Rahoita Oskarin omien aineistojen ylläpitotyökalun kehitystä

Osallistu joukkorahoituskampanjaan, jossa kehitetään omien paikkatietoaineistojen hallinnointia Oskari-pohjaisissa palveluissa. Työkalu on erityisesti kiinnostanut yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä.


Miksi haluamme kehittää Myplaceimport-työkalua?

Omien aineistojen tietojen esittelyä halutaan parantaa kehittämällä olemassa olevaa Oskarin Myplaceimport-työkalua. Sen avulla voidaan saada uusia käyttäjiä Oskari-pohjaisiin palveluihin. Omia paikkatietoaineistoja voi viedä kuka tahansa esimerkiksi rekisteröitymällä Paikkatietoikkuna.fi-sivustolle tai julkishallinnon organisaatioiden osalta Suomi.fi-kartat -palveluun, joiden taustalla on Oskari-ohjelmisto. Nykyisessä Myplaceimport-työkalussa ei ole mahdollisuutta muokata, miten tiedot näkyvät kohteita klikattaessa. Tämä kehitystyö tähtääkin sen kehittämiseen.

Erityisesti yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat kehityksen myötä hyödyntää paremmin Oskari-pohjaisia palveluita ja tuoda omia aineistojaan paremmin esille esimerkiksi karttajulkaisujen kautta. Yhtenä käyttötapauksena on matkailupalvelutoimija, joka tuottaa lähialueen kohteista paikkatietoaineiston linkkeineen ja kuvineen. Hän haluaa julkaista aineiston Paikkatietoikkunan Omien aineistojen tuonnin kautta ja määrittää mitä tietoja aineistosta esitellään ja missä järjestyksessä tiedot näytetään pop-up-info -näkymässä. Lopulta hän julkaisee karttaupotuksen omilla sivuillaan ja voi esitellä lähialueen kohteita selkeällä palvelulla.

Työkaluun kehitetyistä uusista ominaisuuksista tulee Oskarin ydintä, joten se on kaikkien tahojen käytössä valmistuttuaan.

Tarvittava rahoitus: 6000€

85 % saadusta rahoituksesta menee työkalun suunnitteluun ja toteutukseen.
10 % saadusta rahoituksesta allokoidaan Oskari-ohjelmiston ytimen kehittämiseen.
5 % saadusta rahoituksesta allokoidaan tämän työkalun ylläpitoon.

Aikataulu:

Viisi päivää arvioitu työmäärä, kesä 2018.

Kehittäjät:

Gispo Oy ja Sitowise Oy

Muut kiinnostuneet tahot:

Aurajokisäätiö

[give_form id="4316"]

Tarkempi kuvaus:

Omien aineistojen kuvalinkit ja kenttien näkyvyys muokattavaksi Oskarin Myplaceimport-työkalussa.

Työkalun kehitys liittyy avoimen lähdekoodin ohjelmistoon nimeltä Oskari. Oskarin avulla voidaan toteuttaa paikkatietoportaaleja eri tarkoituksiin. Esimerkiksi Paikkatietoikkuna.fi, Suomi.fi-kartat sekä Tampereen kaupungin karttapalvelu on toteutettu Oskarin avulla. Suomessa ja maailmalla on kymmeniä Oskari-pohjaisia palveluita. Oskaria kehitetään avoimesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Usein Oskari toimii isomman organisaation paikkatietojen selailupalveluna, josta voidaan toteuttaa esimerkiksi karttaupotuksia palvelun käyttäjien omille nettisivuille.

Oskarissa on työkalu rekisteröityneille käyttäjille omien paikkatietoaineistojen lisäykseen (esim. .shp- ja .mif -formaateissa) nimeltä Myplaceimport sekä erillinen työkalu yksittäisten kohteiden (pisteet, viivat, alueet) lisäämiseksi  (MyPlaces). Nämä työkalut eroavat toisistaan hieman erityisesti loppukäyttäjän näkökulmasta.

Tällaiselta näyttävät tällä hetkellä kyseiset työkalut, kun kohteita kysellään klikkaamalla kohteita  (kuvissa vasemmalla Myplaceimport pop-up -infoikkuna tällä hetkellä ja Myplaces kohteiden pop up -infoikkuna oikealla, kuvankaappaukset Paikkatietoikkuna.fi:stä)

Pop up -info käyttäjän lisäämissä paikkatietoaineistoissa (Myplaceimport)
Pop up -info käyttäjän yksittäin lisäämissä kohteissa (Myplaces)

Tavoitteena tässä projektissa on mahdollistaa Myplaceimport-työkalun avulla tuotujen tietojen esittäminen Myplaces-työkalun tapaan. Myplaceimport-työkalun kautta tuotujen omien aineistojen tietojen näkyvyyttä ei voi tällä hetkellä muokata tai taulukon kenttien näkyvyyttä järjestää. Käyttäjän lisäämistä aineistoista näytetään siis kaikki olemassa olevat tiedot sellaisenaan. Ainoastaan URL-linkit näkyvät linkkinä, mutta esimerkiksi kuvat eivät näyttäydy pop up -infossa muuna kuin linkkitekstinä.

Haluamme kehittää käyttäjän mahdollisuuksia kustomoida pop up -infon sisältöjä. Kuvalinkit voidaan määrittää näkyviin kuviksi esim. automatisoinnin keinoin, jos linkki päättyy kuvaformaattiin (esim. .jpg tai .png). Silloin pop up -info näyttäytyisi samalla tavoin kuin Myplaces työkalussa. Käyttäjän pitää voida myös itse hallita näkyykö kyseisen kentän linkit kuvina vai ei. Lisäksi samalla kehitetään muita kenttien muokkaamiseen liittyviä toimia.

Tämän kehitystoimen myötä Myplaceimport-työkalun kautta lisättyjä paikkatietoaineistoja voidaan jatkossa muokata kenttien tasolla, näin käyttäjät voivat:

  • poistaa kenttiä omista paikkatietoaineistoistaan, joita ei haluta näyttää
  • valita, halutaanko kuvalinkki näyttää kuvana vai ei
  • luoda kentille aliasnimiä
  • muokata kenttien esitysjärjestystä

Lisätietoa työkalusta Oskarin Github:ssa.