Julkaistu 28.11.2023

Maakuntakaavat ryhdissä

Maakuntakaava on yleispiirteinen alueiden käytön suunnitteluväline maakunnan alueella. Niitä tuottavat maakuntien liitot, joita on Suomessa yhteensä 18. Kaavojen tuotannossa maakuntien liitot toimivat hyvin organisoidusti yhdessä. Yhteistyötä on tehty pitkäjänteisesti jo useiden vuosien ajan harmonisoimalla kaavatietoa. Varsinais-Suomen liiton alla toimiva Lounaistieto on ollut keskeinen toimija maakuntien yhteistyön mahdollistajana. Myös Gispo on vuosien saatossa päässyt auttamaan tiedon tuotannossa (ks. blogimme vuodelta 2020). 

Lokakuussa 2023 käynnistyi RYHTI-kumppanitestaushanke yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja muiden maakuntien kanssa (lue lisää Lounaistiedon sivuilta). Hankkeessa testataan tulevaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (RYHTI) ja luodaan samalla maakuntakaavoittajille työkaluja toteuttaa työtä valtakunnallisen kaavatietomallin mukaan.

Vaikka maakuntien nykyisen kaavat on jo hyvin pitkälti harmonisoitu ja saatettu rakenteelliseen muotoon, vaatii kaavatietomallin mukaisen tiedon tuotanto muutamia toimenpiteitä tietojärjestelmien, tietokantojen sekä myös kaavoittajien itsensä osalta. Näiden selvittämisessä Gispo on nyt mukana, ja vuoden 2024 aikana lähdetään tekemään ensimmäisiä versioita toteutuksesta ja samalla testataan miten RYHTI-järjestelmä toimii. 

Tässä vaiheessa olemme aloittaneet aiemman maakuntakaavojen tietomallin (HAME) sekä kaavatietomallin erojen vertailun ja pohdimme miten kaavoittajan työ voisi tulevaisuudessakin pysyä mahdollisimman jouhevana. Tämän avuksi luomme käyttäjätarinoita, joiden pohjalta on helpompi pohtia teknisiä vaatimuksia, joiden avulla kaavoittaja pystyy tuottamaan jatkossa uuden kaavatietomallin mukaista maakuntakaavaa.

maakuntakaavat

Tällaisia käppyröitä tulee varmasti lisää!

Työ on vasta alussa, joten lisää varmasti ensi vuoden puolella!

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.