Julkaistu 10.1.2023

Kaavoitus QGISin digitointityökaluilla (osa II)

Saamme usein kysymyksiä liittyen QGISin digitointityökaluihin ja etenkin siihen, miten ne taipuvat esim. CAD-työkaluihin tottuneiden kaavoittajien tarpeisiin. QGIS on täynnä työkaluja, mutta kuten monissa ammattilaisohjelmistoissa, ne eivät ole kaikki oletusasetuksilla näkyvissä ja voivat siksi jäädä huomaamatta. Kokosimme tähän kahden artikkelin sarjaan vinkkejä jouhevaan digitointi- ja kaavatyöskentelyyn QGISissä. Ensimmäisessä osassa käsiteltiin QGISin perus digitointityökaluja ja nyt päästään esittelemään toinen toistaan herkullisempia digitoinnin lisätyökaluja!

Digitoinnin lisätyökalut tehokäyttöön

Aktivoimalla digitoinnin lisätyökalut kaavoitus digitointiin tarjoutuu paljon uusia käteviä ominaisuuksia. Keskeistä työkaluissa on, että niiden avulla voi hallita piirrettävien objektien pituuksia, kulmia ja sijantia.

Kulmien mukaiset apuviivat piirtämisen avuksi

Lisätyökalujen avulla voi saada näkyville apuviivat ja tarttumisasetukset tiettyihin kulmiin, esimerkiksi 45 tai 90 asteen välein. Toiminnon saa päälle laajennetun digitoinnin paneelista (ikkunan vasemmassa laidassa) kaavoitus-nappulasta. Oletuksena nollakulma on vaakatasossa piirtoalueen suhteen, mutta piirtämisen alettua kulma lasketaan viimeisen piirretyn viivan mukaan ja näkyviin tulee tukiviivoja haluttujen kulmien kohdalle.

kaavoitus

Oletuksena apuviivat tulevat kohtisuorassa ikkunaan, mutta piirtämisen aluettua apuviivat tulevat näkyviin halutuissa kulmissa suhteessa viimeksi piirrettyyn viivaan.

Kohtisuoruus ja samansuuntaisuus toisen elementin kanssa

QGIS tarjoaa myös omat työkalut tilanteisiin, joissa halutaan piirtää kohtisuoraan suhteessa toiseen elementtiin tai saman suuntaisesti toisen elementin kanssa. Melko usein näissä tarpeissa riittää edellä esitetty kulmiin sidottujen apuviivojen käyttö, mutta seuraavat työkalut voivat olla joissakin tilanteissa hyödyllisiä.

 1. Varmista, että laajennettu digitointi kaavoitus on päällä.
 2. Piirrä piste kartalle haluamaasi kohtaan. Laajennetun digitoinnin valikossa aktivoituvat kohtisuoruustyökalu kaavoitus ja samansuuntaisuustyökalu kaavoitus
 3. Valitse haluamasi työkalu painamalla sen nappia hiirellä, tai paina P yhdestä kolmeen kertaa aktivoidaksesi työkaluja järjestyksessä: kohtisuoruus -> yhdensuuntaisuus -> vapaapiirto.
 4. Kun jompi kumpi työkalu on valittuna, klikkaa viivaa, jonka suhteen haluat yhdensuuntaisuutta tai kohtisuoruutta. Huom, tämä klikkaus ei piirrä pistettä, vaan valitsee työkalulle peilauskohteen. Näkyviin tulee valitusta työkalusta riippuen joko yhdensuuntainen tai kohtisuora apuviiva.
 5. Klikkaa toinen piste kartalle apuviivan avulla haluamaasi kohtaan. Jos haluat, voit määrittää etäisyyden painamalla D (fokus etäisyyden syöttökenttään), syöttämällä etäisyyden metreinä ja painamalla enter.
 6. Jatka piirtämistä haluamallasi tavalla. Kohtisuoruutta ja yhdensuuntaisuutta voi käyttää piirtämisen aikana toistamalla askelia 
kaavoitus
Yhdensuuntaisuustyökalun käyttö yhdistettynä kulmien määrittelyyn piirtämisen aikana. Huomaa, että self snapping on päällä, jotta suorakulmion saa suljettua niin, että kaikki kulmat ovat suoria.

Etäisyyden, kulman tai koordinaattien määrittäminen ja lukitus

Kun halutaan piirtää kohteita tietyn kokoisina, tietyssä kulmassa toiseen kohteeseen tai tiettyyn sijaintiin koordinaattien suhteen, laajennettu digitointi tarjoaa tähän hyvät työkalut. Paneelissa on käytettävissä kentät etäisyyden (d – distance), kulman (a – angle), x- ja y-koordinaattien asettamista varten.

kaavoitus

Sekä etäisyys, kulma että x- ja y-koordinaatit voidaan lukita painamalla piirtämisen aikana lukkokuvakkeita kaavoitus tai kaavoitus ao. rivillä (tai painamalla pikanäppäimiä ctrl + d (etäisyys), ctrl + a (kulma), ctrl + x (x), ctrl + y (y)). Yhden lukon lukitus kaavoitus on päällä yhden klikkauksen ajan, toinen lukitus kaavoitus on jatkuva, eli päällä kunnes piirtäminen lopetetaan tai kuvaketta painetaan uudestaan. Lukituksen avulla on helppo piirtää esimerkiksi suorakulmaisia tai tasasivuisia objekteja.

Suorakulmaisen polygonin piirtäminen

Kun halutaan piirtää suorakumio, myös viimeisen kulman saaminen suoraan voidaan varmistaa seuraavalla tavalla:

 1. Laita tarttumisen työkalu (työtilan yläosassa) päälle self-snapping kaavoitus.
 2. Laita asteen mukaiset tukiviivat ja tarttuminen päälle laajennetun digitoinnin paneelista kaavoitus. Riittävä tarkkuus on tässä “90, 180, 270, 360 astetta”.
 3. Aloita piirtäminen piirtämällä ensimmäiset kaksi pistettä haluttuihin kohtiin.
 4. Kolmannen pisteen piirtämistä helpottamaan näkyville tulee apuviiva kohtisuoraan jo piirrettyyn viivaan. Piirrä tämän avulla kolmas piste haluttuun kohtaan.
 5. Hae seuraava kohtisuora apuviiva näkyviin liikuttamalla hiirtä kohti neljättä pistettä, mutta ÄLÄ paina hiiren nappulaa. Kun apuviiva on näkyvissä ja laajennetun digitoinnin paneelissa näkyy kulman arvona 90 astetta paina ctrl + A lukitaksesi kulman arvo. ÄLÄ klikkaa kolmatta pistettä kartalle.
 6. Vie hiiri suorakulmion aloituspisteeseen ja kun osoitin tarttuu pisteeseen, klikkaa sitä hiirellä. 
 7. Saadaksesi piirtämisen päätökseen, klikkaa vielä hiiren oikealla näppäimellä. Suorakulmio on valmis.

kaavoitus
Self snapping -asetuksen ja kulman lukituksen (ctrl + A) avulla suorakulmion viimeinenkin kulma saadaan asetettua 90 asteeseen.

Rakentamistila

Jos piirtämisen apuna tarvitaan etäisyyttä tietystä pisteestä tai tiettyä kulmaa johonkin olemassa olevaan linjaan, rakentamistilan avulla saa näkyville apuviivoja piirtämisen tueksi. Rakentamistilan ollessa aktiivisena ei voi piirtää, mutta sen avulla voidaan hakea näkyviin tarvittavia apuviivoja esim. etäisyyden tai kulman suhteen. Rakentamistilaa voi käyttää ennen tai kesken piirtämisen.

Rakentamistila aktivoidaan laajennetun digitoinnin paneelista löytyvästä kaavoitus-nappulasta. Sen saa päälle/pois päältä myös pikakomennolla C.

Huom! Rakentamistilassa ollessa ei piirretä mitään. Kun olet saanut rakentamistilassa toivotut apuviivat näkyville ja haluat aloittaa varsinaisen piirtämisen, rakentamistila tulee sulkea joko painamalla hiirellä kaavoitus tai C-näppäimellä. Apuviivat jäävät näkyviin ja voit piirtää niiden avulla pisteen haluamaasi paikkaan.

Esimerkkien kautta oivalluksiin

“Rakennus 35×40 m tontin rajan suuntaisesti, etäisyys rajaan 15 m”

Piirretään uusi kohde tietylle etäisyydelle ja tietyssä kulmassa halutusta pisteestä tai linjasta. Esimerkiksi jos halutaan piirtää 15 metrin etäisyydelle tontin reunasta suorakulmainen rakennus, jonka kukin sivu on 30 metriä, sen voi tehdä laajennetun digitoinnin työkaluja hyödyntäen mm. seuraavasti:

 1. Valitse taso, jolle haluat piirtää.
 2. Valitse editointi päälle kaavoitus,  monikulmiokohteen piirtäminen päälle kaavoitus sekä laajennetun digitoinnin työkalut aktiivisiksi kaavoitus.
 3. Laita laajennetun digitoinnin paneelista (vasen reuna) rakentamistila päälle kaavoitus (tai painamalla C).
 4. Aseta tontin raja nollakulmaksi valitsemalla tontin rajalta kaksi pistettä.
 5. Valitse haluttu tukikulma 90 astetta painamalla A (kerran tai kahdesti, niin että fokus siirtyy laajennetun digitointipaneelin kohtaan a(ngle)) ja syötetään luku 90. Painetaan enter. Käyttöön tulee apuviiva kohtisuorasti tontin rajaan. Huom! Jos kulma-asteiden apuviivat ovat käytössä (kaavoitus-valikosta), saat automaattisesti apuviivoja piirtämisen avuksi eikä kulman arvoa tarvitse syöttää erikseen.
 6. Valitse haluttu etäisyys 15 metriä painamalla D (fokus siirtyy kohtaan d(istance)). Syötetään luku 15. Painetaan enter. Käyttöön tulee säde 15 m etäisyydelle tontin rajaan piirretyn jälkimmäisen apupisteen mukaan. HUOM! Mitään ei ole vielä piirretty.
 7. Aloita piirtämcinen poistamalla rakentamistila käytöstä kaavoitus (tai painamalla C).
 8. Piirrä ensimmäinen piste kohtisuoraa apuviivaa ja -sädettä hyödyntäen.
 9. Suora kulma pysyy valittuna, mutta etäisyys halutaan muuttaa 35 metriin (rakennuksen 1. seinän mitta). Paina D, syötä arvoksi 35 ja paina enter. Apusäde muuttuu 35 metriin. Piirrä rakennuksen seuraava nurkka.
 10. Vaihda etäisyydeksi 45 painamalla jälleen, syöttämällä arvo ja painamalla enter. Ympyrä kasvaa ja piirtäminen voidaan tehdä sen ja kohtisuoran apuviivan avulla. Etäisyys ja kulma pysyvät samana: piirrä kolmas nurkkapiste.
 11. Toista kohta 9.
 12. Paina lopuksi hiiren oikeaa näppäintä, jolloin alue sulkeutuu. Rakennus on valmis.

kaavoitus
Rakennuksen piirtäminen käyttämällä aluksi rakennustilaa apuna etäisyyden määrittämiseen alueen rajasta. Tämän jälkeen rakennuksen mitat annetaan painamalla D ja antamalla seinän mitta, jolloin piirtämisen avuksi tulee ympyrä annetun etäisyyden säteellä.

Case rakennusala tontille: polygonin kopiointi toiseksi itseään pienemmäksi

 1. Valitse taso (jatkossa ”lähtötaso”), jolla kopioitava polygoni (esim. tontin raja) sijaitsee.
 2. Valitse polygoni, jonka haluat kopioida valintatyökalulla kaavoitus.
 3. Kopioi polygoni leikepöydälle näppäinkomennolla ctrl+C tai (tai painamalla hiirellä valikosta Kopioi kohteet kaavoitus).
 4. Jos haluat luoda kopion eri tasolle kuin millä alkuperäinen polygoni on, valitse kohdetaso tasopaneelista ja laita se editointitilaan kaavoitus.
 5. Liitä kopio tasolle painamalla ctrl+V tai valikosta Liitä kohteet kaavoitus.
 6. Huomaa, että jos kohdetaso sijaitsee lähdetason alapuolella, liitetty polygoni jää alkuperäisen polygonin alle. Saat sen näkyviin joko vaihtamalla tasojen järjestystä (raahaamalla niitä tasot-paneelissa hiiren avulla) tai ottamalla päällä olevan tason pois näkyvistä tasopaneelissa.
 7. Jos uutta polygonia tarvitsee muokata (esim. pienentää), palaa kohdetasolle ja valitse polygoni.
 8. Valitse Advanced Digitizing -valikosta ”Tee yhdensuuntaissiirtymä” -työkalu (Offset curve) kaavoitus.
 9. Klikkaa kerran johonkin polygonin pisteeseen. Ruudun oikeaan yläkulmaan ilmestyy Siirtymä-asetusvalikko (Offset), johon voi syöttää halutun etäisyyden alkuperäisen polygonin viivasta (esim. -5 tekee tuo polygonin reunoja 5 metriä sisäänpäin aluperäisestä). Valikossa voi valita myös kulmien muodot kaavoitus-nappia painamalla..
kaavoitus
Pienennetyn tai suurennetun polygonin kulmien muotoa voi muokata valikosta.
kaavoitus
Polygonin pienentäminen yhdensuurtaissiirtymä-työkalun avulla (offset curve): polygonin valinta lähtötasolta, kopiointi kohdetasolle ja kohdetasolla työkalun avulla pienentäminen antamalla sille negatiivinen numeerinen arvo (-5). Näin uuden polygonin rajat ovat 5 metrin etäisyydellä alkuperäisen polygonin rajoista.

Ja sitten ei kun harjoittelemaan käyttöä! Esitellyt työkalut voivat tuntua hankalilta ensialkuun, mutta jo pienelläkin harjoituksella ja toistoilla käytännöt tulevat tutuksi ja työskentely jouhevoituu.

Olemme julkaisseet blogin myös liittyen CAD-aineistojen käsittelyyn QGISissä. Jos kuitenkin mielessä pyörii vielä jotain muuta liittyen kaavoitukseen QGISillä, kerro siitä meille ja katsotaan, josko voidaan yhdessä keksiä jotain kivaa aiheen ympäriltä.

Profiilikuva

Linda Talve

Linda on turkulainen maantieteen FM, viestijä ja tietotekniikan tradenomi. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluu tiedon esittäminen mahdollisimman toimivasti, mihin avoin data, paikkatieto ja kartat ovat loistavia työkaluja.