Julkaistu 6.4.2023

Kukaan ei ole GIS-artesaani syntyessään

Kävimme vierailemassa sekä Helsingin että Itä-Suomen yliopiston maantietelijöiden luona kertomassa työskentelystä Gispolla sekä maantieteilijän työuramahdollisuuksista. Joona ja Ville osallistuivat Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa -kurssille ja Pekka, Eemil ja Elisa kävivät vierailemassa Helsingin yliopistossa maantietelijöiden kodossa Kumpulan kampuksella.

Korkeakouluista valmistuu koko ajan uutta työvoimaa ja on erityisen tärkeää rakentaa siltoja työelämän ja opiskelun väliin. Tavoitteenamme oli antaa opiskelijoille vinkkejä, mihin tulevien paikkatietoammattilaisten kannattaa keskittyä opinnoissaan, ja auttaa heitä oppimaan tarpeellisia työelämätaitoja. Opiskelumaailmasta siirtyminen työelämään ei ole aina mutkatonta. 

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot liiketoiminnassa

Maantieteen opiskelijat Helsingin yliopistosta tekivät työelämän ekskursion Gispolle. Pekka kertoi millaista työskentely on Gispolla ja mitä päivittäisiin työtehtäviin kuuluu. Työntekijöidemme työtehtävät ovat jakautuneet konsultoinnin, koulutuksen, tukipalvelun sekä sovelluskehityksen kesken. Siinä missä toiset kouluttavat enemmän, toiset keskittyvät sovelluskehitykseen ja konsultointiin. Vaihtelevuus työtehtävissä on taattua ja mielenkiintoisia projekteja löytyy jokaisen työpöydältä. Myös kyseisen työpöydän sijainti etä- ja lähityöskentelymahdollisuuksineen kiinnosti opiskelijoita.

Pekka kertoi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja avointen aineistojen kanssa työskentelystä, ja keskustelimme näiden käytön yleistymisestä eri tahoilla sekä miten Gispo on ollut osallisena ohjelmistojen käyttöönotossa ja koulutuksissa. Myös haasteet QGISin ydinkehityksessä, ohjelmiston hankaluuksista puhuttivat opiskelijoita, kuten myös käyttö kaupallisiin ohjelmistoihin verrattuna.

Eemil ja Elisa kertoivat omista opintopoluistaan maantieteessä sekä työuristaan sekä miten päätyivät Gispolle. Eri kursseilla hankitut tiedot ja taidot sekä käytännön harjoituskurssit opintojen aikana ovat olleet molemmille hyödyllisiä niin työnhaussa kuin työnteossa. Molemmat antoivat myös muutaman vinkin kursseista, jotka ovat kokeneet hyödylliseksi työnteon kannalta. Kuitenkin monipuolisuus, oma-aloitteisuus ja avoimuus niin opinnoissa kuin työelämässäkin koettiin kaikkien mielestä erittäin hyödylliseksi. Monet kursseilla opitut asiat tai hankitut taidot voivat tulla tarpeen yllättävissä pulmissa työelämässä.

maantiede helsingin yliopisto

Paikkatiedon ammattilaiset työelämässä

Joensuussa, Itä-Suomen yliopiston Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa -kurssilla, Joona ja Ville kertoivat työuristaan ja miten he ovat käännekohtien myötä päätyneet Gispolle työskentelemään. Monipuolisista urapoluista on jäänyt päällimmäisenä mieleen suhteiden vaaliminen ja solmiminen, ohjelmointitaitojen perusosaaminen sekä halu oppia uutta ja kehittää itseään. Opiskelijoita myös muistutettiin siitä, että tälläkin alalla ammattilaisiksi jalostutaan vasta työelämässä ja Google on yksi työkalu muiden joukossa!

Joensuun yliopisto vierailulla Joona ja Ville kertoivat myös miten Gispolla työskennellessä korostuu etätyö – sen mahdollisuudet ja haasteet. Etätyössä työyhteisön tuki on tärkeää ja on tärkeä hyödyntää mahdollisuudet tavata työkavereita toimistolla tai verkon välityksellä säännöllisesti. Joustava työaika on vapauttavaa, mutta siinä piilee riskinsä, jos työpäiviään ei osaa rytmittää oikein. Oman haasteensa tuovat myös työergonomia sekä milloin on tavoitettavissa tai tavoittamattomissa. Työnteon haasteiden lisäksi esittelimme myös yritystä ja puhuimme toimintafilosofiastamme avoimen lähdekoodin lähettiläinä. Avoimet aineistot ovat opiskelijoille tuttuja ja aineistoja julkaistaan avoimina koko ajan enemmän, sen sijaan opiskelijoita kiinnosti, miten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt työelämässä.

maantiede helsingin yliopisto

Me Gispolla haluamme viedä viestiä, ettei kaikkien tarvitse osata kaikkea heti, vaan asenne ja halu oppia uutta ratkaisee. Opiskelijoilla voi olla uusia ajatuksia ja tuulahduksia jokaiselle alalle. uudet ajatukset tekevät hyvää työyhteisölle kuin työyhteisölle, tällöin emme pääse lukkiutumaan omiin ajatuskoukeroihimme ja pystymme olemaan houkuttelevia konsultteja myös asiakkaan näkökulmasta.

Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.