Julkaistu 11.12.2017

Mitä se INSPIRE maankäyttötiedoilta oikein vaatii?

INSPIRE

Paikkatietoalustan osahankkeessa tähdätään tulevaan

Paikkatietoalustaan liittyvä Maankäyttöpäätökset -hankekokonaisuus on alkuvaiheessa, mutta tavoitteet ovat korkealla. Tarkoituksena on mm. valmistella tietotuotteita ja tiedon tuottajia ja hyödyntäjiä tulevaisuuteen, jossa tiedot päivittyvät kansallisiin ja kansainvälisiin rekistereihin automaattisesti ja 3D-maailma on osa maankäytön arkipäivää. Gispo Oy oli mukana määrittelemässä syksyllä 2017 vähimmäisvaatimuksia tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää varten.

Gispo tutkimassa INSPIRE:n vaatimuksia

Gispo Oy:n tehtävänä oli laatia Ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitys niistä kansallisista maankäyttöpäätöksiä koskevista tiedoista, joita EU:n INSPIRE-direktiivin velvoitteisiin kuuluu. Tärkeimmäksi INSPIRE-tietomalliksi valikoitui PLU eli Planned Land Use tietomalli, joka on yhtenevä eri kaavatasojen tietomallien kanssa. Muita maankäyttöön liittyviä tietoja löytyi myös mm. AM ja PS-skeemoista.

Mitä tietoja itse asiassa INSPIRE meiltä vaatii? Ovatko nykyiset tiedot sen mukaisia, että vaatimukset täyttyvät ja mitä pitäisi tehdä jos näin ei ole? Näihin kysymyksiin raportissa vastataan. Samalla tutkailtiin nykyisiä kansallisia maankäytön tietomalleja (KuntaGML:n asemakaava ja yleiskaava sekä HAME-hankkeen maakuntakaavojen tietomallit) ja pohditaan niiden tulevaa kehitystä.

Kansainvälisyys vs. kansallisuus?

Ehkä tärkein havainto oli, että nykyiset kansalliset mallit eivät vielä vastaa täysin INSPIRE:n vaatimuksia, mutta sisällöllisillä korjauksilla ne saadaan EU:n vaatimalle tasolle. Lisäksi kansallisesti pitää luoda tietomalleja tukevia koodilistoja, esimerkiksi kaavamerkintöjen osalta, jotta tiedontuottajien työ helpottuisi ja data saataisiin samalla harmonisoitua yhteiskäyttöä varten. Yksilöivät tunnisteet niin aineistoille kuin itse yksittäisille paikkatietokohteillekin mahdollistavat jatkossa tiedon paremman linkittymisen tietoaineistosta ja -järjestelmästä toiseen. Järkevää olisi myös lisätä kohteille alku- ja loppupäiväystiedot ja siten saada elinkaarimalliaajttelu paremmin mukaan tietovarantoihin.

Erityinen huomio oli, että itse asiassa ne kansalliset vaatimukset ovat haastavempia toteuttaa kuin INSPIRE:n mukaisuuden toteuttaminen. Miten 3D huomioidaan, entä lainsäädännön muutokset ja sähköinen arkistointi tai vaikkapa historiatietojen ylläpito? 

Lue koko selvitys Paikkatietoalustan sivuilta

Selvitystyön loppuraportti kommenteilla on 15.12. asti Paikkatietoalustan sivuilla.

Selvityksessä määriteltiin tulevaisuutta ajatellen seuraavaa:

  • Maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset huomioiden etenkin INSPIRE-direktiivin vaatimukset
  • Maankäyttöpäätöstiedoille yhteentoimivuuden takaavat ydintiedot
  • Arvioitiin kansallisten tietomallien yhteensopivuutta INSPIRE-tietomalleihin

”Yhteistyö Gispo Oy:n kanssa oli sujuvaa, viestintä selkeää ja lopputulos kattava ja ammattimainen.” – Topi Tjukanov, Ympäristöministeriö

Mukana projektitiimissä olivat Gispo Oy:n asiantuntijoiden Pekka Sarkola, Sanna Jokela ja Santtu Pyykkönen lisäksi SYKE:n Lena Hallin-Pihlatie, jonka äärimmäisen osaavaa asiantuntemusta tarvittiin etenkin INSPIRE-tietojen tarkastelussa. Ympäristöministeriön osalta lisätietoa antaa Topi Tjukanov. Iso kiitos tiimille ja ohjausryhmälle toteutuksesta!

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.