Julkaistu 21.10.2019

Paikkatiedoista tehoa tieyksiköintiin ja metsänhoitoon

“Yksityistiet muodostavat pituudeltaan suurimman tieliikenneväylien ryhmän. Yksityisten tieosakkaiden ylläpitämiä yksityisteitä on Suomessa noin 360000 kilometriä” (MML)

360 tuhannen kilometrin yksityisteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien jakaminen tien omistajien välillä on keskeisesti paikkatieto-ongelma. Teiden hoidosta koituvat kustannukset jakautuvat sen mukaan, minkälainen käyttötarkoitus tien eri osilla on, ja minkälaisia etäisyyksiä kullekin tieosuudelle osuu. Merkityksellistä on, että teiden omistajien keskuudessa ollaan yhtä mieltä siitä, miten kustannukset jakautuvat. 

tieyksiköinti

Kyseessä olevan liiketoiminnallisen ongelman ratkaisemiseksi voitaisiin parhaassa tapauksessa hyödyntää keskitetttyä tietokantapohjaista ratkaisua, jossa tehokkaasti yhdistettäsiiin paikkatietoatietoa eri tietolähteestä metsänhoitajien saataville ja mahdollistettaisiin prosessiin liittyvien laskennallisten toimien ajaminen. Avoimen datan standardeja noudattaen ja modulaariseen sovelluskehitykseen pohjautuen jokin tämänkaltainen yhteishankinta voisi nopeuttaa ja kohentaa huomattavasti kaikkien tieyksiköintiin liittyvien asianomaisten työprosesseja.

Tämänkaltaista tietojärjestelmäratkaisua ei tällä hetkellä kuitenkaan ole asianomaisten käytettävissä. Metsänhoitajat ja muut asianomaiset voivat kuitenkin hyödyntää avoimen lähdekoodin QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa paikkatietoaineistojen yhdistämiseen ja paikkatietoanalyysien tekemiseen. Näin jokaisessa metsänhoitoon tai teiden kunnossapitoon liittyvässä organisaatiossa pystytään hyödyntämään vapaasti QGISia, sillä se perustuu avoimeen lähdekoodiin ja itse paikkatieto-data on nykypäivänä avoimena datana asianomaisten käytössä.

Datoina tieyksiköintiin liittyyvät ennen kaikkea seuraavat datat:

Linkeistä pääsee tutustumaan ja sitä kautta myös hyödyntämään kyseisiä avoimen datan tietolähteitä. 

Gispo olikin apuna metsänhoitoyhdistykselle, jonka työprosesseja paikkatiedon tehokäytössä oli syytä kohentaa. Näin pystyttiin ratkaisemaan tieyksiköintiin liittyvät ongelmat. QGISin avulla oli mahdollista ketjuttaa työprosessin eri osia yhteen ja minimoida manuaalinen työ sekä automatisoida useampi työvaihe. Myös tuloksien laatu pystyttiin vakioimaan paremmaksi.

“Ilman QGIS-apua tässä olisi mennyt ikä ja terveys”

Metsänhoitoyhdistyksen edustaja

Lopulta tärkeää on mahdollistaa paikkatieto metsänhoitajien ja tieyksiköintiin liittyvien tahojen saatavaksi nopeasti ja helppokäyttöisesti. Tärkein asia on eri tietolähteiden tehokas yhdistäminen ja laskennallisten toimien automatisoiminen. 

tieyksiköinti

Sanottakoon vielä että QGISin prosessimalleja hyödyntämällä paikkatietoprosessien automatisaatio on erityisen hyödyllistä johtuen dokumentaation, ketjutettujen työvaiheiden ja sarjaprosessoinnin hyödyistä.

Jos tuntuu, että paikkatiedot eivät ole vielä tehokäytössä organisaatiossasi, niin ole yhtyeksissä Gispoon. Autamme Gispossa asiakkaitamme edistämään organisaatioiden liiketoiminnallisia tavoitteita maksimoimalla paikkatiedoista koituvat hyödyt.

Profiilikuva

Santtu Pyykkönen

Santtu Pyykkönen on aluetieteen HM, jota kiinnostaa erityisesti paikkatieto kaikkine ulottuvuuksineen, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja yhteisöt sekä kaupunkikehitys. Harrastuksina mm. juokseminen ja lukeminen.