vaihtelee viivan eri kohdissa. Viivan paksuuden ja värin kanssa voi leikkiä monipuolisesti, sillä niiden arvot voi perustua itse tuotettuihin lausekkeisiin.

Kehittäjä: Vincent Cloarec / lähde: https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/#category-3

Trimmattu viiva helpottaa monimutkaisempien viivojen visualisointia, jossa on esimerkiksi jokin symboli tai elementti, jonka päälle viiva ei saa piirtyä. Pieni juttu, mutta vaikuttaa yleisilmeeseen aika merkittävästi!

Kehittäjä: Nyall Dawson / https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/#category-3

Uusimmasta QGIS-versiosta löytyy myös uusia tyylejä niin ellipsimuodoissa kuin nimiöinneissä. Pyöristetyt/kaarevat tyylit ovat selkeästi nyt in, sillä nimiöiden taustojen kulmia saa nyt pyöristettyä (radius) ja niistä lähtevät osoitinviivat voivat olla kaarevia. Uutena nimiöiden taustatyylinä on hauska puhekuplatyyli!

Kehittäjä: Mathieu Pellerin / lähde: https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/#category-12
Kehittäjä: Nyall Dawson / lähde: https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/#category-12
Kehittäjä: Nyall Dawson / lähde: https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/#category-12

Myös legendasta löytyy yksi kiinnostava visualisointiin liittyvä uudistus: legendaan voi lisätä nimiötyylin mukaan määriteltyjä kohteita. Esimerkiksi pienet tiet voidaan muotoilla kursiiviksi ja isot tiet taas lihavoiduksi – nämä voidaan tuoda omiksi kohteikseen legendaan.

Kehittäjä: mhugent / lähde: https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/#category-21

Muita visualisointityökaluihin liittyviä uusia/paranneltuja ominaisuuksia

 • “Upotettu tyyli” (OGR-tyylien tuki)
 • Nimiöiden osoitinviivojen sekoitusasetus
 • Nimiöiden ankkurointi nimiön koko pituudelta
 • Nimiöiden osoitinviivojen alku- ja loppupisteiden korostus
 • Nimiöiden osoitinviivojen alku- ja loppupisteiden dataan perustuva määritys
 • Nimiöiden osoitinviivojen apukenttien automaattinen muodostus
 • Nimiöiden osoitinviivojen tarttuminen
 • Nimiötasojen pikakomento Tasot-valikosta
 • Tulosteenmuodostajan “Muuta staattiseksi tekstiksi”-valinta

Prosessointi, digitointi ja datan hallinta

Prosessointityökaluissa löytyy uudistuksia rasteriaineistojen prosessoinnissa (3D-tuki, tason ominaisuudet) sekä tasojen paketoinnissa (tallenna valitut, tallenna metadata). Lausekkeista löytyy kaksi uutuutta: length3D-funktio sekä mime_type-funktio. Ensimmäinen palauttaa nimensä mukaisesti 3D-viivageometrian pituuden, kun taas jälkimmäinen palauttaa binääritiedon datatyypin. Lisäksi array-funktio on saanut uusia ulottuvuuksia: array_count, array_prioritize sekä array_replace.

Digitoinnissa on tehty useampi erittäin kiinnostava uudistus! Geometrioita sulauttaessa on nyt mahdollista valita suurimman geometrian (polygoni tai viiva) attribuutit sulautetun geometrian attribuuteiksi. Ehkä kiinnostavin uudistus on Striimaava digitointitila, jonka avulla kohteita voi digitoida “vapaalla kädellä piirtäen” sen sijaan, että geometrioille klikkaillaan verteksejä. Tätä täytyy päästä testaamaan!

Kehittäjä: Nyall Dawson / lähde: https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/#category-24

Kestävään datanhallintaan liittyviä toivottuja uudistuksia ovat mm. mahdollisuus metadatan sisällyttämiseen vietäviin vektoritiedostoihin sekä tasoihin liitettävät tasomuistiot. Tasomuistiot voivat olla taso-, projekti- tai työtilakohtaisia ja ne voivat sisältää esimerkiksi tehtävälistoja tai tärkeitä huomioita työtilan muille käyttäjille.

Muita prosessointiin, digitointiin tai datanhallintaan liittyviä uusia/paranneltuja ominaisuuksia

 • Lokitasot prosesseille
 • Geometry snapper -uudistus (lisää tehoa)
 • Viivojen päätepisteisiin tarttuminen
 • Vertekseihin tarttuminen polygonivalinnan perusteella
 • Koordinaattijärjestelmän epätarkkuuksista indikoiva varoitusikoni tasopuuhun
 • Dynaamisten koordinaattijärjestelminen tuki
 • Projektion tietojen tarkennukset
 • Varoitusikoni datumiyhdistelmistä/-kokonaisuuksista koordinaattijärjestelmien yhteyteen
 • .shp.xml-metadatan automaattinen lataus
 • ESRI-tietokantojen tasotietojan automaattinen käännös QGIS-tason metadataksi
 • Kenttädomainien luku datapaketeista
 • GeoPackage-tasojen lataus geometriatyypin mukaan
 • Offline-editoinnin tuki string- ja number-kenttätyypeille

Muut uudistukset

QGIS 3.20.0 -versiosta löytyy myös paljon yleiseen käytettävyyteen liittyviä parannuksia. Näitä ovat mm. attribuuttitaulukon vaihtoehtoiset avausmuodot (näytä vain kartalla näkyvät kohteet, näytä vain valitut kohteet), attribuuttitaulun sarakkeiden koon säätö sekä konfiguroidun tunnistautumisen tuonnin ja viennin helpottaminen.

 • Temporal-työkalun askellettu navigointi
 • Temporal-työkalun WMS-T asetusten parannus
 • Temporal-työkalun horisontaalinen vieritys navigoinnissa
 • Nominatim Geocoder -integraatio
 • Prosessointihistorian parannukset UI:ssa
 • Tasojen ikonit lausekkeen muodostajassa
 • Lomakkeiden viimeaikaisten arvojen käyttö uusissa kentissä
 • JSON-näkymä-lisäosa lomakkeissa
 • Globaali asetus (poistetaan käytöstä hakemiston seuranta)
 • Selaimen kansioihin muokattavat värit
 • QGIS Serverille ulkoisen tason läpinäkyvyys
 • QGIS Serverille konfiguroitava URL
 • Tuki pistepilvien etädataseteille (EPT)

Lue kaikki uudistukset täältä

https://changelog.qgis.org/en/qgis/version/3.20/

Anniina Kovalainen on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti GIS, lakimaantiede, tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys. Anniina pitää myös mm. graafisesta suunnittelusta ja UI/UX-kehityksestä.