Paikkatietojen hyödyntäminen yritystoiminnassa – ilmainen koulutus

Voiko paikkaan sidotulla tiedolla saavuttaa etua markkinoinnissa?

 

Voisiko myyntiä kohdentaa saman alueen toimijoille kerralla? Pystyykö asiakkaan houkuttelemaan kartan avulla käymään? Auttaisiko yritystoimintaasi ympäristöön, väestöön, palveluihin, tieverkkoon tai vaikkapa matkailuun liittyvät tiedot? Mitä jos näkisit asiakkaasi kartalla?

Yrityksille suunnattu 3 tunnin pikakurssi paikkatietojen hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Koulutus toteutetaan osana 6Aika avoin data -kärkihankkeen toimia. Koulutus on yrityksille maksuton.

Aika: 4.10.2017 klo 8:30-12:00
Paikka: Sparkup, Tykistökatu 4, Turku

Kouluttajana toimii Sanna Jokela, Gispo Oy.

Koulutuksessa opitaan mm:

  • Mitä vaatii tuottaa sähköpostiosoitteista asiakasrekisteri ja saada tiedot kartalle? Työssä käytetään esimerkkinä Carto.com-palvelua, joka on peruskäytössä maksuton karttapalvelutyökalu.
  • Miten karttaa voidaan hyödyntää markkinoinnissa? Tässä osiossa hyödynnetään OpenStreetMapia, jonne kuka tahansa voi tuottaa omia kohdetietojaan.
  • Käydään läpi myös avoimia paikkatiedon lähteitä ja miten näitä tietoja voi hyödyntää omassa työssä. Pohjana 6Aika avoin data -kärkihankkeen tuottamat aineistolähteet.

Kenelle?

Maksimiosallistujamäärä (yritykset ja kehittäjät) on 17 . Koulutus on osallistujille ilmainen. Koulutus on luonteeltaan julkista de minimis -tukea, jota voidaan myöntää yritykselle enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän vuoden aikana. Osallistuvaa yritystä pyydetään ilmoittamaan aikaisemmin saamansa (mahdolliset) de minimis -tuet lomakkeella, joka lähetetään sähköpostitse ennen tapahtumaa.

Ilmoittaudu 28.9. 2017 mennessä

Kysymyksiä?

Kysy lisää kouluttajalta Sanna Jokela, sanna@gispo.fi tai
Kalle Luhtinen / Turku Science Park: kalle.luhtinen@turkusciencepark.com

Tietoa

Sanna Jokela on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhan "hoitoa".