Julkaistu 1.12.2020

Ilmanlaatu- ja säätiedot auki QGISillä!

Kerroimme aiemmin syksyllä Gispon blogissa FMI2QGIS-projektista, jonka päämääränä oli kehittää QGISiin oma lisäosa Ilmatieteen laitoksen avointen datojen helpompaan käsittelyyn ja lataamiseen. Alunperin fokus oli erityisesti ilmanlaatudatan (esimerkiksi ENFUSER-ennustedatan) saamiseen QGISin käyttöön, mutta muidenkin Ilmatieteen laitoksen avointen aineistojen mukaanotto lisäosaan varmasti lisää näiden datojen käyttäjäkuntaa ja hyödynnettävyyttä. 

Loppuvuosi onkin kulunut paljolti meteorologisten paikkatietoaineistojen ja niiden erityispiirteiden kanssa ahertaessa. Erilaisten havainto- ja ennustedatojen määrä ja koko,  lukuisine erilaisine parametreineen on aiheuttanut omat haasteensa, ja uutena tuttavuutena on tullut  myös mm. aineiston käsittely NetCDF-formaatissa. Näistä myöhemmin varmasti vielä lisää, kuten muistakin lisäosan ns. konepellin alaisista komponenteista. 

Nyt kun alustava versiojulkaisu (versio 0.1.0) on ajankohtainen, lienee paikallaan kertoa kuitenkin yleisemmin mitä ollaan tähän asti saatu aikaan, ja esitellä hieman lisäosan toiminnallisuutta. Julkaistu lisäosa löytyy suoraan QGISin plugin-repositoriosta (https://plugins.qgis.org/plugins/FMI2QGIS/, kirjoitushetkellä vielä versio 0.0.1) ja on asennettavissa QGISin omalla lisäosien hallintatyökalulla. GitHubista puolestaan löytyy viimeisimmät koodimuutokset ja ohjeet pluginin käyttöön. 

Lisäosan graafinen käyttöliittymä helpottaa siis karttatasojen lataamista ja lisäämistä QGISiin Ilmatieteen laitoksen WFS- ja WMS-rajapinnoista, hyödyntäen rajapintojen tallennettuja kyselyjä (stored query). WFS:n tallennettuja kyselyjä löytyi kirjoitushetkellä 141 kappaletta erilaista havainto- tai ennustedataa, esimerkiksi pitemmän ajan lämpötilatilastoista salamahavaintoihin. Lisäosan avulla on ensinnäkin mahdollista listata nämä saatavissa olevat tasot ja niihin liittyvät parametrit. Parametrit vaihtelevat tallennetusta kyselystä toiseen, ja kaikille tasoille ei vielä tässä vaiheessa löydy tukea. Lisäosan käyttöä  on havainnollistettu alla, ENFUSER-datan ilmanlaatuindeksin yhteydessä:

säätiedot

Olipa kyse sitten havainnoista tai ennustedatasta, meteorologisille aineistoille on olennaista aikariippuvuus. Aiemmin aikariippuvuuden käsittely QGISissa on hoitunut erillisen lisäosan avulla, mutta versiosta 3.14 lähtien vastaava toiminnallisuus tulee perusasennuksen mukana Temporal Controller -työkalun muodossa. Tämä onkin integroitu FMI2QGIS-lisäosan käyttöön mukaan siten, että se käynnistyy automaattisesti lisäosan kanssa ja osaa lukea ladattavien aineistojen aikaleimat suoraan: 

säätiedot

Lisäosasta löytyy myös oma osionsa WMS-tasojen lisäykseen QGISin karttaikkunaan katseltavaksi. Avoimia aineistoja löytyy valittavana listasta jälleen runsaasti, Suomen tutkahavainnoista, laajempiin säätila- ja tuuliennusteisiin. Tässäkin löytyy oma parametrien valinta -osio, mutta yleisesti käyttö on WFS-tasoja suoraviivaisempaa, ja meteorologisten datojen aikakehityksen seuranta onnistuu jälleen myös automaattisesti: 

säätiedot

Kunhan lisäosan alustava julkaisu saadaan ulos ja käyttäjille testattavaksi, toiveissa olisi jatkossa pystyä kehittämään lisäosaa pidemmälle. Mukavaa olisi, jos löytyisi resursseja kehittää lisää esimerkiksi erilaisten parametrien tukea, aineistojen visualisointia ja lisäosan yleistä käytettävyyttä. Eli ei muuta kuin testaamaan ja tulevia säätiloja havainnoimaan! Käyttäjäpalautetta ja mahdollisesti havaittuja bugeja voi ilmoittaa yllämainittuun Github-repositorion Issueihin tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen jaakko@gispo.fi.

Profiilikuva

Jaakko Lehto

Jaakko Lehto on teoreettisen fysiikan FT, jota kiinnostaa erityisesti paikkatieto, siihen liittyvä avoin lähdekoodi sekä reaalimaailman systeemien matemaattinen mallintaminen ja datan analysointi. Harrastuksina mm. musiikki ja kestävyysurheilu.