Lisää Gispolaisia tiimissä!

Gispon tiimi täydentyi marraskuun alussa, kun TkT Salla Multimäki liittyi joukkoon. Salla siirtyi Gispolle Aalto-yliopistosta. Samalla saatiin vähän tyttövoimaa Gispoon! Jee!

- Opiskelin Teknillisessä Korkeakoulussa mittaus- ja kartoitustekniikkaa pääaineenani kartografia. Valmistumiseni jälkeen jäin yliopiston leipiin projektitutkijaksi ja väitöskirjantekijäksi. Tutkimuksissani keskityin mm. paikkatietoaineistojen visualisointiin ja erityisesti animoituihin karttaesityksiin.

Gispossa Salla ryhtyy kehittämään visualisoinnin koulutusta ja osallistuu myös konsultointihankkeisiin. Koulutuksesta hänellä onkin kertynyt paljon kokemusta.

- Työskentelin Aallossa reilun vuoden geoinformatiikan lehtorin sijaisena. Opetin kandi- ja maisteritason kursseilla mm. visualisointia ja spatiaalista analyysia. Työn ohella täydennyskoulutin itseäni yliopistopedagogiikan kursseilla.

Uudessa työpaikassa Sallaa ilahduttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kustannustehokkuus ja kattavuus sekä tietysti työnteon joustavuus pienessä yrityksessä.

-Gispossa pääsen itse vaikuttamaan työtehtäviini ja yrityksen toimintaan. Olen jo ideoinut uusia markkinointikanavia ja yritän keksiä, miten firma saisi osaamisestani parhaan hyödyn irti. Toistaiseksi työnkuva on vaikuttanut tosi monipuoliselta ja liikkuvalta; konttorilla en ole käynyt kuin kääntymässä.  

 

Salla Multimäki

Salla Multimäki on tekniikan tohtori, jota kiinnostaa erityisesti paikkatietojen visuaalisen analyysin mahdollisuudet, avointen aineistojen tehokas hyödyntäminen sekä se, mitä ihmisen aivoissa tapahtuu oppimisen aikana. Vapaa-ajallaan Salla lenkkeilee koiran kanssa ja remontoi rintamamiestaloa.