Julkaistu 9.5.2023

Kymmenien tuhansien kaavojen maa – kaavarajat järjestykseen VOOKA-pilotissa

VOOKA eli Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään -hankkeessa on tavoitteena viedä kaikkien Suomessa voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen kaavarajat valtakunnalliseen yhteentoimivaan tietomallimuotoon. Pilottihanke saatiin päätökseen helmikuussa 2023 Etelä-Savon alueella ja työn tulokset olivat rohkaisevia! Työn aikana saatiin kerättyä lähes kaikki pilottialueen yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen ulkorajat ja suurimpaan osaan niistä saatiin liitettyä kaavaliitteet (kaavakartta sekä merkintöjen ja määräysten selostusosio). Pilotissa luotiin siis yhtenäinen ja topologialtaan eheä paikkatietoaineisto, joka kattaa noin 2800 kaavaa. Se on iso saavutus! 

Pilotin sisältö aukeaa videolta

Kun työtä lähdettiin kesällä 2022 hahmottelemaan SYKEn, Etelä-Savon ELYn, Ubigun, Gispon ja Plandisainin kanssa, pohdittiin paljon potentiaalisia sudenkuoppia: Mistä kaavan ulkorajat saadaan helposti? Löytyvätkö liitetiedostot? Kuinka paljon kuntia voi häiritä ja pyydellä toimittamaan aineistoja, kun muutenkin resurssit ovat tiukassa? Meitä hirvitti erityisesti se, kuinka paljon erilaisia formaatti- ja koordinaattiongelmia paikkatietoaineistoissa tulisi vastaan. Ja olihan näitä, mutta pääsimme yllättävän helpolla, ja tässä paljastamme hyvän projektin yhden salaisen ainesosan (shh – älä kerro eteenpäin!).

Salainen ainesosa: Hyvä tiimi.

Työtä oli helppo tehdä, kun on osaavaa väkeä. Asiakas oli innostunut ja projektin veto meni hienosti ja tasaisella sykkeellä eteenpäin, kiitos Kaarinalle! Etelä-Savon ELYn Jari oli mahtava tsemppari ja tuttu kaveri kunnille – se helpotti todella paljon kuntayhteistyötä, kun pohjustus ja tiedotus oli kunnossa. Kunnista oltiinkin tosi hyvin mukana tietojen toimituksessa ja lähes kaikki mahdolliset datat saatiin määräaikaan mennessä kerättyä! Täytyy myös sanoa, että onneksi saimme käyttöön Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) poiminnan kaavojen ulkorajoista. Se auttoi työssä huimasti.

Täytyy vielä taputella selkään tekijäporukkaakin. Ubigun Samulilla oli mahtavaa kikkailuosaamista paikkatietoanalysointikoodien tekemiseen ja Emilialla tarpeeksi hermoja kerätä kaavaliitteet ja puljata ne kuntoon. Plandisainin Markuksella on taas rautaista osaamista kaavoituksesta ja historiallista tietoa kaavojen sisältöjen omituisuuksista saatiin heti. Gispolaisista Jarno ja Joona lupsakalla itäisellä otteella ottivat kuntiin yhteyttä ja dataa alkoi virrata, jotta Ville puolestaan pääsi tekemään korjauksia aineistojen sisältöön ja Juho lopulta niittasi työn yhteen markkinointia varten videolle. Siinä sitten Ubigun Ilpolle ja Gispon Sannalle jäi vähän käsien heiluttelijan rooli, mutta niitähän tarvitaan aina, eikö?

Ja sitten käytäntöön

Analyysissä vertailtiin ensin KTJ:n digitoituja kaavarajauksia sekä kuntien omia kaavojen ulkorajoja sekä yleiskaavojen osalta myös kuntarajoja. Tämä vaati monivaiheista työtä ja tarkemmin työvaiheet on kuvattu Syken Githubissa: https://github.com/sykefi/vooka. Täysin automatisoituun prosessiin ei tämäntyyppisissä toteutuksissa voida päästä, mutta osa työvaiheista voidaan jatkossa nopeuttaa ohjelmallisesti.

rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Prosessista tulikin niin sanotusti mielenkiintoinen

Manuaalista työtä kuitenkin tarvitaan. Kunnista saadut lähtöaineistot voivat olla hyvin monipuolisissa formaateissa ja koordinaatistoissa. Tietojen tallennustavasta riippuen niissä ilmeni jonkin verran sisältö- ja geometriatietojen lukuongelmia. Aineistoformaatit käännettiin keskenään samaan muotoon (Geopackage) sekä samaan koordinaattijärjestelmään (EUREF-FIN TM35). Isompien ohjelmallisten korjausten jälkeen manuaalisia topologia- ja geometriakorjauksia kunnilta saatuihin paikkatietoaineistoihin tarvittiin noin 390 paikkatietokohteeseen reilusta 7600 kohteesta. KTJ:n osalta 3059 kohteessa oli topologisia virheitä vain 6. 

rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Manuaalikorjaukset

Pilotissa selvisi lopulta, että työsarkaa vielä riittää. Osaa tiedoista ei vain löytynyt tai tiedot olivat vanhentuneita. Jännää tässä on myös se, että on täysin mahdoton sanoa, kuinka monta kaavaa jäi prosessissa saamatta. Sellaista tietoa ei vain ole olemassa – ainoastaan arvioita, jotka eri lähteiden mukaan erosivat toisistaan. Varmaa kuitenkin on, että Suomessa on kymmeniä tuhansia voimassa olevia kaavoja, siellä jossain arkistoissa piilottelemassa ja odottelemassa VOOKAn jatkoprojekteja. 


VOOKA-pilotti toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen tilaamana yhteistyössä Ubigun, Plandisainin ja Gispon kanssa. VOOKAn tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen aineisto, joka pitää sisällään kaikki Suomessa voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen ulkorajat ja kaavaliitteet. Hanke liittyy Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYHTI) kehittämiseen ja alueidenkäytön suunnittelutietojen valtakunnalliseen harmonisointiin. Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista: https://www.syke.fi/hankkeet/vooka

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.