Julkaistu 5.8.2017

Helsinki vie eteenpäin kaavoituksen digitalisointia

Helsingin kaupunki on tuottanut KIRA-digi-hankkessaan ”Asemakaavat yhteisenä tietovarantona” asemakaavoituksen tiedonhallintaa mm. avoimien rajapintojen avulla. Hanke toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana, Gispo Oy:n osuus toteutuksesta sijoittui vuoden 2017 syksyyn. Gispo Oy oli mukana tietomallin kehitystyössä sekä tarkastelimme myös EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimusten huomioon ottoa tietomallityössä. Tehtäviämme hankkeessa olivat:

  • Tietomallin toteutus pgModelerin avulla
  • ETL-prosessi nykyisestä järjestelmästä PostGIS tietokantaan
  • WMS/WFS rajapintojen julkaisu Geoserverillä
  • Vertailu INSPIRE PLU-skeemaan

Koko hankkeessa toteutetut materiaalit loppuraportteineet löytyvät avoindata.fi-sivuilta.

Asemakaavoituksen tiedonhallintaa on Helsingissä kehitetty vuodesta 2015 lähtien voimakkaasti. Gispo on ollut siitä lähtien mukana edistämässä avointen teknologioiden käyttöä asemakaavoituksessa Helsingin tukena.

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.