Julkaistu 30.9.2019

OGC-API: Rajapintapalvelujen tulevaisuus paikkatietoalalla

OGC-API

Open Geospatial Consortiumin (OGC) määrittämät avoimet OGC-standardit ovat yleisesti käytössä paikkatietojen jakamiseen internetissä. OGC-standardit mahdollistavat erilaisten paikkatietojen hyödyntämisen useissa asiakassovelluksissa palveluissa. Standardit ovat yleistyneet myös Suomessa ja Gispo ylläpitää listaa avoimen datan WMS- ja WFS-karttapalveluista Suomessa.

OGC-standardit ovat kokemassa ison uudistuksen tulevan OGC-API-rajapintastandardin (OAPI) myötä. Kaikki nykyisin käytössä olevat OGC-palvelut, kuten WMS, WFS, ja WCS, tulevat saamaan uuden rajapintatoteutuksen. Tämä johtaa muutokseen palveluiden nimeämisessä: esimerkiksi paikkatietokohteiden siirtoon käytetyn Web Feature Service-palvelun (WFS) kehitteillä ollut WFS 3.0-versio tunnetaan nyt nimellä OGC Features API. Kaikki palvelut tulevat rakentumaan yhteisen jaetun OGC-API Common-rajapintastandardin päälle siten, että niitä voidaan modulaarisesti lisätä ja poistaa käytöstä.

Helppokäyttöisempiä rajapintoja

Isoimmat muutokset nykyisiin palveluihin verrattuna koskevat tapaa, jolla rajapintojen kanssa kommunikoidaan. Uudet standardit vastaavat lähemmin web-kehityksessä yleistynyttä REST-arkkitehtuurityyliä nykyisten palveluiden SOAP-protokollan sijaan. Rajapintojen kuvaamisessa hyödynnetään OpenAPI-spesifikaatiota, joka mahdollistaa uusien rajapintapalveluiden helpon ja nopean kehittämisen sekä hyödyntämisen. Teknisten muutoksien lisäksi myös standardien kehittämisprosessi on uudistunut: esimerkiksi Features API:n liittyvää kehityskeskustelua on käyty avoimesti GitHubissa.

Tulevien muutoksien takana on pyrkimys tehdä paikkatietorajapinnoista helppokäyttöisempiä ja helpommin lähestyttäviä sekä kehittäjille että loppukäyttäjille. Nykyiset OGC-palvelut hyödyntävät koneluettavaa XML-merkintäkieltä, joka on monikäyttöistä muttei helposti luettavaa saati hakukoneystävällistä. OAPI ei pakota minkään tietyn formaatin käyttöön: nykyisistä palveluista tuttuja XML:ää ja GML:ää voi siis käyttää jatkossakin, mutta niiden rinnalle tulee myös kehittäjäystävällinen ja helposti luettavissa oleva GeoJSON. Rajapinta voi palauttaa myös esim. HTML-dokumentteja, joka mahdollistaa palvelun tarjoamiin aineistoihin ja muihin resursseihin tutustumisen sekä hyödyntämisen myös suoraan selaimesta.

Lisätoiminnallisuuksia laajennoksien avulla

OGC-API on luonteeltaan modulaarinen: yhteisen common-rajapinnan päälle voidaan lisätä eri rajapintapalveluja. Rajapintapalvelut sisältävät kuitenkin hyvin rajoitetusti ominaisuuksia verrattuna nykyisiin standardeihin. Esimerkiksi nykyinen WFS 2.0-standardi tarjoaa huomattavasti enemmän toiminnallisuuksia tulevaan OGC Feature API:n verrattuna. OAPI:n modulaarinen luonne ulottuu myös itse palveluihin asti. Tarkoituksena on, että palvelun ydin eli core sisältää vain kaikkein oleellisimmat toiminnot palvelun käytön mahdollistamiseksi. Palveluiden perustoiminnallisuuksien päälle voidaan tarvittaessa lisätä lisätoiminnallisuuksia erilaisilla laajennoksilla. Esimerkiksi OGC Features API:n on kehitteillä lisäosa, joka lisää tuen useammalle koordinaattijärjestelmälle. Modulaarisen rakenteen myötä uusien ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien lisääminen on helpompaa tarkemmin rajatuihin standardeihin verrattuna.

Ensimmäiset standardit valmiina jo loppuvuodesta

Features API:n lisäksi OGC:n GitHubissa on työn alla standardiluonnokset karttatiilille (OAPI Map Tiles), rastereille (OAPI Coverages), ja prosessoinnille, joita nykyisistä palveluista parhaiten vastaa WMTS, WCS ja WPS. Visualisoinnin ystävien iloksi myös kuvaustekniikalle on kehitteillä oma OAPI-rajapintastandardi, mikä pyrkii helpottamaan karttatyylien löytämistä, muokkaamista ja hyödyntämistä. 

Standardiluonnokset ovat yhä keskeneräisiä, eikä niille löydy vielä kokeellistakaan tukea useimmista asiakas- tai palvelinsovelluksista. Kaikkien nykyisten palveluiden toiminnallisuuksien lisääminen eri laajennoksien kautta tulee viemään runsaasti aikaa ja resursseja, eivätkä tutut palvelut kuten WMS ja WFS tule katoamaan uusien standardien valmistuttua. Yleisesti ottaen OAPI on kuitenkin otettu vastaan innolla, ja esimerkiksi Maanmittauslaitos on jo ehtinyt julkaisemaan beta-vaiheessa olevan WFS 3.0-standardiluonnokseen perustuvan Maastotiedot-rajapintapalvelun. Myös esimerkiksi GeoServeriin on kehitteillä oleva laajennos OAPI-tuelle. Standardien kehitys on aktiivista, ja ensimmäisiä julkaisuja odotetaan jo tämän vuoden aikana.

Kiinnostuitko, miten sinä ja organisaatiosi voisivat hyödyntää OGC-APIa? Ota yhteyttä info@gispo.fi

Profiilikuva

Gispo

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.