Ilmainen paikkatietokoulutus pk-yrittäjille

Forum Virium ja 6Aika avoin data kärkihanke järjestävät 2 ilmaista koulutusta pk-yrityksille 24.1.2017. 

Ensimmäisessä koulutuksessa tarkoituksena on tutustua omien asiakastietojen esittämiseen kartalla. Toisessa puolestaan pohditaan kauppapaikkojen sijoittamisen problematiikkaa. 

Koulutus on osa 6Aika Avoin Data -kärkihanketta, jossa Helsinki ja muut kuutoskaupungit (Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Kärkihanke kuuluu 6Aika-kaupunkistrategiaan, jossa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja. Hankkeen tarjooma yrityksille on koottu yhteen osoiteessa: databusiness.fi

Asiakkaat kartalle

Haluatko tietää, missä asiakkaasi luuraavat ja mitä heidän asuinpaikkansa voisi kertoa heistä? Koulutuksessa käydään läpi työkaluja, joilla yrityksen asiakasrekisterin tietoja ja väestötietoja voidaan tarkastella kartalla. Koulutuksen aikana yrityksen asiakastietorekisterin osoitetiedot viedään kartalle ja visualisoidaan. Asiakkaista voidaan tehdä myös paikkaan sidottuja analyyseja, kuten tiheyttä kuvaava heatmap-kartta. Väestötilastoihin liittyviä aineistoja voidaan myös hyödyntää asiakkaiden alueellisessa tarkastelussa. Koulutuksessa näytetään miten tämä käy näppärästi.

Koulutuksen lopulla osallistujat toteuttavat itselleen jatkotoimenpiteistä suunnitelman. Miten asiakastietoja jatkossa ylläpidetään ja miten niitä voidaan hyödyntää paremmin liiketoiminnan kehittämisessä. DataBusiness-tiimi auttaa jatkossakin työssä ja on yhteydessä koulutuksen jälkeen yrityksiin.

  • Geokoodaus asiakasrekisteristä
  • Alueellisen tilastotiedon esittely kartalla
  • Heatmap visualisointi
  • Roadmap asiakastietojen ylläpitoon

Datalla vai mutulla?

Mihin yrityksen kannattaisi sijoittua? Millä alueella yrityksesi toiminnalle olisi paras potentiaalinen toimipiste?

Koulutuksessa käydään läpi asiakasvirtoja, tilastoaineistoja ja logistiikkatietoja ja opetellaan niiden tarkastelua kartalla. Koulutuksessa havainnollistetaan, miten voidaan ottaa selvää, onko potentiaalisella sijoittumisalueella kilpailua tai missä liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeät partnerit sijaitsevat.

Koulutuksen lopulla osallistujat toteuttavat itselleen jatkotoimenpiteistä suunnitelman. Miten yrittäjät jatkossa hyödyntävät aluetta koskevaa informaatiota ja miten sijoittumiseen liittyvää analysointia voisi kehittää. DataBusiness-tiimi auttaa eteenpäin koulutuksen jälkeen ja on tukee koulutettavien yritysten kanssa sovittujen toimenpiteiden etenemisestä.

  • Logistiikka ja paikkatietoaineistot
  • Tilastotietojen tarkastelu kartalla
  • Yrityksen toimipisteiden sijoittaminen
  • Kilpailijat ja partnerit kartalle

Aika ja paikka

24.1.2017  klo 9:00 - 12:00

Oiva Akatemian Pythagoras-luokka (tietokoneita 10, jos koulutettavia useampi oma läppäri mukaan).
Toinen linja 7, 7 krs., 00530 Helsinki

Aika ja paikka

24.1.2017  klo 13:00 - 16:00

Oiva Akatemian Pythagoras-luokka (tietokoneita 10, jos koulutettavia useampi oma läppäri mukaan).
Toinen linja 7, 7 krs., 00530 Helsinki

Tietoa

Sanna Jokela on maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhan "hoitoa".

Vastaa